Förskolebesök

Idag har jag varit med min dotter på hennes förskola. Hon går i Montessoriskolan Lära för livet. Jag är så oerhört glad att vi i Varberg har denna eminenta skola i vår kommun. (Jag vet av erfarenhet att många vänder sig emot att använda begreppet ”skola” när man talar om förskolebarn men det är en skola med elever upp till årskurs 6.) 

Idag har barnen bland annat trätt pärlarmband, gjort alfabetsbok, gjort sifferbok, skalat frukt och grönsaker, klippt papper övat på att skriva och läsa. Miljön i förskolan är präglad av lugn, barnen småpratar sinsemellan, sitter för sig själva eller i par tillsammans och gör sina ”arbeten”. Lärarna i skolan är fantastiska och ägnar sig helt åt barnen. 

Tacka vet jag valfrihet som ger oss möjlighet att välja den barnomsorg som bäst lämpar sig för barnet och den enskilde familjen!


jämställdhetsretoriken

I Motion till riksdagen 2005/06:kd366 TF av Maria Larsson m.fl. (kd) 20 krav för kvinnofrid står:
 
”Med kristdemokrater i regeringen efter valet nästa år kommer jämställdhetsretorikens
tid att vara över. Där vänsterkartellen endast presterat tomma ord och fagra löften,
kommer vi att visa på handling. I denna motion presenterar vi 20 krav för att nå en bit
på vägen att skapa en verklig kvinnofrid.” (
http://www.kristdemokraterna.se/upload/files/kvinnofrid.pdf )
 
Citatet är träffande. De senaste åren har det (främst från vänsterkanten) varit mycket tal om jämställdhet. Den politiskt korrekta retoriken har stått högt på listan och jämställdhetsretoriken har smittat av sig på nästan alla politiker, partier, tjänstemän etc. Exempel på jämställdhetsretorik kan man ofta se i officiella dokument, till exempel skall man i min hemstad beakta jämställdhet i byggandet av ett bostadsområde. Kan någon tala om för mig hur man bygger man jämställt?


Apropå Debatt om valfrihet i barnomsorgen

Visst är det härligt med retorik, nu kallas tvångsdelad föräldraförsäkring för individualiserad föräldraförsäkring.


provval

Nu går provvalsedlarna ut till medlemmarna i Halland. Spännande, jag har aldrig tidigare varit med. Skall bli intressant att se hur det går.  

Jag har blivit nominerad till både landstings- och riksdagslistan. Men jag hoppas främst på en bra placering på riksdagslistan.


Godkväll

Har haft en trevlig dag, efter jobbet var jag på borglig budgetträff och därefter på lokalavdelningens måndagsmöte.

Nu skall jag gå och lägga mig och läsa Paranoia av Gretelise Holm (deckare - ett av de bästa sätten att koppla av på).


Rädd för att bli vuxen

Har läst ut Carl Hamiltons bok ”Det infantila samhället – barndomens slut”. En mycket tänkvärd bok, läs den!

Boken säger så mycket om vår tid. Den handlar om att vår rädsla för att bli vuxna tvingar våra barn att bli vuxna istället.  
Och han har så rätt.
 
Boken utkom redan hösten 2004, i pocketutgåvan som jag läste (stort fan av pocket) finns flera sidor av recensioner. Det pendlar mellan hyllning och kritik.
 
Man anser att det han skriver handlar om att kvinnor skall tvingas tillbaks till spisen. Ett argument som känns igen när kristdemokratisk familjepolitik diskuteras (vi vill att kommunallagen skall ge kommunerna generell rätt att fördela subventionerna till barnomsorg så vi får ökad valfrihet). Hamilton vågar ta barnens perspektiv, självklart höjs kritiska röster. Det är inte roligt att höra att ens eget självförverkligande och sin egen strävan efter livslång ungdom skadar de egna barnen.   


Nu fick det vara nog

I lördags när jag var på torget och delade ut flygblad träffade jag en man som berättade för mig att han röstat på socialdemokraterna i 55 år men att han nu hade fått nog.Är vi kvinnor offer för en offermentalitet?

