Årets sista dag

Så lider 2005 år mot sitt slut. Ett helt år har gått. De som säger att tiden går fortare när man blir äldre har nog rätt. Tänk jag är bara 28, hur fort skall inte ett år gå när man är 38, 48…? Kanske är det dags att räkna ihop årets räkenskaper. Finns det något jag ångrar av det gångna året? Är det något som jag skulle ha gjort annorlunda om jag fick göra om det? Jag tror inte det. Det har varit ett gott år. Betydligt bättre än 2004!
 
Tänk att jag står på andra plats på riksdagslistan. Det är knappt att jag förstår det själv. Är oerhört stolt över detta. 2006 kommer jag att ägna en stor del av min tid till valrörelsen. Och vem vet, kanske når vi så höga siffror i Halland att jag får göra Lars Gustavsson sällskap i Stockholm. Det skulle kännas som ett oerhört privilegium att få vara med och arbeta för att vi allesammans får ett bättre Sverige att leva i. I vilket fall som helst hoppas och tror jag att Kristdemokraterna får höga väljarsiffror och ett stort inflytande i den styrande borgerliga majoriteten. Det behövs ett socialt engagerat parti i Alliansen, ett parti med tydlig etisk värdegrund. Ett parti som har hjärtat på det rätta stället.
 
Kristdemokraterna har en vision av ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det handlar om att ha människovärdet i centrum. Det handlar om att känna solidaritet med den som är svagare. Det handlar om att ta tillvara människors företagsamhet och idéer. Det handlar om att alla människor har en plats i samhället, en plats som skall värdesättas. Skolan och resten av samhället har länge präglats av likformighet, alla skall stöpas i samma form. Men vad händer med dem som inte passar i formen? Många gånger hamnar de utanför samhället. Människor som inte ”passar i formen” kan också vara de som i skolan inte får tillräcklig stimulans, sådana som hade kunnat uträtta storverk men som kanske redan under skolåldern blir vingklippta. För att Sverige skall lyfta måste vi ta tillvara på människors olika kvaliteter. 

Jag anser att Sverige har stor potential att bli bättre. Sverige förtjänar att bli bättre! Vi behöver en större framtidstro och en ökad gemensamhetskänsla. Idag är familjen som institution hotad, företagen bör ges större möjligheter att växa och ohälsotalen bör förbättras. Dessutom präglas många av känslan att stå utanför. Det kan handla om barn och ungdomar i segregerade områden som matas med budskapet om att de är mindre värda på arbetsmarknaden. Det kan handla om långtidssjukskrivna som blir förtidspensionerade för att på så sätt försvinna ur statistiken. Exemplen är oändliga. Sverige har under lång tid präglats av socialdemokratiska regeringar som har arbetat mot ett klassamhälle. Det tragiska är att genom att återupprepa budskapet om och om igen om att vi måste bekämpa klassystemet så har samtidigt ett outtalat budskap om hopplöshet levererats till dem som är född i ”fel familj/samhällsklass”.

Vi behöver få höra att det finns hopp. Det finns hopp för Sverige och det finns hopp för enskilda personer. Genom att bemyndiga människor och ge dem reell möjlighet till att själva ta ansvar skapar vi hopp och framtidstro. 

Jag hyser gott hopp om framtiden och önskar er alla ett gott nytt år!
 

Provval för kommunen

Provvalsresultatet för kommunlistan är färdigt. Jag kom på tredje plats efter de två veteranerna Roger Kardemark och Kalle Svensson. Smickrande att så många har röstat på mig.


En vit torsdag

Det blir lite sporadiskt bloggande så här i mellandagarna. Känner att jag totalt har varvat ned. Det blir sena frukostar och tv tittande på kvällarna.  Idag faller snön ner och världen är alldeles vit och stilla.
 
