Barn och familj

Ett av våra tre viktigaste områden är familjepolitiken och vi föreslår en rad förslag för att göra det bättre för familjerna i Sverige. Vi vill bland annat
  • Införliva barnkonventionen i svensk lag eftersom vi anser att barns rättigheter måste värnas i lika hög grad som vuxnas.
  • Fördubbla och beskatta barnbidraget vilket ger mer pengar till familjer med lägre inkomster.
  • Införa full frihet i föräldraförsäkringen, vi ser föräldrar som ansvarsfulla människor fullt kapabla att själva fatta de beslut som passar den egna familjen bäst.
  • Höja grundnivån i föräldraförsäkringen för att ge unga småbarnsföräldrar utan varaktig inkomst en rimlig grundtrygghet.
  • Införa kommunalt vårdnadsbidrag som ger föräldrarna möjlighet att själva bestämma vilken typ av barnomsorg de väljer för sina barn. Idag subventioneras barnomsorgen i förskola med ca 100 000 kronor per barn och år, de som väljer att ta hand om sina barn själva eller dylikt får ingenting. Läs mer på Brännpunkt Svd, där Göran Hägglund, Maria Larsson, Alf Svensson och Mikael Oscarsson idag skriver om ökad valfrihet för barnfamiljerna.
  • Stärka kvalitén i den kommunala förskolan.
  • Satsa extra på utbyggnaden av vård avsedd att stötta ungas psykiska hälsa.
Läs mer i vårt familjepolitiska handlingsprogram "Mer tid tillsammans"  


Sorgligt

Har precis sett Janne Josefssons program om a-lagarna på Kortedala torg. På svt s hemsida  står det:

”1989 gjorde Janne Josefsson filmen Mot alla odds. Det var en berättelse om ett gäng alkoholister som en dag tröttnade på att det var så skräpigt runt soptunnan i parken. Kommunen lånade ut krattar och sopborstar, och på den vägen var det...Snart hade A-laget bildat en förening, helt av egen kraft. De fick en barack, höll möten och arrangerade utflykter. Hur gick det sedan, för a-laget som reste sig själva?”

Många som kom fram till Josefsson 1989 ville ha bort dom. I programmet kan man till och med höra en som tycker att man kunde skjuta dom. Det visar sig att projektet misslyckades och man förlorade lokalen pga. fylla. När Josefsson undersöker vad som hänt med de a-lagare som 1989 var med i programmet visar det sig att endast 3 stycken fortfarande lever.

Jag tycker det är sorgligt, djupt sorgligt. Det är människor det handlar om. Människor som vi från samhällets sida har släppt taget om. Oftast vänder vi bara bort blicken när vi ser dom, dessa längst ner på samhällets stege. Tänk om vi kunde se människan bakom, människan bakom spritluktande andedräkt, människan bakom gapandet, skrålandet, aggressiviteten och förfallet.

I Kristdemokraternas principprogram står i det första kapitlet ”…varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position…”

Låt oss uppvärdera människovärdet och låt människors värde gälla alla!


Missade du programmet? Se reprisen under svt-länken ovan.


I valrörelsen finns hur mycket pengar som helst

Under valet kommer samtliga partier att presentera hur man skall göra Sverige till ett bättre land att leva i. De senaste 12 åren har socialdemokraterna styrt Sverige men i valrörelserna lovar de alltid guld och gröna skogar (om de inte använder sig av hotfulla scenarier om hur dåligt det kommer att bli om Alliansen vinner). Varför har det inte blivit bättre?

Även vi Kristdemokrater föreslår en hel del förändringar för att göra Sverige till ett bättre land. Självklart kostar de reformer som vi föreslår pengar, men reformerna är finansierade även om sådant inte alltid är populärt, för om man ökar utgifter på ett ställe måste man ta det någon annanstans (t.ex. har vi i Sverige runt 500 myndigheter, jag kan undra om man behöver samtliga av dessa).

Men alla måste tydligen inte spara på ett ställe för att spendera på ett annat utan man kan ju köra på med krediterna. Om det inte har ändrats sen sist jag läste om det så planerar sossarna med stödpartier att under perioden 2006-2008 att låna 70 miljarder kronor för att elda på svensk ekonomi över valet (Kristdemokraternas förslag är en ca 25 miljarder stramare budget än regeringens förslag). 

