Anpassa immaterialrätten till verkligenhet

INSÄNDARE PUBLICERAD I KRISTDEMOKRATEN FREDAG 31 JULI

Vi är verklighetens folk, sa Göran Hägglund i sitt utmärkta tal på rikstinget. Men i frågor som berör upphovsrätt används strutstekniken. Dagens immaterialrätt är inte verklighetsanpassad. Det handlar inte bara om ”nedladdning”. Det handlar om ett paradigmskifte. Modellen där ett fåtal producenter sitter i knäet på ett ännu mindre antal distributörer och serverar den stora massan konsumenter, det är den modellen som nu dör. Att enbart lyssna till de ”kulturarbetare” som är vinnare inom dagens system är att göra en dålig verklighetsanalys.

Två stora fel
Att likaså hänvisa till patentsystemet som vore det självklart är dubbelt dumt. För det första måste dagens patentsystem förändras (inte avskaffas), då det rymmer två stora fel:
1.    Idag beviljas patent på matematiska och naturvetenskapliga upptäckter. Det handlar om patent på gener och algoritmer (mjukvara). Dessa patent trotsar både logik och etik. Patent skall ges till teknisk utveckling, inte vetenskaplig upptäckt!
2.    Idag kan patent köpas inte för att tillverka en produkt, utan bara för att hålla en produkt helt borta från marknaden. Exempelvis så har oljebolag köpt patent som skulle minska energianvändningen eller hjälpa alternativa energikällor. Detta sätt att använda patent måste stoppas.

Skyddas på livstid
Dessutom förfaller patent i rimlig tid. Kulturalster däremot skyddas under producentens livstid, plus 70 år till. Om någon vill spela Mamma Mia år 2110 – hundra år in i framtiden! – så är det möjligt att Björns och Bennys barnbarn sitter och får pengar utan att lyfta ett finger, med nuvarande regler.
Detta kommer dock inte hända, för teknikutvecklingen låter sig inte stoppas. Frågan är bara om den skall ske i ljuset eller om vi skapar en ny maffia.

Förändra för att bevara
Under alkoholförbudsåren i USA, så ökade alkoholkonsumtionen och pengarna gick till gangsters. Somliga kommer att tjäna miljontals kronor varje månad på anonymiseringsteknik. Och de lär inte betala skatt på sin inkomst. Dagens förbud skapar en marknad för olovliga inkomster, snarare än tvärtom.
Kära partiledning, välkommen till den tekniska verkligheten också! Om upphovsrätten inte förändras, så kommer den de facto att avskaffas, genom olaglig verksamhet. Vill ni verkligen bevara den så måste ni välkomna att den omarbetas.

LARS GUNTHER
LILITH SVENSSON
LARRY SÖDER


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , ,

Är det dags att dra igång valrörelsen?

Vi är en grupp som är utsedd av distriktsstyrelsen som ska arbeta tillsammans med planeringen inför valet, har haft ett mycket trevligt första möte ikväll. Det gäller att börja i tid. På något sätt känns det som vinna eller försvinna. Jag tror ju att Kristdemokraterna har en oerhört stor potential och jag tror på vår politik. Den senaste tiden har vi kunnat se att fler tror att KD har potential t.ex. PJ Anders Linder, Elise Claeson och Roland Poirier Martinsson


Gästbloggare: Diana Ayoub

Jag har sett att en del har gästbloggare, idag har jag äran att presentera min gästbloggare Diana Ayoub som är ordförande, KDU Norrort samt vice ordförande, KDU Stockholms Län. Om ni brukar läsa min blogg vet ni att jag funderat på det här med abortregister. Jag är fortfarande osäker på om man ska ha det. Diana Ayoub är skeptisk och har skrivit ett inlägg efter att hon läste en artikel i svenska dagbladet. Diana Ayoub har ingen egen blogg så jag placerar hennes inlägg här.


Vi skrattar åt de små piraterna som förespråkar integriteten, de gör ett hajdundrans bra val medan vi backar. Självklart ska vi stå för vår politik oavsett vad och absolut inte vända kappan efter vinden. Jag kan dock inte se vart skyddet av den egna integriteten strider mot den kristdemokratiska ideologin.