Igår var jag i Bua och fick en guidad tur runt om i samhället av ett par representanter från Bua framtid. De berättade vilka visioner som de har inför framtiden. Mycket intressant! Tycker det är viktigt om man ska arbeta politiskt att vara ute och lyssna på vad det finns för idéer, ofta är det ju de som bor nära som kan komma upp med de riktigt bra idéerna istället för att någon sitter på ett kontor och tänker.  

 

Året går mot sitt slut

Jag har tidigare nämnt att jag tror på ett betydligt större väljarstöd 2006 än vad många opinionsundersökningar visat. Har länge talat om att jag anser att tiden är helt rätt för de kristdemokratiska värderingarna eftersom 70-80-talisterna nu är vuxna och det är vi som växt upp med den ”fria uppfostran”, skilsmässor, uppluckrade värderingar osv. och att jag tror att det hos oss finns en längtan tillbaka till grundläggande värderingar.

Nu läste jag (efter julens frid och fröjd) i veckans Kristdemokraten att ett omvärldsinstitut ser ett ökat intresse för värdefrågor hos unga under 25 år. Och som sagt är jag inte det minsta förvånad.

På sidan 3 i Kristdemokraten (23/12-05) står det:

Intresset för fasta värderingar finns i Sverige och det ökar bland de yngsta. Markus Uvell är vd på omvärldsinstitutet Demoskop och han ger bilden av ett Sverige i förändring.
-         De senaste åren har stödet ökat för frågor som trohet i äktenskapet, vikten av att bevara traditioner och att visa respekt för äldre, säger han.
I attitydförändringen ser omvärldsanalytikern chansen för kristdemokraterna. 
 
Jag känner stor tillförsikt inför kommande år och ser fram emot ett intensivt valår då vi troligtvis kommer att se att vindarna vänder i Sverige. Själv skulle jag inte bli förvånad om vi ser ett väljarstöd för Kristdemokraterna på bortåt 15 % (om inte mer).

Valfläsk till julmaten

Upptäckte att barnbidraget höjts, fick 200 kronor retroaktivt för oktober och november. Tänkte genast att ”Nu börjar valfjäsket”. Läste i di att detta tydligen inte är det enda. Nu införs även ett särskilt umgängesbidrag. Men bidragsfjäskandet från s tar inte slut där, läste i samma tidning att 94 % av alla 170 000 barnfamiljer (potentiella väljare?) innehar bostadsbidrag  vilket skall höjas. Jag tror att vi har att vänta betydligt mer, när borgarna tar över är väl alla resurser uttömda. 
 
Personligen är jag så oerhört trött på alla dessa bidragssystem. När skall det löna sig att arbeta, och löna sig att arbeta ännu mer? Med borgerlig politik kommer det att löna sig mer att arbeta. Själv hade jag velat ta det ännu ett steg längre genom att införa en platt inkomstskatt.
 
Hela skattelagstiftningen är ett enda virrvarr med hänvisningar till andra paragrafer och undantag från bestämmelser under vissa förutsättningar. Och självklart är det så att väldigt många skatteskyldiga anpassar sitt beteende så att de behöver betala så lite skatt som möjligt. Jag anser att skattesystemet bör utformas så att det får en så hög verkningsgrad som möjligt. Enklare regler leder till lägre kostnader för att sätta sig in i hur skatterna fungerar och färre tvister angående hur reglerna bör tillämpas. Alla ”specialskatter” som finns är gjorda för att styra vårt handlande. Det är en socialdemokratisk tanke att alla ska stöpas i samma form, från vaggan till graven ingen skall ha mer och ingen skall ha mindre. Jag är för tanken att individen har rätt att göra sina egna fria val, vilket talar för platt skatt.
 
Jag anser att Sverige behöver ett skattesystem som i högre grad premierar arbete, valfrihet och företagsamhet.
 
