Valvecka -nu tar jag semester!

Ja inte semster från politiken utan från mitt ordinarie arbete. Här ska det ägnas tid åt EU valet, nu kör vi så det ryker.

Kristdemokraternas halländska EU-kandidater besöker Falkenberg måndagen den 1 juni 2009. Imorgon kommer jag att vara i Falkenberg. I Falkenberg kommer även övriga Kristdemokratiska EU-kandidater från Halland att vara. Vi är faktiskt 3 stycken, det tycker jag är kul. Förutom mig själv är det  riksdagsledamot Lars Gustafsson från Laholm och Magnus Hedman från Halmstad som liksom jag själv är civilekonom.

Vi ska börja med ett studiebesök i Fabos visningslägenhet, det handlar om Fabos bostadsproduktion av lågenergihus. Tycker att det ska bli jätteintressant i och med behovet som finns att göra något åt klimatproblematiken. Kristdemokraten och nuvarande eu-parlamentarikern Anders Wijkman har drivit klimatfrågorna starkt i EU. 

Efter kl. 11.00 och framemot kl. 13 kommer vi att finnas tillgängliga på Nygatan och angränsande områden där vi samtalar med intresserade om Europavalet.

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

Liliths videoblogg 1 vecka kvar till valdagen

Vem vill du ska representera dig i Europaparlamentet?Vad tycker KD om Turkiet?

Enligt franska medier har Frankrikes president Sarkozy ställt in sitt Sverigebesök efter att Carl Bildt öppet deklarerat sitt stöd för ett turkiskt EU-medlemskap. Sveriges och Frankrikes syn på Turkiet som medlemmar skiljer sig åt. Motståndet mot ett turkiskt EU-medlemskap är starkt i Frankrike.

1987 lämnade Turkiet in en formell medlemsansökan till dåvarande EG. Det var först 1999 som Turkiet accepterades som kandidatland, förhandlingar inleddes 2005. Men förhandlingarna går trögt. Motståndarna, till exempel Frankrike, menar att även om Turkiet uppfyller villkoren för att bli medlem klarar inte unionen att ta emot ett så stort land. Det skulle innebära stora påfrestningar som att billig turkisk arbetskraft skulle översvämma EU.

Kristdemokrater välkomnar att medlemskapsförhandlingar har inletts, inte minst för att ett turkiskt medlemskap skulle gynna
fred och stabilitet inte bara i vår del av världen utan även globalt. De krav som ska ställas på Turkiet ska varken vara större eller mindre än för andra kandidatländer. De senaste åren har Turkiet visat samarbetsvilja samt vidtagit en rad åtgärder för att möta kritik mot bristande demokrati och efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Kristdemokratena vill samtidigt understryka att det är en bit kvar inte minst vad gäller mänskliga rättigheter och religionsfrihet, Det handlar även om mer specifikt skydd för kurder, armenier och syrianer/assyrier, samt andra minoriteter. Cypernfrågan måste också få en, för alla parter, acceptabel lösning.


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

Jobben först

Socialdemokraterna vill göra jobben till en EU fråga. Kristdemokraterna talar ofta om något som kallas för subsidiaritet, det handlar om rätt beslut på rätt nivå. Det vi kan besluta om här hemma ska man inte besluta om på EU nivå, det vi kan besluta om i kommunfullmäktige ska vi inte besluta om i Riksdagen. Beslut på bästa ändamålsenliga nivå.  Kristdemokraterna anser att de grundläggande reglerna på arbetsmarknaden fortfarande skall vara en nationell fråga.


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,Något glädjande om arbetslösheten

Varberg har länge styrts av partierna inom Alliansen, kan det vara därför vi ser en så god arbetsmarknad hos oss?

Igår kunde man läsa i
Hallands nyheter att arbetslösheten, trots krisen, minskar i Varberg och ligger idag på en lägre nivå än i början av 2007. I april var arbetslösheten 3,8 procent om man även räknar personer i arbetsmarknadspolitiska program som arbetslösa. April 2008 var det 2.5 % så även om det har skett en kraftig ökning så talar vi inte om höga nivåer. Den högsta arbetslösheten, efter att lågkonjunkturen slog till, var det i februari i år med 4,1 procent, men sedan har den alltså minskat

Jämför man med övriga landet som hade en arbetslöshet på 5.6 % under samma period så ligger Varberg bra till.


Artikeln avslutas:

I sämre tider är det alltid ungdomarna som drabbas hårdas och även i Varberg är det yngre personer som i högre utsträckning drabbas av arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten för april månad var 5,2 procent, vilket är mer än en fördubbling jämfört med förra året.
– Ungdomsarbetslösheten har gått upp i Varberg men vi har varit mer förskonade än andra kommuner, säger Helene Ternblad.
(Chef för Arbetsförmedlingen i Varberg)
Skälet till att det är ungdomarna som drabbas först är turordningsreglerna med grundprincipen om att sist anställd sägs upp först.

Kan vara lämpligt att ha dessa siffror i minnet när s talar om att arbetslösheten ökar och att skatten behöver öka för att minska arbetslösheten (hur nu det skulle ha en samband).

Nytt videoblogginlägg

Valdagen är nära
Jag vill vara stolt


I Varberg händer det saker

Under tiden som jag befann mig på Peder Skrivares gymnasium var två andra av Hallands EU kandidater Lars Gustafsson och Magnus Hedman tillsammans med Sofia Modigh (en av KD:s toppkandidater) i Varberg.  Sofia Modigh ,som har ett förflutet inom nykterhetsrörelsen presenterade delar i Kristdemokraternas rapport: “Nyktert möte”. Den handlar bland annat om att trafiken måste bli alkoholfri i Europa. Sänk promillegränsen till svensk nivå ,0,2 promille , i unionen och placera EU:s nya trafiksäkerhetsmyndighet i Göteborgsregionen.


bild: Kerstin Hurtig

Idag är jag publicerad i Göteborgsposten

Idag publicerar GP min replik till PRO angående jobbskatteavdraget. Som i många andra tidningar är det begränsningar vad det gäller antalet tecken så jag har suttit och kortat ner min tidigare, mitt långa svar har jag redan publicerat här på bloggen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Min gamla gymnasieskola

Imorgon torsdag ska jag tillbaks till min gamla gymnasieskola, Peder skrivares, och dela ut lite EU material. Vi kommer att ha bokbord mellan 9-13. Jag gick ut -96, det är helt otroligt vad tiden springer iväg : )

Lissabonfördraget

Fick en fråga från junilistan igår ang. Lissabonfördraget och varför Kristdemokraterna stödjer detta även om det inte är perfekt (vad är perfekt, väntar man på det perfekta kommer vi nog aldrig framåt) och även om vi vill undvika detaljregleringar inom EU. Ska försöka förklara hur KD ställer sig till Lissabonfördraget.