Feminismen har övertagits av fundamentalister som på samma gång som de uppger att kvinnor är hjälplösa offer för en ett strukturellt könsförtryck innerst inne anser att kvinnor är överlägsna männen.
 
Tidigt matas vi med sublima budskap om att vi skall offra våra förhållanden för att förverkliga oss själva. ”Du är värd bättre”, ”Om förhållandet inte klarar av att du studerar på annan ort var det inte meningen att det skulle bli något” och så fortsätter det. Peptalks… vi kvinnor är bra på att peppa och förklara bort våra medsystrars blunders… alltid någon annans fel. Hur kan vi förvänta oss att bli bemötta som vuxna om vi inte själva tar ansvar för det som händer oss? 
 
Jag tror att de fundamentalistiska feministerna gör fel när de till varje pris försöker trycka på sin omgivning sin uppfattning om att vi lever i ett strukturellt könsförtryck. Själv anser jag att det handlar om att gilla läget och utgå från det. Och för att få lite perspektiv i diskussionen om jämställdhet kan det ju vara på sin plats att nämna att kvinnor idag dominerar de flesta högskoleutbildningar. Men det talas det inte om… för vi kvinnor är offer och glöm för all del inte det. 
 
Det var inte länge sen som kritik mot feminism mötte massivt motstånd, nu finns det nästan dagligen i massmedia. Förklaringen till kritiken ligger tydligen i att feminismen har fått för stor makt och patriarkatet tar tillbaka en del av den förlorade makten.
 
Ja, hur var det nu igen. Har vi kvinnor svårt för att bli vuxna? När börjar vi ta reellt ansvar för att det som sker till stor del har sin grund i våra egna handlingar.
 
Jag tror absolut inte att jämställdhetsarbete gynnas av att man nu skapat ett eget feminist parti, snarare tror jag att mindre fundamentalistiska feminister har upptäckt att Fi, ROKS etc. har bidragit till att hela den feministiska rörelsen dras över en kam och uppfattas som… ja, hur uppfattas den egentligen… som naiv...verklighetsfrånvänd… fundamentalistisk… De uttalanden som gjort den senaste tiden har verkligen satt sina spår.
 
Om man ser världen ur offerglasögon blir man bemött som ett offer…

det finns fler som har synpunkter på budgeten

Läser i tidningen att s-studenter gör upprop mot budgeten och anser att ”Nu får det vara nog”.

Men socialdemokratiska studentförbundets ordförande säger: ”Det är olyckligt att gå ut i media i den här frågan. Vi är rädda att skada de kontakter vi har” (källa: Svd 2005-09-23)

och hon har säkert rätt i att det skadar. Så som jag har uppfattat läget inom socialdemokratin handlar det om att göra sig av med alla som inte är ja-sägare, vilket (enligt mig) är en välsignelse för Alliansen.


"Det här är en av de starkaste statliga budgetar som någon finansminister i Europa kan lägga fram."

sa Per Nuder när han presenterade budgeten.

Jo minsann, snacka om att förminska Europas finansministrar, Nuder verkar inte har stort förtroende för dem.
 
I år går den svenska budgeten back med 30 miljarder kronor, och underskotten ökar till drygt 51 miljarder under valåret 2006. Nyligen påpekade Statliga ekonomistyrningsverket att det underliggande budgetunderskottet åren 2005-08 ligger på 140 miljarder kronor! Den som är satt i skuld är inte fri…
 
Socialdemokraterna kommer att ägna arbetsmarknadsproblematiken stor uppmärksamhet under hösten. Ett år innan valet är det bra för socialdemokraterna att redovisa en hög öppen arbetslöshet, nu hinner man med arbetsmarknadsåtgärder ta ned den öppna arbetslösheten och på så sätt visa hur bra den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken är.
 
Socialdemokraternas jobbpaket handlar om miljardsatsningar på sysselsättningsskapande åtgärder. Kommunerna får bidrag för anställning utöver gängse rekrytering, regeringen föreslår särskilda projekt för att ge sysselsättning åt unga akademiker samtidigt som högskolornas grundutbildning byggas ut med 17 500 platser!
 