Den progressiva beskattningen näst intill tvingar varje familj att arbeta heltid (om man nu inte väljer att kapitulera och leva så som önskas dvs. på bidrag). Ett enkelt räkneexempel visar hur progressiv beskattning kan slå mot familjer. För två familjer med en inkomst på vardera 583 600 kronor kan skilja drygt 60 000 kronor i hur mycket de båda familjerna betalar i skatt. Dessa skillnader kan helt hänföras till hur de enskilda familjerna valt att lägga upp sitt interna familjeliv dvs. om båda arbetar eller om en av föräldrarna väljer att vara hemma med familjens barn. De familjer där den ena föräldern väljer att vara hemma med barnen kan alltså bli bestraffade genom ökat skattetryck trots att deras val innebär lättnader i barnomsorgskostnaderna.

Varför skall staten bestämma hur mycket varje enskild individ behöver tjäna? Jag tycker inte att det är vår uppgift som politiker att detaljstyra människors vardag och fundera över vem vi anser gör rätt prioriteringar dvs. bör privilegieras med avdrag eller subventioner av olika slag. Att vi har en procentuell skatteskala är för att de som tjänar mer automatiskt skall betala mer i skatt, jag anser att det inte finns någon anledning att bestraffa dem som tjänar mer genom att höja denna procentsats.
 
 

Julen står för dörren

Precis hemkommen från Varbergs kyrka där vi har och sjungit in julen. Kyrkan var totalt fullsatt, hoppas att de som inte kom in på denna första ”sittning” får plats  på andra. Allt var väldigt stämningsfullt med ett flertal körer till hjälp.

För övrigt har vi köpt sista klapparna (det blev skidor till dottern, nu är det bara att hoppas att snön som smält bort snart ersätts med ny), köpt gran (helt nyhuggen kungsgran, garanterad att inte barra) samt gjort julgodis (mozartkulor och marsipangrisar) så nu börjar till och med jag att komma i julstämning dessutom är jag är helt ledig eftersom jag faktiskt lyckats arbeta undan det jag förutsatt mig (det är som min man brukar säga när jag är så trött så det gör ont i kroppen ”Äh, det är väl bara att ta i lite” och det har han ju rätt i ; )  )

God jul!

Civilkurage och föräldraskap

Sedan Kristdemokraterna väckte frågan om en civilkuragelag har jag funderat en del på detta. I Sverige finns ingen allmän skyldighet att avslöja eller hindra brott och det finns tydligen ingen plikt att anmäla brott som begåtts. I en del länder t.ex. Norge och Danmark är det straffbart att inte ingripa när någon utsetts för exempelvis livsfara. För att vi skall kunna leva i ett bra samhälle är det viktigt att varje enskild människa tar ett personligt ansvar.
Man behöver inte dra det så långt som brottslig verksamhet. Vi, som vuxna, måste ta ett större ansvar redan innan brott begås. Det handlar om att vi måste våga säga till de barn/ungdomar som gör fel. Genom att titta åt andra hållet när barn t.ex. kastar snöbollar på andras fönster och annat icke accepterat beteende legitimerar vuxenvärlden deras beteende. Den senaste tiden har jag upptäckt vilken förvåning man kan mötas av när man säger till någon som gör fel, som om de aldrig tidigare blivit tillsagd av någon utomstående vuxen tidigare…
En civilkuragelag skulle kunna vara en tydlig signal från samhällets sida att vi inte godtar brottslighet eller kränkningar – och att vi ställer upp för varandra.
I kvällens Debatt diskuterades kristdemokraten Ewa Samuelssons motion om super-nanny. Jag tycker det är en intressant idé. Sen jag fick barn har jag tänkt en del på behovet av föräldrautbildning. Bara för att man har fött barn vet man inte automatiskt hur man skall uppfostra barn. Med fungerande, trygga hem och familjer kan vi förebygga problem senare i livet. Hjälp med små problem i ett tidigt stadium (t.ex. en super-nanny) kan förebygga de stora problemen i ett senare skede.


Vem behöver gym när man kan skotta en hörntomt?

Idag har jag varit ute i friska luften må ni tro. Jag har åkt pulka, visst är det härligt när man har barn som man kan skylla på ; ), vi har byggt en snögubbe och avslutade med att skotta. Det har snöat hela eftermiddagen, tyvärr är det nollgradigt men jag håller ändock tummarna för att snön ligger kvar till på lördag. Tänk om vi kunde få en vit jul, det hade varit alldeles underbaaaaaart.