Vår uppfattning var att det tidigare fördraget var tvunget att förändras, förenklas och tydliggöras. Kristdemokraterna välkomnar det nya Lissabonfördraget även om det inte är perfekt. Vi anser att det kommer förbättra europasamarbetets effektivitet, handlingskraft och legitimitet, t ex i fråga om kampen mot gränsöverskridande brottslighet.

I vissa länder har det varit mycket diskussion om de flagga, unionsång, ordet konstitution (statsliknande kännetecknen) sådant har plockats bort i det nya fördraget.

Beslut på EU-nivån kan och ska bara ske inom områden där medlemsländerna valt att överlämna en del av sina befogenheter. Kristdemokraterna anser att man i regel på dessa områden bör fatta besluten med kvalificerad majoritet.

Vi välkomnar att riksdagen får möjlighet att pröva om lagförslag på EU-nivå stämmer överens med subsidiaritetsprincipen. Här ligger ett stort ansvar hos alla svenska partier att bättre och tidigare granska nya lagförslag. Vi välkomnar också det medborgarinitiativ som innebär att en miljon människor kan uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett nytt lagförslag.
Detta stärker demokratin, och vi anser att även svenska Europaparlamentariker bör ta sådana förslag på stort allvar och hjälpa till att driva fram lagförslag.

Vidare välkomnar vi att Europaparlamentet får en med Rådet jämställd lagstiftnings och budgetroll. Det är ett krav som vi
länge drivit, eftersom det ger ökad demokrati och insyn.

Men som sagt det är inte perfekt. Kristdemokraterna är kritisk mot de sk passerellerna eller bryggorna i det nya fördraget som ger regeringscheferna möjlighet att med enhällighet (1) överföra ny beslutskompetens till EU och (2) övergå från enhällighet till majoritetsbeslut inom ett visst politiskt beslutsområde. Kristdemokraterna kommer därför att verka för att Sverige använder sig av sin vetorätt för att minimera användningen av dessa ”bryggor”.

Det nya Lissabonfördraget innebär att Europeiska Rådet får en fast ordförande för två och ett halvt år, för
mötena mellan dess stats- och regeringschefer. Vi hade dock föredragit ett fortsatt roterande ordförandeskap eftersom det
har gett medlemsländerna möjlighet att både profilera sig själva bättre och förankra europapolitiken
hos den egna befolkningen.

Vi kommer att verka för att det roterande nationella ordförandeskapet inom ministerrådets konstellationer även fortsättningsvis ges ett reellt innehåll och inte blir föremål för en total dominans av Europeiska Rådets faste ordförande och den höge representanten i utrikesfrågor. Kristdemokraterna är också kritiska mot att Lissabonfördraget innebär att antalet
kommissionärer blir färre.

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , , , ,

Ja visst blev det en lång dag

Men inte alls så lång som jag räknade med, pinnade på ganska bra från Mullsjö. Ingen trafik som låg ivägen (och ja jag höll hastigheten). Ikväll har jag till och med hunnit med att redigera en debattartikel. Tyvärr inte fixat lunchen till imorgon men det hinner jag nog göra i morgon bitti. Nu ska jag gå och lägga mig och drömma om EU, val och kampanjande ; ) 

En lång dag

Ja det blir en lång dag idag. Efter jobbet tar jag bilen och åker till Mullsjö folkhögskola där blir det debatt mellan mig och Nils Lundgren (junilistan), vi ska bland annat prata om hur EU påverkar vår vardag.

Är nog hemma ganska sent i natt så jag misstänker att det inte blir några mer inlägg på min blogg idag, imorgon är det upp som vanligt igen kl 5 och iväg till jobbet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

375 miljoner

375 miljoner det är så många väljare som finns i de 27 länderna som mellan den 4-7 juni ska välja vem som ska representera dem i Europaparlamentet. Det är faktiskt ganska fantastiskt tycker jag. Vilket projekt EU faktiskt är. Fortfarande är det många människor som lever som har upplevt krig i Europa, för oss som är yngre känns det nog ganska främmande. Krig är något som sker i andra länder längre bort. EU är ett fredsprojekt och man gick från början samman för man aldrig mer ville ha krig, och det har fungerat.

Men vad betyder EU för oss i vardagen? Är det verkligen värt besväret att gå och rösta? Spelar det verkligen någon roll vem som sitter där?

Många är de lagar som passerar genom Europaparlamentet, olika politikers idéer och ideologier möts, stöts och blöts. Här fattas beslut som påverkar oss direkt, bilen du kör, luften vi andas, mobiltelefonen, maten du äter, vattnet du dricker, vem som anställs, banken du lånar ifrån, flyget som du reser med, leksakerna dina barn leker med etc. Det handlar om vilken standard det ska vara, säkerhetsaspekter, detta och mycket annat regleras inom EU.

Men det som är riktigt betydelsefullt, kan jag tycka, är det som vi måste samarbeta kring. De stora frågorna såsom klimat, miljö, energiförsörjning, den globala ekonomin etc. Det som vi inte kan lösa själva på lokal nivå men det som ändå påverkar oss.

Självklart är det värt besväret att gå och rösta! Och spelar det någon roll vem det är som representerar oss i EU. Gå och rösta den 7 juni (eller gå och förtidsrösta)!