Vårt syfte är att minska antalet aborter och de flesta är överens om att det idag måste ske en attitydföränring. Det har prövats med att visa aborterade foster och arga män och kvinnor som hävdar att abort = mord. Nu vill vi även göra ett register över de som väljer att genomföra en abort. Syftet skall vara att kunna forska vidare i vilka som genomför aborter och varför, på så sätt skall man kunna förebygga dem. En intressant tanke minst sagt!

Lika mycket som jag vill se ett samhälle som ser allvarligt på aborter och helst lyckas förebygga varenda fall, är jag lika mycket en förespråkare av den personliga integriteten. Hur långt ska man få gå för att lyckas bekämpa obehag i vårt samhälle?

Vi ser allvarligt på kriminalitet och vill till vilket pris som helt bekämpa den. Med tanke på alla brott som dagligen begås, antalet mörkertal som aldrig kommer till polisens kännedom och skyddandet av människors integritet har vi som samhälle medvetet valt att inte ta oss an varenda brott. För att garantera ett fredligt samhälle skulle det krävas att vi tog till metoder som i boken 1984, att vi skapade ett sk "Big Brother-samhälle". Ändå skulle det finnas människor som lyckas hitta hål i detta "skyddsnät". Så även om vi kommer fram till att en viss typ av kvinna är den som troligtvis inte kommer att vilja behålla sitt barn, kommer det alltid att finnas en annan sorts kvinna som inte faller under idealet. Hur förebygger vi då den aborten?

Abortregister har så som jag uppfattat det både ett skrämmande syfte (man kan inte förneka det) samt ett forskningssyfte. För en del kommer alltså detta register att kännas på samma sätt som om vi gjorde aborter till något olagligt. Sedan försöker jag förstå hur denna registrering kan vara den bästa och mest effektiva lösning. Vad har hänt med kuratorer, psykologer och de vanliga hedliga frågorna en doktor kan ställa till sin patient öga mot öga? Enligt forskningsetiken skall respondenten själv få avgöra om man vill ställa upp eller inte. Att som i detta fall införa ett register på alla kvinnor som begår en abort, skickar signaler och att det som de gör egentligen är något fel. Så länge vi som samhälle inte kan erbjuda dessa kvinnor det stöd och skydd de behöver kan vi inte heller döma dem.

Jag vill att vi som parti tänker om i denna fråga! Det finns andra sätt att bedriva forskning.
Oavsett vad man tycker om aborter eller abortregister är det mycket spännande att denna fråga kommit upp på tapeten ännu en gång och att vi nu aktivit försöker komma fram till den bästa lösningen. För jag hoppas att oavsett hur koservativ eller liberal man är i frågan vill man se abort som en absolut sista utväg och helst inte alls.

Diana Ayoub
Ordförande, KDU Norrort
Vice ordförande, KDU Stockholms Län

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Är det acceptabelt att ta livet av en annan människa?

Just nu borde jag egentligen gå och lägga mig och det var också tanken, jag skulle bara... och då råkade jag snubbla på en partikollegas blogg där han skriver "dödsstraff avhumaniserar staten" och refererar till ledaren i DN där skriver man:

Även i ett land som Sverige med stabil majoritet av dödsstraffsmotståndare skulle man säkert kunna konstruera teoretiska fall som var så vidriga att de flesta skulle var beredda att hävda att gärningsmannan förverkat sin rätt att leva. Inte minst därför är det viktigt att inte tappa bort det andra perspektivet: Det måste finnas gränser för vad stater tillåts göra mot enskilda människor.

och det tror jag absolut att de har rätt i, det är lätt att tycka att de mest avskyvärda mördarna, pedofilerna etc. har förlorat sin rätt att leva. Att det enda rätta för alla skulle vara att sätta en kula rakt mellan ögonen. Jag tänker inte sticka under en stol med att jag inte skulle bli förvånad över mig själv om detta är vad jag på något sätt skulle önska om jag eller någon av mina närstående skulle drabbas. Men vi har nått högre än blodshämnd, att avskaffa blodshämnd är ett tecken på ett civiliserat samhälle. Staten ska stå över hämndbegär, ska straffa utan att bli personlig på så sätt som man skulle bli personlig om det var den som drabbats av ett straff som skulle utdöma straffet. 