Kommer troligtvis inte skriva så mycket på bloggen i veckan, måste bli färdig med intervjuerna som jag håller på att transkriberar. Har svårt att komma i julstämmning, jag hoppas att jag hinner arbeta undan allting så jag åtminstone får en dag att varva ner på. Eller varva ner och varva ner föresten, fixa gran och julmat, och städa lite om jag hinner, men jag tänker lyssna på lite julmusik samtidigt och då kommer det säkert att gå som en dans. 


Söndagseftermiddag

Ska iväg och hämta dottern som varit på barnkalas, maken arbetar. Själv har jag haft en timme av totalt lugn. Julklapparna är inhandlade till alla utom dottern (funderar på att köpa ett par skidor till henne), snön som föll i veckan ligger kvar och det är minusgrader, solen skiner och allt är allmänt bra. Jag gillar denna årstiden, hösten hela vägen fram till nyår är den absolut bästa tiden på året.

Trevlig fjärde advent önskas er alla!


Ny Kristdemokratisk bloggare

är Charlie Weimers 


Lundgrens "forskning"

Läste i lördagens Hallands nyheter om kritiken mot genusforskaren Eva Lundgren. Professorn Margareta Hallberg, som varit med och granskat Lundgrens arbete säger ­Jag har aldrig sett något liknande. Om någon dragit förhastade slutsatser eller gjort svepande uttalanden har man ju rättat till detta före disputationen.” Hallberg menar att orsaken till att Lundgren inte ifrågasatts tidigare beror på att hon är kvinna, och att man inte velat attackera genusforskningen av rädsla för att framstå som att man är emot kvinnor.
 
Jag är inte förvånad, innan programmet ”Könskriget” sändes var det nästan politiskt självmord att hävda att det inte gick till så som feministfundamentalister hävdade att det gjorde (det fanns ju faktiskt vetenskaplig forskning som visade detta).
 
Vem var med på Lundgrens disputation? Vem bär ansvar för att hennes forskning okritiskt publicerats? Varför är vi så rädda för att vara politiskt inkorrekta, vågar inte stå upp för sådant som idag (men kanske inte imorgon) anses vara fel av etablissemanget. Kanske dags att börja tänka lite mer själva och inte bara följa drevet när det går…


Byggnadsnämndens sammanträde

Idag var det ett långt sammanträde, vi avslutade inte förrän strax innan fyra. Som tur var hade jag haft det lite på känn och förvarnat dotterns förskola om ev. senare hämtning (och dottern var bara glad att få stanna så pass länge att hon fick äta mellanmål).

Ja många ärenden blev det. Kan nämna några.

  • I Gamla Köpstad 2:89 kom nämnden fram till att ej tillåta ett 1.89 m högt utrymme under en del av ett hus på ett område där källare ej tillåts (utrymmen över 1.90 räknas som källare). 
  • Kanske lite överraskande beslöt nämnden (efter votering 6-5) sig för att ge ett positivt förhandsbesked till Träslöv 38:1 trots ett relativt kort avstånd till stall och ridhus. Miljö- och hälsa, som brukar vara restriktiva och som vi brukar följa i sådana här ärenden, har lämnat ärendet utan erinran.
  • Beslöt att remittera ärendet om ändring av detaljplan för Ramsås stugområde till KSAU.
  • I Trönningenäs 4:12 vill man riva det gamla och bygga nytt på en kuperad tomt. Jag tror att det kommer att bli jättefint. Gick igenom efter votering, s reserverade sig mot beslutet.
Eftersom jag var med på beredningen valdes jag till justeringsman, skall justera handlingarna på onsdag.