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , , , ,

Mer om klimatet

Även om det finns de som påstår att det här med klimatdebatten är felaktig talar ändå det mesta för att det är förödande effekter utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser kan ha på jordens klimat och väderlek. Förutom en ökning av medeltemperaturen väntas växthuseffekten också leda till ökad förekomst av stormar, översvämningar och torka.

Vi måste reducerat utsläppen av koldioxid och vi behöver även göra investeringar i länder där man är på väg att nå den välfärd vi är vana med men vill undvika de utsläpp vi själva skapade när vi tog oss dit vi är idag.

Åtgärder inom alla områden ska hjälpa oss att nå målen. Det handlar t.ex. om energieffektivisering, bättre byggande, utsläppstak för nya bilar, stimulans för alternativa bränslen, mm.

Kristdemokraterna välkomnar att EU inför ett gemensamt system för handel med utsläppsrätter för koldioxid inom unionen och vill se en hög grad av utauktionering av dessa. Genom ett system för handel med utsläppsrättigheter skapas ett tak för hur mycket koldioxid som släpps ut från den sektor av näringslivet som omfattas av handeln.

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

Klimatet

Miljöfrågor är någonting som vi behöver samarbeta kring, och inte något som varje land kan lösa var för sig. Jag är helt övertygad om att Sveriges bästa chans att påverka miljö- och klimatpolitiken är genom EU-samarbetet.

Kristdemokraterna vill verka för att Sverige trots pågående finanskris bibehåller en hög ambition för en internationell överenskommelse i samband med klimatmötet i Köpenhamn. Vi vill att Europa skall behålla sin ledarroll i kampen mot växthuseffekten.

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

Ännu en insändare om jobbskatteavdrag

På GP finns en insändare från PRO "Nu måste den orättvisa beskattningen stoppas"

Här kommer mitt svar:

Sedan jobbskatteavdraget infördes har vi fått höra hur orättvist jobbskatteavdraget är emot pensionärer och att inget annat land har något liknande. På flera olika håll, nu senast i GP (20/5 -09) berättar PRO att Världsbanken på uppdrag av PRO har gjort en utredning som visar att Sverige är det enda landet som har ett jobbskatteavdrag. Jag kan tyvärr inte uttala mig om denna undersökning, då jag inte kan finna själva undersökningen någonstans, varken på PRO`s hemsida eller på The World Banks hemsida. Dock har jag några kommentarer om syftet med jobbskatteavdraget och huruvida jobbskatteavdrag finns i andra länder.

Först vill jag slå fast att det inte är någon som har höjt skatten för pensionärerna, den har till och med minskat genom förändrad fastighetsskatt och borttagandet av förmögenhetsskatten. Jag håller med PRO att det är bedrövligt att de socialdemokratiska regeringarna i olika omgångar har fört över pengar från pensionsfonderna till Riksgäldskontoret för att användas i regeringarnas budget och att pensionerna behöver höjas. I inlägget vill jag dock fokusera på jobbskatteavdraget.I 12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen står det att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska dras av men många av de kostnader som följer av arbete får de facto inte dras av. Har din arbetsgivare krav på att du ska ha särskilda kläder på dig får du inte dra av dessa, inte heller får du dra av de kostnader som är mindre än 8 000 kr för resor till och från arbetet (höjs till 9 000 kr nästa år). Om du har kostnader som får dras av t.ex. viss skyddsutrustning, om du använder din egen telefon i tjänsten, om du ska stå för verktygen själv etc. får du endast avdrag för den del som överstiger 5 000 kr. Har du t.ex. kostnader på 6 000 kr som får dras av får du tillbaks ca 300 kr.

Pensionärer som fortsätter att arbeta får dessutom ett större jobbskatteavdrag än ”övriga arbetare”. På en arbetsinkomst på 10 000 kronor i månaden får den som är född tidigare än 1937 betala 438 kronor, en som är född mellan 1938-1943 betala 793 kronor och den som är född efter 1944 får betala 1 641 kronor i skatt på samma inkomst (skattetabell 31). Pensionärer får alltså betala mindre skatt än andra på inkomst av förvärvsarbete.

Och så över till påståendet att Sverige skulle vara det enda landet som har jobbskatteavdrag. Detta påstående är felaktigt. Skattelättnader riktade till förvärvsarbetande, liknade det svenska jobbskattedraget, finns i flera andra länder både inom, och utanför, EU. USA införde ”earned income tax credit” redan 1975.

Utformningen av skattelättnaderna varierar dock en del mellan länderna, och det benämns på lite olika sätt. I Danmark har man något som kallas för Beskæftigelsesfradrag. Avdrag görs från den beskattningsbara inkomsten med 4,25 % av arbetsinkomsten, dock högst 13 100 DKK. I Finland görs ett arbetsinkomstavdrag på den statliga inkomstskatten. I Frankrike kallas det Prime pour l’emploi och är en skattereduktion som kan utnyttjas av hel- eller deltidssysselsatta med en förvärvsinkomst över 3 743 euro. I Frankrike varierar reglerna något beroende på familjesituationen. I Nederländerna utgår skattereduktion för personer med inkomster från anställning, egen rörelse eller frilansverksamhet. På Irland har man Employee tax credit, det är en skatteförmånen som avser anställda. Alla löntagare är berättigade till skattereduktionen som uppgår till 1 830 euro. Utanför Europeiska Unionen förekommer liknande skatteförmåner i bland annat USA, Nya Zeeland och Canada.