Att släcka en annan människas liv är ett fruktansvärt ingripande i livets väv, ett ingripande som vi inte har rätt att göra. Att en stat går in och utför denna handling är än värre. Att dödsstraff förekommer i ett upplyst land som USA är oförklarligt kan jag tycka, helt oacceptabelt... och pinsamt... hur kan man tala om mänskliga rättigheter och demokrati om man samtidigt förespråkar dödsstraff?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ang. abortregister

När jag gick in på Twitter i morse möttes jag av GMorfeldt som undrade över vad jag ansåg om abortregistering ang. det som stod i SvD "KD vill registrera alla aborter". Även i DN.se finns nyheten med. Om jag läser artiklarna så framgår det i dessa att det är en ledamot från Kristdemokraterna som något sånär tagit ställning i frågan, jag är osäker på hur partiet ställer sig i helhet.

Men eftersom jag har fått frågan tycker jag nog att det är värt ett blogginlägg.

Med hjälp av MaryXJ och Bergsmannen fick jag tag i den idépromemoria som har skrivits och som ligger till grund för hela diskussionen (Twitter är ett fantastiskt verktyg när man letar efter något).

Argumenten som man i rapporten använder för att införa ett abortregister är flera:

Idag kan man inte utvärdera abortverksamheten utifrån kvalitets- och resultat eftersom personidentiteten tas bort från de uppgifter som lämnas till Socialstyrelsen. Man kan inte göra heltäckande uppföljningar av komplikationer vid abort, utvärderingar av abortmetoder, eventuella risker med behandlingen samt uppföljningar av hälsan hos de kvinnor som genomgått en abort, eftersom ingen central registrering görs.

Idag har vi 5 sk. hälsodataregister. Det är läkemedelsregistret, medicinska födelseregistret, cancerregistret, patientregistret samt tandhälsoregistret. Samtliga av dessa förvaltas på Socialstyrelsen. Generellt innehåller de personnummer, men inte namn och adress. Vidare finns det uppgifter om dödsorsaker i dödsorsaksregistret.

Hur man får använda hälsodataregister regleras i lagen. Det handlar om forskning och framställning av statistik samt kvalitetssäkring och utvärdering av hälso- och sjukvård. Uppgifter i registret får inte användas för kontroll, tillsyn eller administrativa ändamål som kan påverka en enskild individ. Samkörning av personuppgifter från dessa register får inte heller göras för några andra ändamål än just de som anges i lagen. Registerna kan används för forskning och statistik i syfte att förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar, identifiera biverkningar och risker samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Hälsodataregister används också för att få kunskap om befolkningens hälsa och utnyttjande av vård och man kan utifrån detta hämta information om hur hälsan och vården fördelas för alla åldersgrupper, båda könen, olika socioekonomiska grupper och i alla delar av landet.

Hälsodataregistren hanteras vid Epidemiologiskt Centrum (EpC) på Socialstyrelsen. Endast ett mycket begränsat antal personer på EpC har behörighet till dem. Enligt sekretesslagen är alla persondata i hälsodataregistren sekretesskyddade.

En orsak till att arbetsgruppen tar upp registrering är att det idag inte går att identifiera de grupper som har högre aborttal. Om detta vore möjligt skulle det förebyggande arbetet kunna prioriteras till de grupper där behovet är störst och på så sätt skulle resurserna användas mer effektivt.

Ett individbaserat statistiksystem för aborter skulle innebära samma möjligheter till kvalitetsuppföljning och forskning inom abortvården som på alla andra områden inom hälso- och sjukvården. Det skulle möjliggöra uppföljning av olika abortmetoder och vilka konsekvenser olika metoder får för kvinnors hälsa på kort och lång sikt.

Men efter att ha radat upp dessa argument, vad tycker jag själv?

Jag tycker inte att det är svart eller vitt, jag har efter att ha läst rapporten och efter att ha läst bloggar etc. fortfarande svårt att ta ställning för eller emot. Jag kan köpa argumenten från båda sidorna. Det finns en problematik här. Jag tror att det kan vara intressant att titta vidare på, innan jag tar ställning till abortregister vill jag att man utreder det närmare. Fortsätt följ min blogg, jag tror inte detta var sista inlägget i ämnet och jag ska göra vad jag kan för att hitta fler argument för och emot för att bättre kunna ta ställning. Det är ju det som det ofta handlar om som politiker, att ta ställning för eller emot. Jag tycker det kan vara svårt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Trygghet

Smaka på det, trygghet. Vad säger det dig? För mig har det nästan fått en liten negativ klang sedan jag läste boken I trygghetsnarkomanernas land, ungefär som att vi skyddar och packar in oss i någon falsk trygghetskänsla. Att vi skyddar ihjäl oss. Men trygghet har givetvis en annan betydelse, en positiv betydelse (som säkert de flesta sammankopplar med trygghet). Kristdemokraterna har en slogan på sitt nya material som säger "Trygghet i det lilla är trygghet i det stora". Om man är trygg i sin familj och i sig själv så är man också trygg i världen. Den slogan känns bra tycker jag.