 

Byggnadsnämnden

Idag ska jag gå på Bn sammanträde. Eftersom det är årets sista ska vi äta gemensam lunch, trevligt. Återkommer och rapporterar om dagens ärenden.

så var det postat

Har lagt på provvalssedlarna inför kommunfullmäktige. Spännande. Återkommer med resultatet.

Hägglund i Debatt

Se Göran Hägglund (den bästa partiledaren i Sverige) i Debatt där han diskuterar äldrevården i inslaget "Vårdpersonal gör livet sämre för de gamla."

Alkoholskatten

Sedan inträdet i EU och alkoholpolitikens avreglering har Sverige fått en ny alkoholkultur. I Halland såldes 2004 alkohol för 545 miljoner i detaljhandeln och för 277 miljoner på restauranger. Sedan 1995 har serveringstillstånden ökat. Under samma tid har den totala konsumtionen ökat med 33 %. Vi dricker idag dricker i genomsnitt drygt 10 l ren sprit per år. Reklam för alkoholhaltiga drycker har den senare tiden börjat synas alltmer och sedan flera år tillbaka fungerar matprogram som pr för olika sorters vin. Att IOGT-NTO ökar sitt medlemsantal visar att detta problem ökar i Sverige och uppmärksammas mer och mer.

Är det rätt att låta alkohollobbyingen ha den makten? Är det värt att en hel generation super ner sig och att den generationens barn växer upp med föräldrar med alkoholproblem för att vi skall kunna köpa billigt vin i matvaruaffären? 

Vi har sett hur det ena landet efter det andra, likt ett dominospel, tvingats sänka sina alkoholskatter, åker vi ner till gränsen kan vi se vanliga svenskar bli som besatta och lasta sina bilar överfulla med öl, vin och sprit. Det måste till nationella åtgärder för att vända trenden med en allt större alkoholkonsumtion. Europa måste gemensamt arbeta för att höja minimiskatterna i hela EU för att stoppa ett annalkande förfall.


en till avrättad...

I USA har hittills 1 002 personer avrättats sedan dödsstraffet återinfördes 1976. Jag förstår inte hur någon kan försvara dödsstraffet, hur någon kan tycka att det är ok att ta någon annans liv. Livet har för mig ett okränkbart värde. Att bestämma sig för att ta livet av en annan människa ger såna oerhörda verkningar i hela livet, i livets väv. Och att sen staten bestämmer att ta livet av människor är för mig ofattbart. Staten skall stå över blodshämnden. Den skall finnas där för att garantera rättsäkerhet och för människors trygghet, inte för att ta liv.

Hade dödsstraff hjälpt så hade jag på något sätt kunnat förstå resonemanget, men det gör ju inte det. Brotten går inte ned, däremot tenderar brotten att bli grövre i ett samhälle med dödsstraff…Söndagskväll

Tar just nu en paus från läsningen av Byggnadsnämndens handlingar. Vi skall ha sammanträde på torsdag.

Har idag varit på julfirande på min dotters skola, mkt trevligt! De hade ordnat julmarknad och luciatåg.


könskvotering

 Linda Skugge skriver i sin krönika att hon missuppfattat könskvotering. Att hon tidigare inte förstått kvinnors motvilja mot kvotering. Men att hon ändrat uppfattning efter att slagit upp ordet i Nationalencyklopedin där det står: "Konkurrensen begränsas då till personer av samma kön.".  
 
Skugge skriver:
Jag har varit så naiv. Jag trodde på fullaste allvar att kvotering betydde att man måste hitta en KOMPETENT kvinna och hittar man ingen så behöver man inte anställa en kvinna. För att kompetensen måste gå först. I min vildaste fantasi kunde jag inte tänka mig att företag skulle tvingas anställa människor som varken har den rätta kompetensen eller meriterna som krävs.
 
Men sen skriver hon
Alla offentliga bolag och myndigheter kan gott ha tvångskvotering. Och inom politiken är det också okej med lag på könskvotering. Men i privatägda bolag är det bort med tassarna, tack så mycket!
 