Återkommer en annan dag och berättar lite om våra förslag.

Lite Seniorpolitik

Igår fick jag ett kompendium (finns även att ladda ner från hemsida) från Kristdemokraternas Seniorförbund. Kompendiet inleds med:

”SENIORPOLITIK blir alldeles för ofta ett långt tal dels om vilka grupper man menar och dels om hundratals olika åtgärder som stat, landsting och kommuner ska sätta in för att medverka till ett gott liv för alla dem som inte längre är med i arbetslivet. Det är sällan som människan är utgångspunkten.”

Man vill från Seniorförbundets sida vända på perspektivet och utgå från senioren som person.

Värdig vård och omsorg hör till ett av Kristdemokraternas viktigaste områden.

Är du intresserad av Kristdemokraternas Seniorpolitik kan du ladda hem det Seniorpolitiska handlingsprogrammet.  

Senaste pressmeddelandet  från Maria Larsson, vice partiordförande för Kristdemokraterna, tar upp att regeringen redan har friskrivit sig från sitt löfte om att satsa 10 miljarder på 10 år för äldreomsorgen.

Hederlighet

Heder har kommit att förknippas med hedersmord men som Anders Westgårdh skriver i sin kolumn i Aftonbladet så borde heder istället handla om godhet.

Han skriver ”Näst efter respekt är heder vår tids mest missbrukade begrepp, ständigt förvrängt och fördärvat av dem som oftast förtjänar varken det ena eller det andra.”.

Jag anser att vi behöver ett hederligare Sverige. Förtroendet för politiken, fackföreningslivet och näringslivet behöver återupprättas efter alla skandaler de senaste 10 åren.

Tilltro och förtroende gör gemenskap möjlig och bidrar till ett bättre samhälle. Beslut som tas av politiker handlar många gånger om etik, men all etik är inte det offentligas angelägenhet. Det personliga ansvarstagandet måste uppmuntras. Det är främst i det civila samhället som de personliga dygderna odlas, såsom trohet, medmänsklighet, ansvarskänsla, vänfasthet och hederlighet. Men vi är alla ofullkomliga. Våra fel och brister och vår oförmåga att vara så hederliga som vi önskar visar på vikten av institutioner och lagar som stödjer oss i vår strävan.  Hederlighet är inget som kan lagstiftas fram men lagen kan inspirera både till ett hederligt och ohederligt beteende.

Vi behöver ett samhälle som uppmuntrar och uppvärderar ansvarsfullt arbete och företagande. Vi behöver ett samhälle utan orättfärdiga skatter. Ett samhälle där var och en kan känna förtroende för rättsordning, stat och offentlig sektor. Vi behöver ett samhälle där våra barn får lära sig både rätt och fel, rättigheter och skyldigheter, ett samhälle där kamratskap är en självklarhet och där familjerna får förutsättningar att fungera.

En annan som bloggar om hederlighet är Larry Söder

Europantävlingen

 Har varit på Campus och lyssnat på en presentation av det vinnande förslaget ”Crossroads” i Europantävlingen. Var riktigt intressant och gav mer kunskap än att bara läsa om det.

Förslaget går ut på att förlänga Varbergs befintliga kvartersstruktur ned mot vattnet samtidigt som man håller det relativt öppet längst ned mot vattnet där det samtidigt planeras för gästhamn, småbåtshamn och hotell. Man har även tänkt på att det skall bli en blandning av bebyggelse i området och att hushöjden ska varieras mellan olika våningar. 

Man har tänkt mycket på att inte förtäta allt för mycket vilket jag tycker är bra. Ska bli oerhört spännande att följa utvecklingen i hamnområdet!

Ungdomsarbetslösheten

Stefan Attefall skriver om ungdomsarbetslösheten i ett pressmeddelande. Han säger ”Det är skandal att vi mitt uppe i en stark högkonjunktur har en ungdomsarbetslöshet på rekordnivåer” och jag håller med. Attefall tar upp ett antal punkter som Kristdemokraterna föreslagit för att minska ungdomsarbetslösheten.
 
1. Utmana bemanningsföretagen att med ersättning efter prestation få ut arbetslösa ungdomar i arbete.
2. Inför en ordentlig lärlingsutbildning i gymnasieskolan och i arbetsmarknadspolitiken.
3. Nystartsjobb för 20-24-åringar med slopad arbetsgivaravgift.
4. Utveckla ungdomspraktiken.
5. Stoppa försämringarna av möjligheterna till säsongsarbeten- och visstidsanställningar, samt skrota förslaget om lagstadgad rätt till heltid, vilket gör det svårare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.
 

Citat från Svenska dagbladet

"Kristdemokraterna driver frågan om att avveckla fastighetsskatten snabbt och ersätta den med en låg kommunal avgift. Förslaget är inte perfekt i alla delar, men kristdemokraterna arbetar förtjänstfullt med att lyfta fram frågan och ge den en tyngd som den förtjänar i debatten. De övriga allianspartierna borde låta sig inspireras av denna starka vilja att förpassa en avskydd skatt till skräphögen."

citat från svd ledare


Arbetsmarknadspolitik

De senaste fyra åren har 12 300 riktiga jobb har försvunnit och att sysselsättningsgraden har fallit från 78,4 % till 77,4 %. Under 2005 beräknas 123 000 personer ha deltagit i olika åtgärder, vilket är 15 000 fler än året dessförinnan. I år väntas 161 500 personer delta i åtgärder, och nästkommande år skjuts ytterligare 11 000 platser till i förhållande till vad som föreslogs i höstas (läs gärna Mats Odells PM).

I di kan man läsa:

En viktig förklaring till att den öppna arbetslösheten sjunker mellan 2005 och 2006 är också att regeringen satsat hårt på de arbetsmarknadspolitiska programmen. Under 2005 var 2,7 procent av arbetskraften sysselsatta i sådana program. Siffran stiger dock till 3,5 procent i år, och väntas ligga kvar på den nivån under 2007.

Det handlar om att dölja verkliga problem genom åtgärder av olika slag. Jag är så trött på att man hela tiden ägnar sig åt att frisera statistik istället för att angripa problemet. Ursprungligen var arbetslöshetsstatistiken tänkt som en metod för att belysa ett allvarligt socialt problem men när väl måttet började användas har själva siffrorna tenderat att bli politikens mål. 

Dagens ledare i DN avslutar sitt inlägg ”En svensk tragedi valåret 2006”:

Ungdomarna får nöja sig med kölappar och invandrarna med studiecirklar i ABF:s regi. Ty några riktiga arbeten blir det inte, vare sig för dem eller för alla sjukskrivna och förtidspensionerade som i regeringens iver att dölja massarbetslösheten blivit bortknuffade från arbetsmarknaden.


Gamla hjulspår

Igår tog Pär Nuder den traditionella budgetpromenaden. Visserligen har tekniken man presenterar den på uppdaterats de senaste åren men det känns som samma gamla valfjäsk som vanligt.

Man talar om att det går bra för Sverige och att man kan satsa, och man är därför frikostiga med förslag (inte alls genomskinligt, någon som har missat att det är valår?). Totalt kostar förslagen närmare 5 miljarder i år och 13 miljarder både 2007 och 2008. Till exempel ska man lösa ungdomsarbetslösheten med att tillsätta 1000 plusjobb.

Jag anser att det är fel väg att gå att konstruera arbeten för att komma tillrätta med arbetslösheten. Vi som politiker måste ge goda förutsättningar för ett vitalt näringsliv. Jag efterfrågar sänkta skatter, förbättrade attityder, och enklare regler. Ett blomstrande näringsliv leder till fler arbeten.


Tisdag

Nyss hemkommen efter möte i Halmstad med övriga rikstingsombud för att diskutera partistyrelsens propositioner inför sommarens riksting.


Påskhelgen börjar lida mot sitt slut

Har haft en mycket trevlig helg med en hel del vila. Tog en sväng till stan på påskafton, man kunde tro att varenda invånare i hela Varberg gjorde det samma (det härliga vårvädret tillsammans med ledigheten hade nog en stor inverkan).