Det handlar om att vi vill ha ett tryggt samhälle där vi lever i gemenskap. Ett tryggt samhälle där vi bryr oss om varandra. Ett tryggt samhälle är inte ett samhälle utan gränser och utan ansvar.

Gå gärna med i min
facebookgrupp "Lilith Svensson till Riksdagen!" en grupp för alla de som vill att Kristdemokraterna i Halland ska representeras av Lilith Svensson i Riksdagen efter valet 2010.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

semestern till ända

Imorgon börjar jag jobba igen, semestern har gått fort och jag har vilat en hel del. Men ska jag vara ärlig hade jag gärna haft ett par veckor till. Men det blir säkert bra när man väl är på plats igen. Har varit och köpt pendlarkort idag, det är så tråkigt när man kommer på att man missat att köpa nytt på morgonen.

Vi får väl se hur trött jag är imorgonbitti, har haft sovmorgon hela semestern så att gå upp vid 5 i morgon känns kanske inte så där jättelockande, och inte har jag fått tag i någon ny cykel heller så jag får gå från stationen. Får väl försöka hitta någon billig, det är lite åtgång på cyklar som står vid stationen. Två stycken på två år har det gått.

Vad är Kristdemokrati - en sammanfattning

Jag har tidigare skrivit en del om vad kristdemokrati är och den kristdemokratiska ideologin. Men jag tycker att det kan vara värt att upprepa. Många gånger sätter enskilda frågor/personer bilden av vad ett parti står för men jag tycker att det är viktigt att man går tillbaka till grunden, själva ideologin. Det är den som är ett partis hjärta och det är från ideologin som man utgår när man tar beslut i enskilda frågor.

Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti, det handlar om demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Att vara kristen är inte ett krav vare sig för att rösta på Kristdemokraterna eller för att vara engagerad i partiet. Människovärdet  gäller som övergripande princip. Vi anser att människolivet är okränkbart och att alla människor har ett lika värde.

Vi brukar tala om något som kallas personalism, det är vårt  alternativ till individualism och kollektivism. En människosyn som jag tycker stämmer mer överens med verkligheten eftersom man som enskild person är beroende av andra men som människa är man inte bara en kugge i en maskin. Varje person är unik, men vi behöver varandra för att utvecklas.

 

Kristdemokraternas människosyn utgår från att människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga saker, och därmed är varje människa ansvarig för sina handlingar. Samtidigt som vi säger att man är ansvarig för sina handlingar så säger vi också att människan är ofullkomlig. Vi vet att alla kan göra fel, och anser att de som gör fel förtjänar en andra chans. Insikten om denna ofullkomlighet gör även att Kristdemokraterna inte tror på utopiska samhällen.

 

I Kristdemokratin ingår förvaltarskapstanken som innebär att människan har ett ansvar för sin omvärld. Det handlar om att bruka istället för att att förbruka. Förvaltarskapsprincipen kan man applicera på många olika fält men kanske främst vad det gäller ekonomi och miljö.

 

Sedan har vi den där principen som tunga vrickar sig på när man ska försöka säga, efter ett antal år inom Kristdemokraterna har jag i alla fall lärt mig att uttala subsidiaritetsprincipen. Det handlar om att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det vi kan besluta om hemma ska inte de kommunala politikerna och tjänstemännen lägga sig i, det kommunerna inte klarar av på egen hand ska flyttas upp till riksdag och regering. På samma sätt ska inte EU styra det Sverige på mest ändamålsenliga och bästa sätt kan sköta själv. Däremot finns det beslut som måste ske på högre nivå, för att vi ska kunna lösa miljöproblemen bör  vi samarbeta på europeisk- och internationell nivå. Subsidiaritetsprincipen kan för politiker vara svår att följa, vi vill så väl att det är lätt att det drar iväg åt alla möjliga håll. Men det är viktigt att när man fattar beslut funderar igenom huruvida beslutet följer subsidiaritetsprincipen.