Har tappar jag tråden. Vad menar hon? Varför skall vi ha könskvotering i offentliga bolag, på myndigheter och inom politiken? Menar hon att en kvinna ska tillsättas politiskt även om hon saknar kompetens och meriter! Att vi inte skall sätta kompetensen högt upp när de som skall styra vårt land skall tillsätts.

Glöggkampanj

Nyss hemkommen, har varit ute i kylan och försökt värma Varberg genom att, tillsammans med trevliga partikamrater, bjuda på glögg och pepparkakor. Samtidigt passade vi på att dela ut flygblad bland annat vår önskelista nu inför jul. Önskelistan innefattar följande önskningar;

  • Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter
  • Verklig valfrihet i barnomsorgen
  • Värdig vård och omsorg för alla
  • Ett blomstrande näringsliv med riktiga jobb åt alla
 Vi hoppas och tror att önskningarna kommer att slå in efter valet 2006 
 

Kolumn tips

Läs kolumnisten Anna Ekelund, jag tror att hos slår huvudet på spiken när hon skriver att vi inte värnar om de svaga, vi skapar dom. 


Veckan försvann på ett blink

Som dagarna rusar iväg. Känns som det precis var måndag och imorgon är det fredag. Så, vad har jag gjort i veckan. Tja, det har varit ungefär som vanligt. I måndags hade vi måndagsmöte, inbjuden var Ralf Dahl (chef för barn- och utbildningsförvaltningen), blev ett intressant möte. I tisdagskväll fortsatte jag att transkribera intervjuer och igår hade vår valgrupp möte. Planerade bland annat för lördagens glöggkampanj. Och idag har jag faktiskt varit ”privat social” vilket jag inte varit på mycket länge. Lisa, som jag inte träffat på flera veckor (eller kan det röra sig om månader?!) hälsade på, vi åt lite mat och fikade lite av mina hemlagade pepparkakor  (blev väldigt goda, jag ökade kryddmängden nästan till dubbelt).  


Misstroendevotum mot regeringen?

I Kristdemokraternas principprogram står det:
”Vi lever i en ofullkomlig värld. En värld där människan ständigt finns i ett spänningsfält mellan ont och gott. Tanken om människans ofullkomlighet pekar därför på något typiskt mänskligt. Alla människor begår misstag. Vi kallar detta för ofullkomlighetstanken.”
 
Göran Persson är också han ofullkomlig vilket framkommit i
katastrofkommissionens rapport om hur tsunamikatastrofen hanterats och nu höjs röster runt om i landet för en misstroendeförklaring. Vi vill att naturkatastrofen skall vara någons fel. Även om rapporten pekar på många brister är jag inte helt säker på att en misstroendeförklaring är rätt väg att gå. För mig känns det lite som att sparka på någon som redan ligger ner. Kanske handlar det om det politiska systemet och oppositionens roll och kanske är det för att jag inte har varit politiskt engagerad särskilt länge som det känns som ett sätt att vinna politiska poäng. Personligen förordar jag att vi avvaktar valdagen och överlämnar beslutet till väljarna.

Turismen - en framtid!

Ett gott samhälle förutsätter en god välfärd vilket i sig förutsätter ett konkurrenskraftigt och livskraftigt näringsliv. De skattepengar som genereras från det privata näringslivet är grundförutsättningarna för den offentliga välfärden. Om ett land har ett välutvecklat näringsliv finns goda förutsättningar till en god offentlig service. Vi kan inte kräva mer resurser till välfärden om inte näringslivet utvecklas och genererar mer skatteinkomster. De senaste åren har vi tyvärr kunnat se att industrier flyttar och jobb försvinner.
 
AMS disponerar idag 46 miljarder kronor för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Inför valåret 2006 finns 5,3 miljarder avsatta för köp av arbetsmarknadsutbildningar (att jämföra med statens medel till näringslivsutveckling som uppgår till 273 miljoner kronor). S kommer att ägna arbetsmarknadsproblematiken stor uppmärksamhet fram igenom. Och de kommer att arbeta hårt för att ta ned den öppna arbetslösheten för att på så sätt visa hur bra den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken är. Själv tycker jag det är skrämmande. Jag tycker det är skrämmande att studier pekar på att minskad öppen arbetslöshet genomförs till priset av en minskad ordinarie sysselsättning. Jag tycker det är skrämmande att ungdomsprogram tenderar att tränga undan reguljär sysselsättning bland ungdomar. Jobbpaket som presenteras syftar till att minska den öppna arbetslösheten. Det räcker inte med en politik för ökad sysselsättning, vi måste ha en politik för nya jobb. Ursprungligen var arbetslöshetsstatistiken tänkt som en metod för att belysa ett allvarligt socialt problem men när väl måttet började användas har själva siffrorna tenderat att bli politikens mål. Anledningen till att man talar om den öppna arbetslösheten handlar om att det är dessa siffror som blivit målet istället för den sociala verklighet som siffrorna ursprungligen var tänkta att belysa.

Kristdemokraterna står för en politik som sätter jobben i centrum för att vi skall kunna trygga välfärden i framtiden. Det handlar inte om att politiker skall skapa jobb, politiken skall sätta ramarna och ge förutsättningarna för ett välmående näringsliv. Ett sätt att göra detta är att marknadsföra Sverige som ett turistland.   Idag satsar både Finland och Norge 4-5 gånger mer än vad vi gör på marknadsföring.

En ökad turism skulle innebära fler arbetstillfällen. Redan idag omsätter den svenska turismen drygt 172 miljarder kronor .  År 2003 fanns det ca 126 827 heltidstjänster inom turistnäringen och 2004 var turistnäringen storleksmässigt att jämföra med Sveriges export av stål och järn. Kristdemokraterna, tillsammans med turistdelegationen, anser att Sverige har alla förutsättningar att expandera inom turistnäringen.


Julen gör sitt intåg

Har varit på Liseberg. Dottern har blivit över 110 cm vilket medförde möjlighet till att åka fler attraktioner. Så idag har vi bl.a. åkt slänggungan. Redan förra sommaren invigde vi flumeride   … fasar för den dagen då hon skall åka alla läskiga grejor eftersom det troligtvis kommer att bli jag som får åka med. Maken är över de rekommenderade 195 cm som mig veterligen gäller för samtliga läskiga attraktioner.

Imorgon tänkte jag vara en riktig bullmamma och baka pepparkakor och lussebullar. Så nu skall jag gå och fixa pepparkaksdegen som skall vila över natten.


Pepparkakor
Koka upp 110 g smör, 1 dl sirap och drygt 2 dl socker

Rör i drygt ½ tsk ingefära, ¾ tsk malda nejlikor, ¾ tsk kanel, ½ msk kardemumma + 1 kvarn malen mandel. Fortsätt därefter att röra i 1 dl grädde, 1 vispat ägg, 3.5 tsk bikarbonat och 8 dl vetemjöl.

Låt stå över natten. Om degen är för torr bland i mer smör, om kakorna flyter ut bland i mer mjöl.


Grädda i 200 grader 4-5 minuter


En torsdag i mitt liv

Idag har det varit en aktiv dag. Började jobba 6:30, kort dag så jag slutade 10:30, åkte hem, åt och läste handlingar inför byggnadsnämndens beredning. Klockan 13 var jag på beredningen. Det var intressant, första gången jag var med. I Varberg fungerar det som så att byggnadsnämndens arbetsutskott (eller vad jag nu skall kalla det) består av ordf. och vice ordf. + en ledamot utifrån ett rullande schema från nämnden, så denna gången var det min tur. Fick en ordentlig genomgång inför kommande möte, var färdiga vid 18. Hem och lagade mat. Dottern kom i säng och jag satte mig framför datorn för att fortsätta transkribera intervjuer, så vad jag gör nu är egentligen att ta en paus från intervjuerna. Men jag får väl fortsätta med dem nu så jag blir färdig någon gång.

God kväll!