Har precis avslutat läsningen av partistyrelsens propositioner till sommarens riksting. Kände mig inte så där jättesugen på att läsa propositionen om landsbygdspolitik efter att ha läst ett par blogginlägg om densamme (
Jullans under rubriken ”Måste avreagera mig...” och world of Simon). Självklart finns det en del att ha synpunkter på vad det gäller de tre propositionerna men generellt och spontant tycker jag att det är mycket som är bra och riktigt bra.

Jag anser att det är viktigt för samtliga partier inom Alliansen att inför valet presentera en väl genomtänkt och långsiktig politik. Vi skall inte ägna oss åt vallöften som vi inte kan förverkliga och vi skall inte presentera politiska förslag bara för att vi tror att vi kan vinna poänger. Jag måste erkänna att jag är lite rädd för att ju närmare valet vi kommer desto ökad risk finns det att enskilda individer gör utspel som riskerar en borglig valseger.


Skärtorsdag

Med en segdragen vinter känns det inte riktig som att det är påsk men om vi har tur kommer kanske vårvädret i helgen. Ett strilande regn har aningen förtagit helgstämningen, hade sett fram emot och ströva lite på stan och köpa vårblommor och sånt men det har istället blivit en lugn eftermiddag med månadens nya Elle. När jag tittar ut genom fönstret känns det som att solen nog lurar där bakom molnen. Håller tummarna för att våren äntligen ska komma.

Ha en riktigt trevlig påskhelg!


Byggnadsnämndens möte

Har haft byggnadsnämnden idag. Vi har beretts tillfälle att yttra oss över vår motion om att bygga ett Generationernas hus vid Håstens torg. Byggnadsnämnden ställde sig positiv till en prövning av byggnation av Generationernas hus vid Håstens torg. Motionen tar upp att det är viktigt att det finns mötesplatser där man kan träffas över generationsgränserna.
 
Ändringen av detaljplanen för Getterön har varit en segdragen historia. Idag togs beslut att revidera planbestämmelserna för att göra det möjligt att uppföra uthus inom södra delen. Intentionerna i kommunstyrelsens tidigare beslut om ärendet handlade om att möjliggöra prövning för alla på Getterön att bygga uthus. Det vill säga att man skulle möjliggöra en individuell prövning utifrån tomtstorlek, eventuell störning för grannar, allmänna intressen etc. och det har hela tiden varit vår förhoppning att man skulle kunna göra på så sätt eftersom det ligger så otroligt nära kusten (mindre än 100 m). Men eftersom intentionerna i kommunstyrelsen beslut inte går att genomföra blir deras beslut helt tandlöst. Kanske skulle det rätta vara att återremittera ärendet till kommunstyrelsen men jag har tillsammans med övriga politiker redan dragit ut på ärendet och jag vill inte bidra till att ytterligare förlänga det. De alternativ som presenterades i nämndens handlingar handlade om att revidera detaljplanen för att möjliggöra för boende på södra delen att bygga uthus till högst 20 kvm med byggnadshöjd på 2.7 m och nockhöjd 3.2 m. Skillnaden i förslagen handlade om att i alt. A exkludera två delområden; söder om Lillanäsvägen och Linnekullavägen, och i alt. B endast exkludera delområdet söder om Linnekullevägen. Inget av förslagen var tillfredställande då vi, som sagt, helst hade sett att varje tomt blivit individuellt prövad utifrån sina egna förutsättningar. Då detta inte är möjligt yrkade jag på ett alt C vilket innebär det möjliggörs för alla boende på södra delen att bygga uthus dock med den begränsade byggnadshöjden på 2.7 m och 3.2 m i nockhöjd och så blev också beslutet efter votering.
 
