svek?

Alliansens politiska motspelare har allt att vinna på att försöka skapa en svekdebatt. Så här, drygt ett år efter valet kan det vara på sin plats att ta upp vad som har genomförts och det som Alliansen har genomfört på 1 år är fantastiskt! Det är 3 år kvar till nästa val och god tid för att genomföra mycket mer.

Redan nu har alliansen genomfört jobbskatteavdrag vilket alla de som arbetar har kunnat känna av, snart införs andra steget som innebär ytterligare mer pengar till hushållskassan. Fler än 10 000 långtidsarbetslösa har kommit in på arbetsmarknaden pga. nystartsjobb. Arbetslösheten sjönk i juli i år till 3.7 % , jämfört med 5.2 % för ett år sedan. Avdragsrätt för hushållstjänster har medfört att fler företag inom denna sektorn har startat samtidigt som det kan ge mer tid för varandra. Alliansen gör det bättre för företagen i Sverige bland annat genom att avskaffa förmögenhetsskatten, förlänga momsinbetalningsperioden samt stoppa planerna på medfinansiering i sjukvårdsförsäkringen.

Alliansen ökar kvalitén på välfärden, resurser tillsätts för verklig vårdgaranti, bättre kvalité i sjukvården och äldreomsorgen, fler äldre boende och fritt val för äldre. Tillgänglighet och mångfald förbättras. Skolan fokuserar på kunskap och arbetsro. Vårdnadsbidrag ger barnfamiljer större frihet att planera sin vardag. Jämställdhetsbonus uppmuntrar pappor att ta större ansvar för barnen. Rättsväsendet har tillförts mer pengar i år än förra året.

Mycket har redan gjorts, och som finansministern sade i riksdagsdebatten: ?ingen regering på åtminstone trettio år har gjort så mycket på så kort tid. Och till skillnad från då är det förändringar till det bättre.?
Alliansen kommer att fortsätta att driva en politik som gör det mer mer lönsamt att arbeta och driva företag, som gör att fler får jobb och som gör att fler vill anställa.


två kristdemokratiska motioner i morgondagens kommunfullmäktige

vill du läsa de kristdemokratiska motionerna som ska hanteras i morgondagens kommunfullmäktige så kan du gå in på http://kristdemokraternaivarberg.blogg.se

1 år med Alliansen


inför veckans kommunfullmäktige

På tisdag kommer kristdemokraternas motion om havsbad söder om Varbergs fästning och utveckling av simstadion upp. Det blir ett nja t. motionen dvs. förslaget är avslå utredning av möjligheten till anläggning av badstrand norr om Kärringhålan, bifall vad det gäller utveckling av simstadion samt uppdra åt kultur- och fritidsnämnd att utreda fråga om utveckling av simstadion. Simstadion behövs ju verkligen utvecklas. Varberg är en stad för bad och det tycker jag att vi ska utnyttja. Det är viktigt att vi har hög kvalité på alla våra bad och har olika sorters bad att erbjuda.

Bra att ks föreslår kf att avslå motionen om att iordningsställa ytor för graffiti, jag tycker att det är så trevligt att åka igenom viadukterna på magasinsgatan och engelbrektsgatan där kommunen valt att måla en neutral färg (som målas om omgående vid nedkladdning).

Det blir nog en hel del diskussioner om markavvisingsavtalen Lorensberg och Kanjutaren, det är ju viktigt att det blir rätt och att det blir bra med två sådana här stora byggen.

Sen har vi skrivit en motion till, denna gång handlar det om Varbergs kommuns klimatmål. Förslag är avslag pga. att dess intentioner redan finns med i miljöplanearbetet och klimatinvesteringsprogrammet. Huvudsaken är att man får upp ögonen för hur vi kan göra det bättre för våra barn.

Sen kommer det upp ett par motioner om rättvisemärkning men eftersom det inte är länge sedan jag skrev om rättvisemärkning så hänvisar jag t det inlägget.

Kanske återkommer jag om veckans kf-möte, antingen e vårt måndagsmöte eller e kommunfullmäktige.
Göran Hägglund - Till Göran Hägglunds personsida
Bild på Göran Hägglund, hämtad från www.kristdemokraterna.se

 

Engagera dig!

Bli medlem

Gör ett viktigt ställningstagande som ökar Kristdemokraternas möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

 suck...

... fortfarande förkyld

snart kommer det ett inlägg...

... om kommande veckas kommunfullmäktigemöte, det finns en del och kommentera om det. Ikväll tänker jag inte skriva om det i alla fall, jag har blivit förkyld och det vet väl alla hur ynkliga vi kvinnor blir när vi blir förkylda ; ) jag blir det åtminstone, ikväll är det synd om mig. Men med en tidig kväll så är jag nog frisk imorgon

iväg på måndagsmöte

Är hemma och vänder, har fått pasta med svampsås och ska nu cykla ner till måndagsmöte med kristdemokraterna i Varberg.