 

Sist men inte minst solidaritet, en princip som vänsterblocket har försökt att lägga beslag på. Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln - allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem.

 

Gå med i min facebookgrupp "Lilith Svensson till Riksdagen!" en grupp för alla de som vill att Kristdemokraterna i Halland ska representeras av Lilith Svensson i Riksdagen efter valet 2010.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
FFFF

De fyra f:en står för Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet. Idag damp boken ner i brevlådan, boken innehåller idépolitiska essäer från fyra fristående opionionsbildare och debattörer. De som tagit iniativ till boken är Jessica Nyberg och Erik Sjöstedt som startade facebookgruppen FFFF som är en nätrotsrörelse "för alla som vill arbeta för ett förändrat kristdemokratiskt parti med en genomtänkt borglig samhällssyn, som inte strävar efter att trängas i den socialliberala mittenfåran".

Jag är en av de medlemmar som fått äran att vara med och skriva ett litet avsnitt i det avslutande kapitlet.

Kristdemokraterna ska vara ett borgligt parti med hjärta. Det går att förena viktiga värden som det okränkbara människovärdet med en tydlig borglig politik. Jag vill att Kristdemokraterna ska vara ett parti för de traditionellt borgliga väljarna. För dem som gillar traditioner, personligt ansvarstagandet, frihet, värnandet om familjen och låga skatter. Kristdemokraterna ska arbeta för ett samhälle där vi alla tar ansvar för oss själva, våra medmänniskor och för vår omvärld. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det är hög tid att vi tar ett helt nytt omtag om skattepolitiken, idag är reglerna alltför krångliga både för privatpersoner och för företagare. Vi behöver en skattepolitik som främjar flit, företagsamhet och valfrihet.

Och på tal om Facebookgrupp, du har väl inte missat min facebookgrupp? Gå med i
Lilith Svensson till Riksdagen! - en grupp för alla de som vill att Kristdemokraterna i Halland ska representeras av Lilith Svensson i Riksdagen efter valet 2010.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,,

Jesus och skatter

Jag vet inte hur det är för andra Kristdemokrater men jag får många gånger hänvisningar till Bibeln och Jesus när den Kristdemokratiska politiken diskuteras. Det senaste exemplet var idag på Twitter när "Svartefilip" skrev (apropå, antar jag, mitt tidigare blogginlägg om skatter):

 

"ja det är bara välja sänka skatter och betala mer för sjukvård. har svårt att tror att jesus skulle vilja leva i detta land"

"KD borde läsa om bibeln. de skulle de skämmas. att KD kallar sig kristna är ett skämt. jesus var omtänksam och rättvis."

 

I och med detta känner jag att jag vill klargöra en del saker.

 

Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.

 

Religion är inte politik, politik är inte religion och ska inte heller vara. Kristdemokratins etiska grund för politik är oberoende av personlig trosuppfattning när det gäller livsåskådning eller religion. Politiken rör människors gemensamma angelägenheter medan religionen dessutom rör människornas relation till Gud.  

 

Så som vi ser det kan vi inte få ett gott samhälle utan en väl fungerande samhällsekonomi i balans. Vi tror att ett samhälle utan enskilt ägande förlorar en avgörande drivkraft för ett gott förvaltande. Marknadsekonomin bygger på att människor fritt kan äga, förvärva och förvalta egendom och företag. Den ger valfrihet och kreativitet och grunden för ökat välstånd och solidarisk välfärdspolitik skapas. Marknadsekonomi är inte i sig själv tillräckligt för att skapa ett gott samhälle. Vi måste även ta med förvaltarskapets principer som betonar människans personliga och gemensamma ansvar för sig själv, sina medmänniskor, de efterkommande samt vår miljö.

 

Kristdemokraterna anser att välfärdssystemen ska utformas så att de stödjer familjerna och individerna och samtidigt främjar valfrihet, mångfald och personligt ansvar.

Syftet med skatter är att finansiera offentliga utgifter, styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning samt mildra inkomstspridningen. Samtidigt riskerar skatter att försämra ekonomins funktionssätt och leda till ett osunt ekonomiskt beteende. Kristdemokrateran anser att vi bör sträva efter att skattesystemet utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande.