Socialdemokraterna talar om att om de kommer till makten så ska det inte längre vara någon åtskillnad på dem som arbetar och de som är pensionerade. Notera att de inte säger att de ska sänka skatten för pensionärer, då återstår det andra alternativet – att höja skatten för alla (även pensionärer) som arbetar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ännu en artikel på newsmill

Ännu en artikel publicerad på newsmill, en kortare variant har tidigare varit publicerad här på bloggen och i HN

Ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten bland ungdomar har alltid varit hög i Sverige och orsakerna till detta skiftar beroende på vem man frågar. Oavsett orsak tycker jag att det är bedrövligt och ett enorm resursslöseri. Att definitionen av "ungdomar" förändras och åldersgränsen för hur länge du är ungdom förskjuts uppåt är riktigt trist och bidrar till missvisande siffror i statistiken. Jag har irriterat mig många gånger på att kallas ungdom. När jag fyllde 18 blev jag vuxen, som vuxen ska man mötas som vuxen och man ska också ta det ansvar som följer med vuxenlivet. Jag tror att vi har ett allvarligt problem i västvärlden när vi hela tiden flyttar fram gränsen. Vi får ett infantilt samhälle där människor inte tar ansvar utan det är alltid någon annans fel. Nä nu ska jag inte bre ut mig mer i den frågan, jag har ändå fyllt 31 och mig veterligen räknas jag inte längre som ungdom i något avseende. Vet du om så skulle vara fallet får du gärna höra av dig, hade varit intressant att veta.

På grund av den ekonomiska krisen med många varsel som följd har ungdomar drabbats särskilt hårt eftersom de ofta får lämna på grund av turordningsreglerna. Det
Kristdemokratiska ungdomsförbundet anser att Regeringen måste göra någonting åt LAS. Effekterna av LAS är att de unga får lämna sina arbeten först, oavsett hur välutbildade och flitiga de är. En sådan ordning håller inte. KDU anser att Regeringen ska möjliggöra för arbetsgivare, oavsett vad facket säger, skall få undanta tio anställda från turordningsreglerna.

Möjligheterna att få jobb efter avslutad utbildning har på grund av det ekonomiska läget också minskat. Arbetslösheten är dock inte högre än den var första kvartalet 2006 då det var brinnande högkonjunktur i Sverige vilket är viktigt att komma ihåg. Socialdemokraterna lyckades alltså inte använda högkonjunkturen till att minska arbetslösheten bland unga. Däremot föll arbetslösheten kraftigt bland ungdomar under Alliansregeringens första tid vid makten innan den globala finanskrisen slog till.

Regeringen står dock inte passiv utan gör en hel del för att möta den ökade arbetslösheten. Till exempel har antalet platser inom yrkesutbildningen ökar kraftigt och en reformering av gymnasieskolan ska leda till mindre utslagning och ökat yrkeskunnande. En lärlingsutbildning införs och yrkeshögskolan utökas. Till detta har arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år halverats vilket gör det betydligt mer lönsamt att anställa unga.

I och med vårt medlemskap i EU har vi större möjligheter att arbeta i andra EU länder. Här kan du läsa mer om det Jag tycker att det är bra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Liliths lampor

I dagens HN (inte på nätet i skrivande stund) finns en artikel med rubriken "Godkänd utformning av Liliths lampor". I artikeln står bland annat

"Det var Lilith Svensson (KD) som i januari 2007 föreslog i en motion att belysning skulle sättas upp utmed Strandpromenaden. Ett år senare klubbade kommunfullmäktige att Strandpromenaden ska belysas på sträckan mellan Ringvägen och Simstadion. Nu är det själva utformningen som utreds, och olika nämnder och andra har fått i uppdrag att lämna yttrande."

Ja och nu har Byggnadsnämnden haft ärendet hos sig och har ingenting emot utformningen av belysningen på Strandpromenaden.


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

annat än politik i fokus

Idag har vi kalas för min dotter som ska fylla 8, helt otroligt att hon blivit så stor.

Det blir tårta, glass,kakor och nästan 30 ungar. Jag återkommer på bloggen om jag överlevde ; )

Publicerad på Newsmill

Idag är jag publicerad på Newsmill

Den handlar om jobbskatteavdraget, kanske inte aktuellt mitt i EU valet men för inte så länge sedan var det en insändare i HN som efterfrågade svar om jobbskatteavdraget. Och jag gillar ju jobbskatteavdraget.

Lovade lite bilder från gårdagenChristina Doctare och jag lägger upp vårt personvalsmaterial och talar lite om våra frågor innan mötet drar igång.


Innan vi talade fick vi lyssna på lite musik av Elisabeth Willix och Lalle Björk


Här hälsar jag välkommen och passar på och berätta lite om mig själv och min EU kandidatur.


Avslutade med frågor


Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , ,

Tisdag

Igår var en lång men trevlig dag, åkte hemifrån vid 7 som vanligt var inte hemma förrän halv tio. Christina Doctare var jättebra. Hon ligger i må ni tro och har ett riktigt späckat valschema. Efter att jag kom hem hade jag en del saker som inte hade med politik att göra men som var tvunget att göras, kom inte i säng förrän halv 12. Och det är sent för mig kan tro. Kom knappt upp i morse, inte förrän kvart över fem fick jag benen utanför sängkanten. Jag hoppas att kunna publicera lite bilder från kvällen snart.

Ikväll är det fullmäktige, telefonen ligger på laddning om det är så att det sägs något intressant att twittra om (går att följa här till höger, annars finns jag på twitter.com/politikerlilith).

Nu är det dags att samla ihop sig inför dagens arbete.

Reklamfilm


Kom till Campus idag kl 18:30

Idag kommer CHRISTINA DOCTARE , en av vårt lands mycket uppmärksammade föreläsare, mm. till Varberg för att tala på Campus. Doctare blev för några månader sedan utsedd  till Årets Mappie i klassen Vardagshjälte, av magasinet M´s läsare. Hennes meritlista är omfattande och en stor del av sitt engagemang och yrkeskunnande har hon ägnat åt internationellt arbete bl.a under kriget  i Bosnien och annat FN-arbete.

Nu kandiderar Christina i Europaparlamentsvalet. Idag berättar hon och jag som Varbergs lokala EU / EP-kandidat om varför vi har engagerat oss för att komma till EU-parlamentet.


Dags för lite kunskap om nationalekonomi

Socialdemokraterna kommer fram till riksdagsvalet 2010 framföra mycket argumentation för sin politik, jag tycker att det kan vara dags för en historisk tillbakablick och en snabbundervisning av nationalekonomi.