Genom att fler människor studerar minskar den öppna arbetslösheten men samtidigt skjuter vi problemet på framtiden. I april var antalet arbetslösa med minst två års högskola 62 300. Under de senaste tre åren har antalet arbetslösa inom denna grupp stigit med 57 %! Det fungerar inte längre så att en akademisk examen är en garanti för en säker arbetsmarknad.
 
Ursprungligen var arbetslöshetsstatistiken tänkt som en metod för att belysa ett allvarligt socialt problem men när väl måttet började användas har själva siffrorna tenderat att bli politikens mål. Anledningen till att man talar om den öppna arbetslösheten handlar om att det är dessa siffror som blivit målet istället för den sociala verklighet som siffrorna ursprungligen var tänkta att visa.

Nationalekonomiska studier pekar på att minskad öppen arbetslöshet genomförs till priset av en minskad ordinarie sysselsättning och att ungdomsprogram tenderar att tränga undan reguljär sysselsättning bland ungdomar.
 
Orsaken till att jobbpaketet kommer ett år innan valet kan man ju bara spekulera om… för det kan väl knappast vara valfjäsk…inte kan det väl handla om att sittande regering använder våra skattepengar för att bedriva en aggressiv valpropaganda...
 
Sverige behöver inte arbetsmarknadsprogram, vi behöver arbeten. Politiker skall inte skapa jobb, politiken skall sätta ramarna och ge förutsättningarna för ett välmående näringsliv.  

 
 

Jag är inte nykterist men...

...ibland får alkoholförespråkarna mig att fundera på att bli det.

Vi håller på att supa ihjäl oss! Såg slutet på debatt, det handlade om att man vill ha billigare alkohol. Sedan inträdet i EU och alkoholpolitikens avreglering har Sverige fått en ny alkoholkultur. Idag dricker vi svenskar mer än vad vi gjort under de senaste 100 åren och ökningen ser ut att fortsätta. Är det rätt att låta alkohollobbyingen ha den makten? Är det värt att en hel generation super ner sig och att den generationens barn växer upp med föräldrar med alkoholproblem för att vi skall kunna köpa billigt vin? 

Alkoholkonsumtion kostar. Pengapåsen är begränsad. Enligt Anders Johnsson (Hur mycket kostar supen) uppgår de årliga samhällsekonomiska kostnaderna för alkoholkonsumtion till 160 miljarder kronor!

Kostnader som följer i alkoholkonsumtionens spår handlar om vårdkostnader, men även om produktionsbortfall, egendomsskador och social misär. Därtill bör läggas de utgifter för alkoholrelaterade socialbidrag som kommunerna får betala ut (uppskattas till ett par miljarder kronor för riket).
 
I slutändan handlar det om vad det är vi vill prioritera - våra barns välfärd eller billigare sprit.

Dagen kan börja...

Nu skall jag sätta mig ned och fortsätta att skriva på vårt kommunala handlingsprogram inför mandatperioden 2007-2010. Det är så oerhört kul med politik, jag förstår inte varför fler inte engagerar sig. Varför tar man inte chansen att vara med och bestämma?


Måndagsmöte

Just hemkommen från veckans måndagsmöte. Kristdemokraterna i Varberg samlas varje måndag för att diskutera politik och aktuella frågor. Idag hade vi besök av vår nyanställda ombudsman så diskussionen kretsade mest kring hur vi skulle kunna samordna vår politik bättre i distriktet och hur vi i Varberg kan använda oss av ombudsmannen.


Varför är jag kristdemokrat?

Jag föddes i slutet av 70-talet och tillhör därför den generation som har växt upp med ”fri uppfostran”, skilsmässa, samhällets uppluckrade värderingar etc. Jag är helt övertygad om att samhället behöver bra, grundläggande och gemensamma värderingar för att fungera bra. Anledningen till att jag valde att engagera mig i kristdemokraterna är att de så starkt präglas av värdighet och värderingar.  
 
Kristdemokraterna vill ha ett samhälle där människovärdet och de etiska värdena är i centrum. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett samhälle där vi alla tar ansvar både för oss själva och för våra medmänniskor. Det finns tre områden som Kristdemokraterna särskilt värnar om; det är familjen, näringslivet och omsorgen.

Välkommen till min blogg!

Idag är det precis ett år kvar till valet. Följ mina tankar och funderingar inför valet 2006.