Skattesystemet ska vara utformat så att den enskilde i största möjliga utsträckning får behålla sin egen lön innan kompletterande bidrag betalas ut. Målet är att alla heltidsarbetande ska kunna leva på sin inkomst. Studier och kompetensutveckling måste löna sig. Skattesystemet ska bidra till ett gott klimat för företagsamhet och främja eget ansvarstagande. 


Det är inte ondska att sänka skatterna. Jag anser att vi ska kräva ett gott förvaltarskap om våra skattepengar, det finns inte ett direkt samband mellan en bra vård och höga skatter. Jag upprepar vad jag sa i mitt tidigare blogginlägg. 2006 visade siffror från OECD att Sverige toppade listan över världens högsta skattetryck samtidigt toppade vi inte listan vad det gäller sjukvård och skola.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,Det är ju just detta

Här är ännu ett exempel. Tekniken har sprungit ifatt, musik kan lyssnas på överallt. Vi har telefoner, datorer etc. överallt har vi tillgång till musik. Det handlar inte om att arbetsgivaren sätter in särskilda musikanordningar för att deras anställda ska lyssna men på väldigt många arbetsplatser står det en dator (och man har ofta varsin dator, till den kan man ta med sig hörlurar). Är det en arbetsplats med fler än 40 anställda ska man tydligen betala pengar till STIM.

Jag hörde det på radio när jag satt och twittrade i godan ro, därefter dök det även upp en länk till
DN som också skrev om ämnet. Det blir lite absurt kan man tycka och det är ju detta som är problemet när man försöker stoppa in den nya världen i den gamla världens ramverk, det passar inte riktigt. Varför är det så svårt att förstå?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
Är Kristdemokraterna ett höginkomstparti?

Ja den frågan dök upp på ett debattforum idag (på Varbergs Posten, långt ner i tråden). Och om jag skulle ge ett kort och rakt svar (som omväxling för att komma från en politiker) så skulle svaret bli nej. Kristdemokraterna är ett parti för alla, för låginkomsttagare och för medelinkomsttagare och för höginkomsttagare.

2006 vann Alliansen valet och luften blev lättare att andas. 2006 visade siffror från OECD att Sverige toppade listan över världens högsta skattetryck (www.e24.se). Svenskarna betalade mer än varannan intjänad krona i skatt till staten! (2008, gick Danmark om oss) Samtidigt toppade vi inte listan vad det gäller sjukvård och skola. Jag tycker att det visar att skattetryck och kvalité på det offentliga inte har ett direkt samband. Socialdemokraterna kommer att gå till val på att höja skatten (säg något annat land ett sådant vallöfte är en vinnare) och de kommer att försöka få oss att tro att höjda skatter kommer att öka kvalitén på vård, skola och omsorg.

Jag tycker att man som beslutande politiker måste vara varsam med skattepengar, varje krona som stat, kommun och landsting spenderar har någon arbetat ihop. Istället för att bara ropa efter mer pengar får man hushålla med de pengar man har. Vad ska det offentliga syssla med utöver kärnverksamhet?

Jag tycker att det är bra att vi får bestämma mer över våra egna pengar dvs. betala mindre skatt och få mer pengar kvar.

I Sverige är det nästan omöjligt att arbeta sig rik, har du däremot pengar och möjlighet att investera dessa är det desto lättare eftersom vi har platt kapitalskatt dvs. oavsett hur mycket du tjänar på inkomst av kapital behöver du inte betala mer än 30 % i skatt. Äger du ett Aktiebolag har du möjlighet att ta ut en del som inkomst av kapital istället för inkomst av tjänst vilket innebär att du betalar mindre procent i skatt på den del du tar ut som inkomst av kapital (givetvis beroende på hur stor inkomst av tjänst som du har, i och med jobbskatteavdraget betalar du idag många gånger mindre än 30 % i skatt, men inkomsskatten är progressiv dvs. procentsatsen ökar i och med att inkomsten ökar).