Från 1870-talet fram till början av 1970-talet stod industrialiseringen och industriell utveckling i centrum för den ekonomiska tillväxten.Sverige låg bland de främsta länderna och hade en tillväxt på 2.4 % per capita. De första 25 åren av 1900-talet styrdes Sverige i stort sett av borgliga regeringar (
Källa: Regeringen).

1936-1976 var det socialdemokratiska regeringar som styrde. Sveriges ekonomi var i en relativt gynnsam position på grund av händelser i omvärlden. Industrialiseringen kring sekelskiftet borde lagt en god grund för en lång period av tillväxt i industivärlden men världsekonomin rasade samman under första världskriget, ja med ett undantag - Sverige som stod utanför kriget och inom några år försvann i stort sett hela utlandsskulden. På 1920-talet kunde svenska företag fortsätta expandera internationellt. 1950-1960 talen var decennier av tillväxt för världsekonomin. Den svenska modellen börjar utvecklas, nu ska man satsa mer på utbyggnad av välfärdssamhället och styrning av marknader och kapital. På 60-talet börjar rationaliseringarna inom industrin, samtidigt ökar man den offentliga sektorn enormt vilket gjorde att det fanns arbeten för de kvinnor som drabbades av nedläggningen inom industrin. De flesta offentliga systemen för trygghet och utjämning byggdes alltså kraftigt ut under 1960-70 talen. På 1970 började det gå sämre. Transfereringssystemen har bieffekter som har hämmat den ekonomiska tillväxten, drivkraften att spara och arbeta försvagades under 1960-1980 talen jämfört med andra länder. Under 1980-talet höjdes gradvis ersättningarna och självrisken sänktes.

En parantes av socialdemokratiskt styre är 1976-1982 då det var borgligt styre. 1982-1991 var det socialdemokratiska regeringar igen. När högkonjunkturen nådde sin topp 1990 var den genomsnittliga frånvaron för arbetare i verkstadsindustrin 50 dagar om året, det var mer än dubbelt så mycket som Norge som var det industriland som hade näst högst frånvaro.

En stor offentlig verksamhet och dyra transfereringar kräver höga skatter. Sverige har haft världens högsta offentliga utgifter och världens högsta skattekvot. Skattetrycket steg under 1970- och 80 talen betydligt snabbare än omvärlden (dessutom från en högre nivå). De flesta ekonomer anser att det har en negativ inverkan på tillväxt om man har en snabb stegring av utgifts- och skattetryck. Skattesystemet präglades under 1960-70 talen av kraftigt stigande skattekilar på arbete. Marginalskatterna höjdes, liksom arbetsgivaravgifterna. Ersättningen efter skatt blev halverad på ett par decennier. Bred enighet råder om att sådana här extremt höga marginaleffekter var produktionshämmande.

Kostnaderna för den offentliga verksamheten ökade, t.ex. var undervisningen i grundskolan i mitten av 80-talet dubbelt så dyr per elev som på 1960 talet utan att undervisningen i motsvarande grad förbättrades.

Stagnationen i Sverige var stor efter den första oljekrisen 1973, tillväxten återhämtade sig först efter 2 stora devalveringar i början av 1980-talet. Uppgången blev dock kortvarig, i mitten av 80-talet stagnerade det igen. I slutet av 80-talet blev den svenska ekonomin överhettad pga. en avreglering av kreditmarknaden samtidigt som det gamla skattesystemet fanns kvar. Höga marginalskatter och generösa avdragsregler gjorde det fördelaktigt med en lånefinansierad konsumtion.

1991-1994 var det borgligt styre. Under 1990-talets depression bestämde man sig för att det skulle vara slutdevalverat. Finanspolitiken stramades åt och kronan knöts till EU:s valutaenhet, dock tog det viss tid för att vinna förtroende för en icke-inflationslinje. Trots att inflationen föll låg räntorna kvar på höga nivåer. Hushållen började amortera på sina lån, efterfrågan föll. Mitt i omställningskrisen drabbades den svenska ekonomin av stora valutaflöden av placerare, riksbanken höjde styrräntan, kronkursen blev rörlig och föll därefter närmare 30 %.

1994-2006 var det socialdemokratiska regeringar. 1994-1996 genomfördes skattehöjningar och utgiftsnedskärningar i statsbudgeten motsvarande 8 % av BNP. Efterfrågan och produktionen hölls tillbaka i den inhemska ekonomin.

En rad av välmenande insatser för att bevara sysselsättningen och höja välfärden under 1970-80 talet förstärkte trenden mot svag produktionstillväxt. En svag tillväxt och tillväxthämmande stabiliseringspolitik är rötterna till 1990-tals krisen. Full sysselsättning hade uppnåtts genom en snabbt växande offentlig sektor och upprepande devalveringar. När dessa båda möjligheter uttömts gick Sverige mot arbetslöshetskris.

2006 tog Alliansen äntligen över makten i Sverige, förhoppningsvis kommer man att fortsätta att styra de följande mandatperioderna. Jag vill inte ens tänka på var Sverige hade varit om vi gått in i krisen med sossarna vid styråran.

 
 

Idag står vi på torget i Varberg

Förutom att dela ut material om EU ska vi även dela ut lite information om att Christina Doctare som kommer och hälsar på oss i Varberg på måndag. Hon kommer att komma till Campus kl 18:30, alla är välkomna och naturligtvis är det gratis.

Christina Doctare kandiderar på Kristdemokraternas lista och står på fjärde plats inför valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009. EU-val 09Hon har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. I slutet av 1990-talet jobbade hon som läkare i kriget på Balkan, där upptäckte hon de systematiska våldtäkterna, som hon till hela världens förfäran rapporterade om. På hennes hemsida www.doctare.se finns det möjlighet att läsa mer.

På Campus kommer även jag som Kristdemokraterna i Varbergs kandidat att prata lite, men mest ska ni få lyssna till Doctare.

Som sagt, varmt välkomna till Campus på måndag klockan 18:30

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , , ,

Publicerad på HN debatt

Det blev jag idag, läs den här

Jag skriver bland annat:

Internet är vår tids bibliotek. Aldrig tidigare har vi haft tillgång till ett sådant världsbibliotek. Varför ser man inte möjligheterna istället för att kräva lagar som vidmakthåller de gamla modellerna i en ny tid?


Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , , ,

Höghastighetståg

Jag gillar att åka tåg, mindre förtjust är jag i att åka flyg. Inte för att jag tycker att det är obehagligt eller att jag är flygrädd utan för att jag tycker att det är omständigt. Först måste man ta sig ut till flygplatsen, och där ska man vara i god tid, sedan ska man ta sig ifrån flygplatsen som man kommer till. Även om man inte tillbringar lång tid uppe i luften så tar det ganska lång tid att ta sig dit man ska. Dessutom är flyg ingen höjdare för miljön. Jag vill åka mer tåg, jag vill åka tåg till Europa. Jag vill åka på semester med höghastighetsståg. Jag säger som Anders Wijkman (kd):

"Det är nu dags för Europa och Sverige gemensamt lyfta blicken i trafikpolitiken och fokusera på de viktiga framtidsfrågorna. Det framtida transportsystemet av framförallt gods måste ges separata spår för att klara de uppsatta miljömål samtidigt som individens och näringslivets behov av ökad rörlighet tillfredsställs. Det är ohållbart att fortsätta den nuvarande utveckling med en kraftig tillväxt av långväga väg- och flygtransporter med allvarliga miljöeffekter som följd"


Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , , ,

Idag är det familjedagen

Kristdemokraterna har insett att alla barn och familjer är olika, och att man har olika behov. Därför tycker vi att familjerna
ska ges större möjlighet att påverka sin situation och vardag.

Många föräldrar vill stressa mindre och ha mer tid för sina barn. Kristdemokraterna tror att det är i de nära relationerna som grundtryggheten läggs. Eftersom familjer inte är stöpta i en och samma form anser vi att familjen ska ha möjlighet att själva påverka hur barnomsorgen ska lösas. Därför har vi infört vårdnadsbidraget, för att öka valfriheten.

De allra flesta föräldrar vet att det inte alltid är lätt, ibland vill bara... ja jag hoppar nog över att skriva det, men de små liven vet verkligen hur de ska driva sina föräldrar till galenskap. Och visst kan det ibland finnas behov av stöd, från graviditeten till att barnet fyller 18 år och stiger in i vuxenlivet.

Vår alldeles egen folkhälsominister Maria Larsson (eller ja hon är väl hela Sveriges folkhälsominister, men hon är i alla fall kd-stämplad) har tagit fram en strategi för hur man ska stödja föräldrar.

Kristdemokraterna vill skapa ett barnvänligare Sverige och underlätta vardagen för alla familjer. Som vi säger trygghet i det lilla är trygghet i det stora.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , ,

Ät torsk...

... i alla fall måttligt. Idag presenterade Världsnaturfonden  WWF en ny lista på hotade fiskarter där bl a torsken i Östersjön går från rött till gult. Torsken i Barents hav går från gult till grönt. Enligt WWF är det konsumentbojkotten mot torsk som medfört att bestånden återhämtat sig.Läs mer på www.sr.se Detta är positivt men för den saken ska vi inte luta oss tillbaka och tro att allt är bra med fisken nu.

Fiskepolitiken är idag till största del uppbyggd på ett system med fiskekvoter.  Kvoterna har inte följt de vetenskapliga råden utan man har valt att sätta högre fångstkvoter. Men det värsta, ja enligt mig då, måste ju vara att själva tillämpningen av kvotsystemet bidrar till en ökad fiskdödlighet genom att en stor mängd fisk kastas över bord. Där kan man verkligen tala om slöseri med resurser. Inte alls i förvaltarskapsprincipens anda.

Kristdemokraterna vill arbeta för att EU:s fiskeripolitik reformeras i grunden. Vi vill att kvotsystemet ska ersättas med ett system med individuella fiskerätter som kan säljas och köpas. Vi tro att det systemet ger fiskare bättre incitament att förvalta resurserna. Något annat som bidrar till överfiskning är felanpassade fiskeredskap som gör att för liten fisk plockas upp. Jag vill veta mer om vad fisken kommer ifrån och hur fiskningen påverkar miljön. För att vägleda konsumenten måste märkningen av fisk förbättras. Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , , ,

Dricker vi för mycket?

Det dricks lite för mycket. Europa har den högsta alkoholkonsumtionen per innevånare i världen. Detta är något som man  har börjat bli medveten om, och att konsumtionen påverkar vår folkhälsa.

Det är väl ingen överraskning att Kristdemokraterna anser att man ska arbeta för att minska alkoholkonsumtionen och alkoholens skadeverkningar. Vi vill att Sverige ska arbeta för en stärkt samsyn bland EU-länderna och för att EU
ska enas om tydligare målsättningar i sitt alkoholarbete.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , ,

24 dagar kvar

Godmorgon! Ja då är det 24 dagar kvar till valet. Vad tror ni, blir det fler som röstar denna gången? Jag tycker att det är en hel del om EU, hör om så många som är ute och debatterar eller beror det på att jag är mitt inne i det och medvetet leter upp den informationen?

Här kan du läsa mer:
kdbloggar.se
mittskal.se

Kommer fler än 38 % att rösta?

Undersökning i SvD visar i skrivandets stund att 69 % kommer att rösta i EU valet.

Rätt beslut på rätt nivå

Jag vill att rätt beslut ska fattas på rätt nivå. Om man ska slänga sig med fina ord så är det det som kallas subsidiaritetsprincipen. Det är något som vi i Kristdemokraterna gillar.

Det handlar helt enkelt om att vi inte ska besluta om en massa saker på EU nivå som vi kan besluta om lika bra eller bättre  på en lägre nivå (lokal, regional eller nationell nivå).

Beslut ska fattas så nära oss medborgare som möjligt, det är både effektivt och demokratiskt.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , ,

Värna om klimatet

Som jag (och Kristdemokraterna också för den delen) har sagt förut ska jordens resurser förvaltas, inte förbrukas. En av våra absoluta största utmaningar är att hejda de globala klimatförändringarna. Här har EU ett enormt ansvar. EU är en av världens rikaste regioner och måste axla ett globalt ledarskap.