Göran Hägglunds pressmeddelande ang. vårdnadsbidraget:

Äntligen

Den 1 juli 2008 sjösätter regeringen de två första delarna av den familjepolitiska reformen. Då införs det kommunala vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen. Vårdnadsbidraget ger småbarnsföräldrar möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn, det ökar valfriheten inom barnomsorgen och möjliggör en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. Jämställdhetsbonus införs för att öka familjers ekonomiska möjlighet att fördela föräldraledigheten mer jämlikt.

-Det är med glädje och med stolthet som jag nu kan meddela att vårdnadsbidraget införs från 1 juli 2008. För oss kristdemokrater är detta en viktig ideologisk fråga som handlar om barnens bästa. Barn är olika, familjer är olika och en och samma omsorgsform passar inte alla barn. Det är småbarnsföräldrarna som känner barnen bäst och det är småbarnsföräldrarna som nu får ökade möjligheter att välja vilken omsorg som passar just deras barn.

Det sa Göran Hägglund, socialminister och partiledare för kristdemokraterna, när han idag, tisdagen den 4 september, redogjorde för regeringens nya familjepolitik.

-Både kvinnor och män ska ha verklig möjlighet att kombinera familjeliv med arbetsliv. Därför är jämställdhetsbonusen är en viktig del i regeringens familjepolitik, säger Göran Hägglund.

Fakta: Vårdnadsbidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan ett och tre år som vill vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på 3 000 kronor per månad. Fullt vårdnadsbidrag får den vars barn inte utnyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen. Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg.

Jämställdhetsbonusen skapar bättre möjligheter för såväl mammor som pappor att ta ett aktivt ansvar för barnen under föräldraledigheten. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten är bra både för föräldrarna och barnen. Det kan också motverka omotiverade löneskillnader och bidrar till att stärka kvinnornas förankring i yrkeslivet.


Glad bild på mig och Roger när vi just lämnat pressmeddelandet till HN ang, vårdnadsbidrag

Lilith Svensson och Roger Kardemark

Vårdnadsbidrag

Nu har väl de flesta hört att vårdnadsbidrag kommer att införas. Vårdnadsbidrag ökar valfriheten för barnfamiljerna, jämställdhetsbonus stimulerar en ökad jämställdhet. Alliansregeringen vill att föräldrar ska ges bättre förutsättningar att själva välja den typ av förskola och barnomsorg som passar just deras barn. Både kvinnor och män ska kunna kombinera familjeliv med arbetsliv.


Vårdnadsbidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen. Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med vissa bidrag och ersättningar, till exempel föräldrapenning och a-kassa. Vårdnadsbidraget ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg, vilket möjliggör en kombination av förskola och omsorg i hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 1 juli 2008.

Nu införs vårdnadsbidrag!

Nu införs vårdnadsbidraget som kristdemokraterna arbetat så hårt för. Läs mer på:

Kristdemokraternas hemsida
Dina pengar
Göteborgsposten
Regeringens hemsida
Dagens Nyheter


Jag återkommer lite senare.

miljö och klimat

Det finns flera personer inom kristdemokraterna som anser att vi skall bli bättre på att åter  lyfta upp miljöfrågan inom vårt parti.

Vår Europaparlamentariker Anders Wijkman arbetar mycket för ett bättre miljö. I ett pressmeddeland säger han:

- Vårt samarbete inom EU är kritiskt för att klara utmaningen. Under många år har Europeiska Kommissionen arbetat parallellt med den ekonomiska politiken och klimatpolitiken. Regeringen måste vara drivande i EU-samarbetet för att förena de två.

- Den nödvändiga omställning till hållbara energi- och transportsystem ger tydliga exempel. Kostnaderna är stora för att minska utsläppen så dramatiskt som är nödvändigt, men vinsterna är ännu större. Förutom begränsad påverkan av klimat så får man också samtidigt andra positiva effekter. Till exempel, renare luft och ökad energisäkerhet leder till ett mer hållbart samhälle ur flera aspekter. Det går därför inte att skilja ut kostnaderna enbart som klimatkostnader.


Bli medlem nu

Kristemokratisk parasoll i folkvimmel

Bli medlem i Kristdemokraterna genom att fylla i uppgifterna i detta formulär.

Bli medlem nu

Rättvisemärkt möte

Ikväll har jag varit på ett intressant möte om rättvisemärkning med en mkt duktig föreläsare. Om du är intresserad av att läsa om fairtrade kan du läsa mer på deras hemsida www.rattvisemarkt.se

Lite anteckningar från mötet:

Sverige ligger inte så värst långt framme vad det gäller rättvisemärkning, här finns ca 280 produkter som är rättvisemärkta, i England finns det 5000.

Rättvisemärkt kaffe kostar lite mer:
"vanligt" kaffe kostar ca 50 kr/kg
kravmärkt 54 kr/kg
rättvisemärkt (ofta samtidigt kravmärkt) 65 kr/kg
För genomsnittssvensken innebär byte fr vanligt t rättvisemärkt kaffe en ökad kostn med 135 kr/år alt. 15 öre per kopp, inte speciellt mycket när man tänker efter.

Själv gillar jag att köpa rättvisemärkt och kravmärkt, det ger mig ett sätt att tala om vad jag tycker är bra.