Det har kommit in en förhandsförfrågan om försäljning av färdigpackade livsmedel i en lokal på Birger Svensson väg, självklart yrkade jag för att detta skulle vara möjligt. Beslutet blev ett positivt förhandsbesked. Känns bra, i Varberg har vi ibland en liten (enligt mig) konstig inställning till det här med handel och var man ska ha den och att den ska vara /inte ska vara skrymmande (lite svårt ibland om man tänker ett halvt steg framåt, butiker som säljer skrymmande varor som t.ex. plank kanske också säljer t.ex. spik, var ska vi dra gränsen?). Ibland lägger sig politiker allt för mycket i detaljfrågor. Det var ett miniaxplock från de drygt 50 ärenden som vi har tittat på idag (men det gick snabbt, blev färdiga till lunch denna gången också).

Wijkman i GP

Förvaltarskapstanken är central i den kristdemokratiska politiken. Det handlar bland annat om att vi ska förvalta vår miljö och våra naturresurser. Vi skall inte behöva skämmas inför våra barn när vi överlämnar ansvaret till dem utan vi ska kunna känna stolthet. Att vi ska kunna känna stolthet förutsätter att vi förvaltar och inte på ett ansvarslöst sätt förbrukar ändliga resurser och naturvärden.

Den Kristdemokratiska Europaparlamentarikern
Anders Wijkman skriver idag en debattartikel i Göteborgs-Posten. Wijkman vill att vi ska satsa på miljövänlig el för export.

”Sverige har i dag en långt högre elanvändning per capita än länderna på kontinenten. Både företagsstruktur och klimat spelar in, men den främsta anledningen är de låga priserna. Decennier av elöverskott - en effekt av det stora kärnkraftprogrammet - har gjort att vi använder el på ett allt annat än effektivt sätt.”

Jag sitter i Lokala Säkerhetsnämnden och jag har reagerat på det här med spot-marknaden för elpriser, priset bestäms av marginalkostnaden på marknaden. Idag innebär det att vi ibland använder oss av el från kolkraftverk.

I takt med att priserna stiger ökar kraftbolagens vinster. I Sverige kostar det ca 10-12 öre per kwh att producera el med vatten- och kärnkraft, marknadspriset ligger på ca 40-50 öre. I debattartikeln skriver man att det på sikt mycket väl kan gå upp till det dubbla.

För att sänka elkostnaderna för konsument och företag bör man använda elen mer effektivt. Debattartikeln pekar på att potentialen för att effektivisera energianvändningen är stor, ca 15-20 % av elanvändningen kan tydligen sparas enligt expertberäkningar. Debattartikeln avslutas:

”Parallellt med att effektivisera användningen finns utomordentligt goda möjligheter att bygga ut kraftvärmen. Även här talar vi om ett tillskott i storleksordningen 25 Twh. Tillsammans innebär detta att ett el-överskott skulle uppstå på många tiotals miljarder kilowattimmar. Detta överskott kunde med fördel exporteras till kontinenten och medverka till att ineffektiva och smutsiga kolkraftverk i Polen, Danmark och Tyskland stängdes ned. Det skulle förbättra miljön. Det skulle minska koldioxidutsläppen avsevärt. Det skulle därtill innebära en mycket god exportintäkt till Sverige. Vad väntar vi på?”

Vägra betala socialdemokratisk valkampanj!

Tänk om alla som är emot det stora stöd som LO lämnar till sossarna skulle lämna LO, vilket genomslag det skulle bli! Hörde på nyheterna igår att en stor majoritet av LO-medlemmarna är emot att LO ger s ekonomiskt stöd. Läs gärna Jessica Nybergs blogg om ämnet, hon skriver:

"LO uppmanar i år sina 15 fackförbund att skänka minst sex kronor per medlem till socialdemokraterna, detta motsvarar ungefär 11 miljoner kronor. Förutom detta bidrar LO centralt med sex miljoner kronor. Därtill förväntas Byggnads och Elektrikerförbundet skänka vardera en miljon kronor extra detta valår, medan Målareförbundet ger 350.000 kronor. Förutom det direkta bidraget till socialdemokraterna satsar LO lika mycket till, 20 miljoner kronor, i en egen valbudget till LO:s valcentral som för en tid sedan flyttade in i det socialdemokratiska partihögkvarteret. Det blir helt säkert en intressant valrörelse med många vassa armbågar, det är dock tråkigt att partierna har så olika ekonomiska förutsättningar. Den stora grupp LO-medlemmar som säger sig rösta på något annat parti än socialdemokraterna borde direkt lämna LO. Använd era pengar på något bättre sätt än att underhålla det (s)tora vallokomotivet. LO borde fokusera på att företräda sina medlemmar istället för att leka politiskt parti, opinionsundersökningen talar sitt tydliga språk!"
 
Är det så konstigt att sossarna har vunnit så gott som varje valår i modern tid, alla som sysslar med marknadsföring vet att med tillräckligt bra reklam kan man sälja det mesta och sossarna har verkligen resurserna för att köpa den marknadsföring de önskar (bara att titta lokalt, vilket parti är det som har råd att om och om igen köpa stora annonser).

Och det är inte bara LO med sina fackavgifter som bidrar till den socialdemokratiska maktbehållningen. I P1 avslöjas att lotteriet som var kopplat till Stadskampen i TV4 överskott gick till sossarna. Jag har tidigare skrivit om hur s försöker få in pengar till sin partikassa genom en spelande befolkning. Det som är riktigt, riktigt bittert med sånt här är att så många förs bakom ljuset.

Betalar jag något till socialdemokraternas valkampanj? Gör du?

Civilkuragelag, en nödvändighet för ett bättre samhälle?

Hör på tv4 att en ung kille blev rånad, ropade på hjälp, folk cyklade förbi och ingen gjorde någonting för att hjälpa honom.

Kristdemokraterna har lanserat ett förslag om en civilkuragelag, kanske är det så att vi är tvungna att lagstifta för att människor ska börja göra det som man kan förvänta sig av sina medmänniskor.

Jag vill ha ett samhälle där vi bryr oss om varandra, vilket samhälle vill du ha?


Geografisk registrering

Blev uppmanad av Peter Käck att registrera min blogg bloggkartan.se, han kände sig lite ensam från Varberg.


Kandidatutbildning i Jönköping

Idag har jag varit på kandidatutbildning i Jönköping. En mycket inspirerande dag med trevliga talare såsom Maria Larsson, Anders Andersson, Henrik Ehrenberg  och Marie Litholm. Konferensvärld var Mia Frisk. Allt har flutit perfekt, måste ligga mkt planering bakom. Tack alla som gjorde det till en så bra dag. Vi har bland annat talat om valrörelsen och våra valfrågor och vi har fått starka rekommendationer om att avhålla oss från att gå till personangrepp. Jag tycker att det är bra att man är tydlig om att vi inte ska bedriva en låg valkampanj utan vi har så bra politik och vi ska satsa på att sälja den. Fler som uppmärksammat kristdemokraternas politik är tydligen Lars Wohlin, han skriver idag på DN debatt:
 
"Jag har sökt mig till kristdemokraterna därför att partiet driver frågor som jag känner starkt för. Beslut skall fattas så nära människorna som möjligt. Det är subsidiaritetsprincipen, som många bekänner sig till men som få lever upp till.

Kristdemokraterna vill verka för mer makt till den kommunala nivån när det exempelvis gäller barnomsorgen. Överföring av makt från central nationell nivå till regional och kommunal nivå är också en ledstjärna i den politik jag vill verka för.

Som ekonom och före detta riksbankschef har jag naturligtvis följt den svenska ekonomins utveckling med stort intresse och engagemang. Jag är enig med kristdemokraterna om att förmögenhetsskatten måste bort. Men det finns också många andra förändringar som kan göras för att bana väg för fler företag och för bättre tillväxt hos dem som redan finns."

Kommer jag att ingå i riksdagsgruppen efter valet 2006?

Fick tidningen Kristdemokraten idag, där i presenteras några olika scenarion om hur nästkommande riksdagsgrupp kan se ut beroende på hur valet går.

Om vi gör ett lika bra val som 1998 (om man utgår från att fördelningen blir densamme) kommer jag tillsammans med Emma Henriksson vara yngst i kristdemokraternas riksdagsgrupp.

Får vi samma valresultat som valet 2002 innebär det att vi inte kommer att få in någon under 30 år i riksdagen dvs. om väljarna inte väljer att kryssa in sina kandidater vilket valet 1998 visade var möjligt när man kryssade in Mikael Oscarsson som stod på sjätte plats på Uppsala listan. För att lyckas med en sån bedrift krävs minst 8 % av rösterna.  