Jag tycker inte att man ska bli straffad för att man väljer att utbilda sig och väljer att arbeta mycket. Jag tycker att man ska tjäna på att utbilda sig, jag tycker att man ska tjäna på att arbeta mycket. Jag tycker att vi ska ta bort värnskatten, denna "tillfälliga" skattehöjning som man införde. Jag tycker att det hade varit intressant att även utreda om det finns möjlighet att införa en platt inkomstskatt åtminstone tycker jag att man ska titta på om den går att platta ut något. Det är väldigt tråkiga marginaleffekter som uppstår i och med vårt progressiva system. Om du inte har blivit drabbad av det själv är det inte något du tänker på. Det är inte bara höginkomsttagare som blir drabbade.

Om du t.ex. har sommarjobb och tjänar 18 199 behöver du inte betala någon skatt, om du under året råkar tjäna 1 krona till alltså tjänar du 18 200 kronor under 2009 betalar du ca 7 % på hela summan dvs. på 18 200 kronor. Har du lämnat in ett intyg till din arbetsgivare att arbetsgivaren inte behöver dra någon skatt på dig kommer det surt efteråt som en kvarskatt. Inte kul när man saknar inkomst i vanliga fall.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
Att arbeta mot den nya tekniken är lönsamt

Eller? Det verkar i alla fall Stampen anse - läs mer i Dagensmedia (reflektera samtidigt att det är sådana här inlägg och liknande som jag gör just nu som man vill undvika, det är i alla fall min slutsats). Eller kanske har jag missförstått alltiihop men jag kan inte låta bli att göra kopplingen till det svenska världsledande företaget Facit som gjorde räknesnurror och fortsatte att göra räknesnurror för miniräknaren var ju bara en fluga.

Men visst, vi har valfrihet och om de känner att detta är rätt för deras företag är det ju det de ska göra. Artikeln på Dagens media avslutas:

Systemet gör att sidor kan blockeras från olika typer av sökmotorer och ska bland annat hindra nyhetsaggregering hos andra sajter.

– Det förs en livlig diskussion om det här i branschen och ACAP är en markering mot till exempel Google News, säger Anna Flyning.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,Videoblogg om min nya FacebookgruppKlicka på nedanstående länk för att se videobloggen:Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Jag har startat en ny Facebook grupp

Med risk för att bli den enda medlemmen i gruppen valde jag att sticka ut hakan lite och starta gruppen "Lilith Svensson till Riksdagen!" Du hittar gruppen här joina den gärna, det är absolut inte nödvändigt att du ska rösta på Kristdemokraterna för att du ska kunna vara medlem i gruppen.

Om att tolka verkligheten helt utifrån sig själv

Stod i duschen och så slog det mig plötsligt att Schulman är ganska lik sitt ex Katrin Zytomierska på hur man ska tolka världen. När deras förhållande tog slut gick Katrin ut och dödförklarade den livslånga kärleken och nu när Alex Schulman slutar bloggar går han ut och dödförklarar bloggandet.

Är de ett undantag eller finns det fler tydliga exempel på egotolkning av världen?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,Bloggens vara eller icke vara

Schulman skriver i DN om att bloggar är ointressanta och betydelselösa

Nu ska vi inte överskatta bloggens betydelse men jag tycker nog att det är fel att underskatta den på det sätt som Schulman gör. Bloggen ger människor möjlighet att på ett helt annat sätt än tidigare tala om sin historia. När mediadrevet går och människor känner sig felciterade och missförstådda har de i sin egen blogg möjlighet att med hur många ord de vill breda ut sig och förklara. De har möjlighet att direkt bemöta kommentarer och dylikt.

Bloggen är även oerhört fantastiskt eftersom den ger människor med nästan noll teknisk kunskap möjlighet att sprida sina tankar på internet. Den ger möjlighet för människor med särintressen att träffas och diskutera.

Jag tror Schulman har fel när han skriver att bloggen är betydelselös och jag tror att bloggen (eller liknande) kommer att ha än större betydelse i framtiden. Om jag ser till mitt eget intresse, politiken, tror jag att personval kommer att bli viktigare och därmed även bloggen. På bloggen kan du följa "din politiker" och se om han/hon uppfyller sina löften och även få förklaringar till varför man tagit ett visst beslut. Det blir personligt och med det personliga följer ett ansvar som ibland har saknats på den politiska arenan. Efter det allt ökade politikerföraktet som vi har sett ett antal år tillbaka tror jag att det är nödvändigt med ökad transparens.

Och det här klagandet på unga tjejer och deras modebloggar, Schulman skriver:

"För att sammanfatta: den svenska bloggarenan består av en liten grupp unga tjejer. Dessa tjejer skriver om mode eller andra saker som är ointressanta för den absoluta majoriteten av svenska folket, varför de allra flesta också väljer att avstå från att läsa dem."

Vad är det som är så provocerande med att unga tjejer skriver om mode, smink etc.? Jag förstår inte vad det är för fel. Det finns väl mycket annat i vårt samhälle som är värt kritik än att unga tjejer får högt antal besökare på sina bloggar. Bara för att det inte är något som tilltalar Schulman att läsa betyder det ju inte att det är obetydelsefullt för de som skriver och för de som läser.

Bloggen ger människor en möjlighet att höras, människor som kanske aldrig hade hörts. Jag tycker att Internet, bloggar och andra sociala medier är ett fantastiskt komplement till vårt samhälle.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Titta på detta

Göran Hägglund är med i Korseld helt klart sevärt.

Fredag och semester

Tänk så härligt livet kan bli, idag har jag bara hängt här hemma och inte gjort något särskilt. Tror att det är viktigt att inte göra saker på semestern utan verkligen bara vila och ha det gott. Ikväll blir det grillning på altanen.

Ha en riktigt trevlig fredagskväll!

Kristdemokraterna är ett bra alternativ

Att KD är ett bra alternativ gjorde Göran Hägglund klart i sitt tal (har tyvärr inte sett talet däremot har jag läst det på Kristdemokraternas hemsida).

 

Kristdemokraterna är ett parti som vill ha ett samhälle med färre förbud och färre kontroller. Om vi ska ha ett samhälle med färre förbud och färre kontroller måste vi ha en god etik och moral. Etik handlar om hur vi förhåller oss till de svagaste i vårt samhälle, de som inte själva har röster att ropa med. De gamla, de sjuka, de hemlösa, de missbrukande, de missbrukandes barn etc. Det handlar om förvaltarskap, att vi ska ta ansvar för vår miljö så vi kan vara stolta över det vi lämnar över till våra barn och barnbarn. Det handlar om hur vi förhåller oss till andras pengar och om att ta ansvar för oss själva, och för våra medmänniskor. Normer och värderingar överförs från generation till generation och måste finnas i samhället. Hederlighet, personligt ansvar, förvaltande och solidaritet är sådant som inte går att lagstifta fram.

 

Hägglund säger i sitt tal:

 

Vi befriar Sverige. Steg för steg.

Vi är på väg ut ur den rödgröna snårskogen. Vi hugger oss ut. För vi ska till det fria, vackra Sverige vi vill ha. Vi ska ta oss ut till ängarna, och förstås, till vattnet.

Vi hugger oss till friheten, till glädjen och gemenskapen.

Vi ska till ett bättre Sverige. Vi ska till det Sverige där arbetsamhet lönar sig mer.

Där alla ska kunna spara till ett hus. Där de gamla respekteras.

Där polisen finns på gatorna och dottern går säker om natten. Där läraren är auktoritet i klassrummet och sonens skola är rofylld.

Där den psykiskt sköre upplever trygghet och omsorg.

Där alla som kan arbeta har ett jobb att gå till.

Vi ska till det Sverige där man är hederlig. Där skatterna är rättvisa och fifflandet är borta.

Där man kan lita på varandra. Till det Sverige där byråkratin är ett minimum och det inte finns några åsiktskontrollanter.

Ett Sverige där medborgaren reser sig som medborgare.

Ut till ängarna, till vattnet. Det är det Sverige där vi är fria tillsammans och ser nästa dag an med glädje.

 


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

KD, ett konservativt parti?

Jag har en känsla av att många utanför Kristdemokraterna ser KD som ett konservativt parti. Dock finns det inom partiet en del som känner visst motstånd mot detta och trycker hårt på att KD inte konservativt utan KD är kristdemokratiskt punkt. Etiketter tycker jag kan vara svårt, många lägger dessutom in olika värderingar i de olika etiketterna som finns. Men en sak är jag i alla fall säker på, KD kommer inte att växa så länga som vi slåss med väljarna bland de andra mittenpartierna. Så oavsett om man ska kalla vårt parti konservativt eller ej håller jag med Roland Poirier Martinsson när han på DN debatt skriver att "ett konservativt, tolerant KD kan hyvla en betydlig mängd väljare ur snart sagt varje samhällsgrupp."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,