Ambitioner är till för att höjas. Kristdemokraterna tycker att vi ska höja ambitionen i klimatpolitiken och minska utsläppen inom EU, men inte bara inom våra egna gränser (klimatförändringar känner ju som känt till inte till nationella gränser), EU måste även hjälpa fattiga länder att hantera klimatförändringarna.

Vi vill att koldioxidutsläppen minskar inom EU med minst 30 procent till år 2020.
Vi vill att det sätts av pengar av EU:s budget som går till insatser i utvecklingsländerna.
Vi vill upprätta korridorer för godstransporter med tåg som går genom hela EU.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , ,

Godmorgon

Då var det dags att vakna innan tuppen gal. Fåglarna kvittrar utanför fönstret och solen går upp över hustaken. Katten försöker öppna dörren för att ta sig en sväng i trädgården. Ja då var det onsdag. Idag är det 25 dagar kvar till valet. På 25 dagar hinner det hända mycket. Från olika hörn och kanter hör jag om hur Kristdemokrater i hela landet är ute och kampanjar. Vi har så många duktiga människor inom vårt parti. Läs gärna deras bloggar, de hittar du på bloggportalen kdbloggar.se

Från den 20 maj kan du förtidsrösta, vill du vet mer om hur det går till kan du gå in på www.val.se

Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , ,

Det börjar bli mörkt

Jag fastnade i fåtöljen och surfade runt bland lite bloggar, det kan ju vara trevligt det med. Sporten står på TV:n så jag borde väl sträcka mig efter fjärrkontrollen (är inte världsförtjust i sport). Läste ett intressant och läsvärt inlägg om upphovsrätt, läs den här

Minska användningen av kemiska bekämpningsmedel


Användningen av kemiska bekämpningsmedel bör minskas genom ökade kunskaper om biologiska och biotekniska metoder. EU ska uppmuntra till ett mer ekologiskt inriktat jordbruk för att stödja säkra och hälsosamma livsmedel.
(Kristdemokraternas Europapolitiska program)

Förvaltarskapstanken är central för Kristdemokraterna. Jag tycker att det är viktigt att vi påminner oss själva om att jorden inte enbart finns till för oss, vi ska lämna över den till våra barn och barnbarn (osv.) också. Jag vill vara stolt över det vi lämnar över.

Vi Kristdemokrater vill ta ansvar för de globala ödesfrågorna som klimat, vatten och livsmedelsförsörjning samt arbeta mot resursslöseri på alla plan.

Kristdemokraterna vill:

• att man, om man vill, ska kunna avstå produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer genom ett tydligt märkningssystem.
• att konsumentskyddet inom EU stärks, vi behöver ett tydligt system för ursprungs- och ekologiskmärkning
• att  kemikalier inte ska godkänns om det finns lika bra, mindre farliga alternativ.
• att gemensamma åtgärder mot spridning av gifter och läkemedelsrester till våra hav och vattendrag utvecklas ytterligare.
• att EU:s regelverk ger enskilda länder större möjligheter att införa strängare regler av miljöskäl i syfte att gå före i miljöpolitiken.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , ,

Om Paulsens utspel

Apropå Marit Paulsens tal om ekologisk mat kan jag passa på och berätta om hur Kristdemokraterna ser det. Huruvida jordens befolkning inte skulle kunna försörjas enbart med ekologiskt jordbruk låter jag vara osagt, det finns de som talar för och de som talar emot (själv lutar jag nog för det första). Vad som däremot bör stå oemotsagt är att all jordbruksproduktion i världen inte kan ta efter det högt kemikaliserade konventionella jordbruket i västvärlden. Vad hade hänt med Östersjön om det polska jordbruket i stor skala tog efter de västeuropeiska brukningsmetoderna och dess näringsläckage?

Kristdemokraterna anser att EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska utformas mot det ekologiskt hållbara jordbruket så att det huvudsakligen ekologiskt hållbara jordbruket i östra Europa kan utvecklas utan att ta efter de negativa konsekvenserna sk. konventionellt jordbruk i västeuropa. Genom att ta erfarenheter från det ekologiska jordbruket kan det konventionella utvecklas så att det blir mer långsiktigt hållbart.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , , , ,, , , ,

Vad tycker KD om livsmedel och EU?

Kristdemokraterna anser att användningen av kemiska bekämpningsmedel bör minska genom ökade kunskaper om biologiska och biotekniska metoder. Vidare anser vi att EU ska uppmuntra till ett mer ekologiskt inriktat jordbruk för att stödja och säkra hälsosamma livsmedel.

De närproducerade produkterna bör prioriteras för att på så sätt minska transporterna av livsmedel. En god djurhållning är en grundsten för djurskyddet, människors hälsa och kvaliteten på köttet.

Och hur lever jag själv? Ofta försöker jag köpa ekologisk mat, jag gillar att äta kravmärkt mat och ge min dotter sådan mat. Frysen är full av naturbeteskött (även om jag själv är vegetarian så är inte resten av familjen det, och jag har inga problem med att tillaga köttet även om jag själv inte stoppar det i munnen). Jag vill ha möjlighet att välja, jag vill att maten märks. Vi kristdemokrater vill att konsumentskyddet stärks inom EU och att ett tydligt system för ursprungsmärkning och för ekologisk märkning eftersträvas.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , , , ,, ,  

Kristdemokraterna lanserade sin valsida den 9 maj

I lördags var det Europadagen  och Kristdemokraterna passade på att lansera vår valsida.