Fredag

En strålande morgon, solen skiner, himlen är blå och lukten av vår finns i luften. Ska alldeles strax cykla iväg till jobbet, ska bara dricka en kopp kaffe först.

Det nuvarande transkriberingsuppdraget börjar närma sig slutet (om jag skriver riktigt fort ikväll blir det nog färdigt).

Imorgon bär det av till Jönköping (blir upplockad utanför dörren klockan 7 på morgonen ska bli riktigt, riktigt skönt att bara sitta i en bil och bli körd) på regional kandidatutbildning.

Kommer jag inte in i Riksdagen (vilket jag verkligen hoppas att jag gör) kommer jag ju ägna mig åt den kommunala politiken. Jag står som tidigare nämnt på andra plats på listan för kommunfullmäktige, liksom jag står på andra plats på riksdagslistan, Lilith = den ständiga tvåan? ; )

Ha en riktigt trevlig dag, det tänker jag ha!

Tredje opinionsundersökningen som pekar uppåt för kd

Ytterligare en opinionsundersökning visar att Kristdemokraterna går uppåt, i undersökningen är det vi som ökar mest!


Odell kommenterar dagens budgetuppgörelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Efter som jag inte hinner skriva något eget och för att Mats Odell, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, säger det så bra i ett pressmeddelande med anledning av dagens budgetuppgörelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet väljer jag att citera honom.

”Samtidigt finns det inte ett enda verkningsfullt förslag som kan råda bot på den grundläggande sjukdomen i svensk ekonomi - att nästan 1,5 miljoner vuxna människor inte har ett jobb att gå till. Det säger Mats Odell, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, med anledning av budgetuppgörelsen mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Arbetslösheten fortsätter att vara rekordhög, inte minst bland ungdomar och studenter. Ändå har vänsterkartellen ingen susning om vad som kan öka viljan hos svenska arbetsgivare att anställa i Sverige. Tusen ungdomar av nästan hundra tusen arbetslösa lovas istället ett tillfälligt och konstgjort plusjobb i offentlig verksamhet som sträcker sig högst ett år bortom valet. Ett jobb helt utan vare sig anställningstrygghet eller framtidshopp.”

Läs hela Odells pressmeddelande här

diskussion om näringslivspolitiken

Har varit på möte med Marknad Varberg för att diskutera näringslivspolitiken. Det var mycket trevligt och intressant. Kort sagt kan man väl säga att Varberg är en bra och expansiv kommun men man kan alltid bli bättre. Mötet var ett steg för att samla in kunskap/erfarenhet/åsikter etc. om hur vi kan göra näringslivspolitiken bättre både lokalt och nationellt.
 

Mer framgångar

En kort bloggning innan jag återgår till att transkribera.

Ikväll fick jag tyvärr hoppa över en, vad jag tror, mycket intressant föreläsning som anordnas av
Föräldrar emellan vilken jag tänkt gå på men tiden räcker inte till för allt.

Men en liten snabb paus hinner jag med för att berätta att om Kristdemokraternas framgångar. Den 31 mars presenterade Temo en ökning för kristdemokraterna och nu går vi framåt även enligt SKOP.


Söndagskväll

Veckans utspel i Agenda gjordes av den bästa partiledaren i Sverige, dvs. Göran Hägglund. Hägglund talade om ett hederligare Sverige.

Såg också Fundamentalisterna (programmet om mp). Det kan inte vara kul för mp´s partiledning att ha så mycket lata personer i partiet som inte känner för att arbeta utan bara vill ha 8000 kronor av staten utan motprestation. Medborgarlön är ju jättebra så slipper man vara tvungen att ta tråkiga jobb som att steka hamburgare och så... sen kan man ju finansiera medborgarlön med att öka skatten för dem som arbetar och tjänar "mer än vad de behöver" 


Söndagsmorgon

Dottern tittar på tv, ska snart äta frukost, hemmet fylls just nu med doften av nybakat bröd och solen lyser utanför fönstret.