Gå gärna in på
www.mittskal.se


Här är en bild på mig från torget i lördags

Europadagen

Uppmanar till att rösta i Europavalet den 7 juni 2009 Om du inte vet hur man gör när man röstar kan du läsa om det här


(mindre)

Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , ,

Bilder från gårdagens debatt

Debatten

Vilken riktigt trevlig debatt det blev igår på Göteborgs stadsbibliotek. Det var en paneldebatt med västsvenska kandidater till Europaparlamentet. Och de har faktiskt en poäng tycker jag, det finns för få västsvenskar representerade (0 just nu i EU parlamentet). Det hade de ordnat bra! Bra också att vi endast fick ha korta inlägg. Jag har sagt det förut men det är värt att säga igen, politiker har en tendens att använda alldeles för många ord när de vill ha sagt någonting och förstår många gånger inte att när de gör det så slutar man att lyssna (ja jag får väl prata för mig själv i alla fall, jag tycker att det är jobbigt att lyssna på långa monologer). Moderator var Linda Berg från Centrum för Europaforskning vid Gbg:s universitet, hon gjorde ett jättebra jobb.

Internet – vårt världsbibliotek

På internet finns verkligen möjligheter som vi tidigare inte ens har kunnat drömma om. Nätet har revolutionerat vårt sätt att leva och kommunicera, och ger en enorm möjlighet att ta del av en kulturrikedom som vi före 1990 bara kunde drömma om. Genom att människor får tillgång till information och till varandra hotar Internet såväl makteliter och affärsmodeller som diktaturer. Genom Internet har vi en unik möjlighet att mötas och dela med oss av allt. Världen blir både mindre och större på samma gång. Jag vill hävda att vi aldrig har varit så nära världsmedborgare som vi är idag. De senaste åren har dock fler och fler känt sig hotade av Internets möjligheter. Istället för att följa med i utvecklingen och se möjligheterna har man sett hoten och krävt att allt ska vara som det alltid varit. Man har ropat efter nya lagar och mer begränsningar istället för att se teknikutvecklingen som en otrolig möjlighet. Grundproblemet för musik- och filmbranschen är att man inte levererar det som konsumenterna efterfrågar.

Istället för att se oändliga möjligheter handlar det om nya lagar, varje förslag kan tyckas legitimt för att stävja brottslighet, men tillsammans hotar de teknikutvecklingen. Politiker, film- och skivbolag, lobbyister och EU försöker stoppa in den nya världen i den gamla världens ramverk. Jag anser att vi ska utreda hur man kan göra det möjligt att tillåta nedladdning för privat bruk.

Internet är vår tids bibliotek, aldrig tidigare har vi haft tillgång till ett sådant världsbibliotek. Varför ser man inte möjligheterna istället för att kräva lagar som vidmakthåller de gamla modellerna i en ny tid?Debatt den 7 maj i Göteborg

Ikväll är det debatt klockan 18, debatten äger rum på stadsbiblioteket vid Götaplatsen plan 1.

Medverkar gör bland annat jag ; ) debatten är öppen för alla.

Vet du hur du ska göra för att rösta?

Den 7 juni är det dags att rösta till Europaparlamentet. I mittn av maj kommer du att få hem ditt röstkort där det framgår vilken din vallokal är. Vallokalerna är öppna kl. 8-21 under valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Det finns en vallokal per valdistrikt och det är bara de som är folkbokförda i valdistriktet som får rösta i vallokalen.

Valet går till som det brukar, dvs. man gör i ordning sin röst bakom en valskärm (lägger 1 valsedel i kuvertet). Vill man personrösta sätter man ett kryss vid den personen som man vill rösta på (mig hittar du ganska högt upp, men på baksidan, av kristdemokraternas valsedel). För att rösta behöver du kunna legitimera dig (saknar du legitimation kan någon annan legitimera dig).

Om du vill kan du även poströsta eller förtidsrösta. För mer information, se 
http://www.val.se

Förtidsröstningen pågår den 20 maj - 7 juni. Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Inför ett val publicerar Valmyndigheten alla röstningslokalers namn, adress och öppettider på www.val.se

Röstning i utlandet är förtidsröstning. Röstmottagningen får börja tidigast 24 dagar före valdagen. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras hem till Sverige innan valdagen. Man kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet. Valsedlar finns på ambassaderna och konsulaten


 

Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , , , , ,, , , , ,

En orsak till varför jag gillar EU

Europaparlamentet fördömer dödsstraff.

Jag gillar internet och de sociala medierna

Även om jag har bloggat sedan 2005 och varit aktiv på Internet hela mitt vuxna liv har jag allteftersom kommit att bli alltmer fascinerad över Internets storhet. Den senaste tiden har jag även börjat med twitter, idag råkade jag nämna att jag inte sett ett inlägg i morse. Vad händer? Jo genast får jag en länk skickad till mig (http://playrapport.se/#/video/1544145). Jag gillar svt play som gör så att jag kan se vad jag vill se när jag vill.

Jag funderar på om jag har bloggat för länge. Mia Skäringer tycker att "man ska sluta i tid" och att "en blogg som varar i åratal är patetisk". Jag har skrivit här sedan 2005, kanske i längsta laget. Men jag gillar min blogg. Jag gillar att kunna kommunicera och jag gillar att kunna skriva vad jag tycker utan att mötas av medias filter.

Tack till @Britstakston som uppmärksammade mig på inslaget!


Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , , ,

Falkenberg

Idag kommer jag till Falkenberg och talar om EU och Kristdemokraternas valmanifest. Kom gärna och lyssna!

Godtemplargården, Torggatan 5 klockan 19:00

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , , ,

ett antiblogginlägg

Just nu tänker jag inte skriva ett blogginlägg, istället tänker jag göra mig en vaniljlatte, gå ut och spana lite i trädgården (kanske plantera något) sedan ska jag ta dottern till ridning.

Men har du ett behov av att läsa ett intressant politiskt blogginlägg vill jag hänvisa dig till vår bloggportal
kdbloggar.se

Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , , ,

Kristdemokraterna kan göra skillnad

Jag tror på EU. EU finns där för dig och mig och påverkar oss i vårt dagliga liv. Det är viktigt att besluten fattas på rätt nivå. EU ska inte ägna sig åt sådant som vi själva kan bestämma om här hemma. Men internationella kriser som rör ekonomi och miljö ökar insikten om att politiken måste ta ett helhetsgrepp över de nationella gränserna, det är centralt för att vi ska kunna förvalta istället för att förbruka naturens allt knappare resurser.

Glöm inte att gå och rösta den 7 juni 2009!


Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , , ,