Dagisdebatt

Läs Maria Larssons inlägg på kvinnobloggen som handlar om den senaste tidens dagisdebatt. Hon skriver:

Men istället för att handla om valfrihet; att alla barn är olika och föräldrarna måste få kunna välja barnomsorgsform själv, spårade debatten ur. Plötsligt handlade den om huruvida dagis är bra eller dåligt.”


Kristdemokrati – borglig politik när hjärtat får vara med

I DN/Temos novembermätning ser man att Kristdemokraterna ligger och balanserar kring 4 procentspärren men jag är övertygad om att vi ser helt andra siffror på valdagen. Det behövs ett socialt engagerat parti i Alliansen, ett parti med tydlig etisk värdegrund. Kristdemokraterna vill ha ett samhälle där människovärdet och de etiska värdena är i centrum. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett samhälle där vi alla tar ansvar både för oss själva och för våra medmänniskor.

Kristdemokraterna anser att omsorgen om barnen är en av de viktigaste uppgifterna i vårt samhälle. Vi anser att valfrihet måste råda inom barnomsorgen och att föräldrarna skall kunna välja den barnomsorgsform som passar den egna familjen bäst.

Kristdemokraterna värnar om näringslivet. Nya jobb skapas när enskilda människor har möjlighet att starta och utveckla företag. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att tillvarata människors idéer, kreativitet och entreprenörskap. Ett gott samhälle förutsätter god välfärd och blomstrande näringsliv.

Kristdemokraterna anser att trygghet, gemenskap och värdighet är begrepp som ska vara ledande i vården och omsorgen. Samhället skall se till att människovärdet är garanterat för alla, även de som inte alltid orkar höja rösten för att kräva sin rätt.

Vill du läsa mer om den kristdemokratiska politiken kan du gå in på hemsidan, där kan man bland annat läsa om att Kristdemokraterna vill halvera momsen på bensinen samt avskaffa fastighetsskatten.   

Första Advent

Idag var det fullsatt i kyrkan (som vanligt när det är första advent), min 4-åriga dotter hjälpte till att dela ut psalmböcker vid ingången. Ett uppdrag som hon skötte exemplariskt och med stor stolthet. Efter lunchen var det dags för dans och sen julmarknad på fästningen. Fullt förståeligt var hon ganska trött efter en sådan innehållsrik dag. Efter en kvarts Bolibompa skulle hon välja godnattsaga, hon sa ”Jag valde en kort saga för jag är ju så trött” så nu ligger hon och snusar och jag skall sätta mig och transkribera lite intervjuer så här i adventstider.

Ha en fortsatt trevlig advent.


Hopp och framtidstro

Syskonskap skriver ”Istället tjatar jag vidare om att det är den kristdemokratiska visionen om ett annat samhälle som måste målas upp. Lyckas Kristdemokraterna med detta målande kan det mycket väl visa sig att jag fick fel och vi får istället se Hägglund & co stiga till nya höjder”
 
Jag tror att han har rätt, om vi lyckas förmedla den kristdemokratiska politiken kommer kristdemokraterna ha ett stort inflytande i ett borgligt styre efter valet 2006.
 
Kristdemokraterna är ett socialt engagerat parti. Vi har en vision om ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det handlar om att sätta människovärdet i centrum. Det handlar om att känna med den som är svagare och det handlar om att tillvara ta människors företagsamhet och idéer. Jag vill inte ha ett samhälle som präglas av likformighet, att alla skall stöpas i samma form. Jag vill att alla människor skall känna att de har en plats i samhället, en plats som värdesätts.

Sverige har en relativt hög levnadsstandard jämfört med många andra länder men jag anser att man alltid skall arbeta för att göra saker och ting bättre och Sverige kan bättre. Jag anser att vi behöver en större framtidstro och en ökad gemensamhetskänsla. Idag finns det många i vårt samhälle som känner sig utanför. Det kan handla om barn och ungdomar i segregerade områden som matas med budskapet om att de är mindre värda på arbetsmarknaden. Det kan handla om långtidssjukskrivna som samhället givit upp hoppet om. Exemplen är oändliga.

Jag är av den uppfattningen att politiker och media sublimt har förmedlat ett budskap om hopplöshet till dem som är född i ”fel familj/samhällsklass”. I åratal har vi fått höra att de som växer upp i vissa områden/under vissa förutsättningar etc. är totalt körda. Jag anser att vi skulle behöva en framtidstro liknande ”den amerikanska drömmen” helst med tanke på att det faktiskt är lättare att lyckas i Sverige än i USA. Vi behöver tala om att det finns hopp. Det finns hopp för Sverige och det finns hopp för enskilda personer. Genom att bemyndiga människor och ge dem reell möjlighet till att själva ta ansvar skapar vi hopp och framtidstro.  

(s)pela mera

Läs de bra blogginläggen på svensk politik  och Niklas Mattsson. Kan någon förklara för mig varför man blir mer beroende av spel när det handlar om privata spelbolag än när det är staten som står bakom. Själv har jag flera gånger funderat över svenska spels marknadsföring. Tycker man får aningen fadd smak när man ser den, genialiskt bra och samtidigt så omoralisk när man tänker på alla de liv som förstörts genom spelberoende...

Rapport från Lokala säkerhetsnämnden

Har varit på Lokala säkerhetsnämndens möte, eftersom det var nämndens sista möte för i år var mötet förlagt till Ringhals infocenter och avslutades med gemensam lunch. Tyvärr kunde jag inte närvara vid lunchen, men den var säkert lika trevlig som förra året.
 
Om man skall summera mötet talades det mest om den effektökning som Ringhals planerar att göra (fick Regeringstillstånd den 20 oktober). Ett utbyte av turbinsträngar ska leda till en effektökning från 33 % - 34 % (kan låta lite men det handlar om lika mycket som Varberg köper) samtidigt som uppvärmningen av havet minskar med 1 %. Den termiska effektökningen (dvs. inte utbytet av t.ex. turbinsträngar) bidrar till sämre marginaler om man utför effektökningen i en oförändrad miljö. Högre effekt leder till snabbare störningar, ökat kylbehov, ökad bestrålning av reaktortank samt mer bränsleavfall. För att öka marginalerna kommer en rad åtgärder att göras vad det gäller säkerhet och drift. 

Alkoholdag

Idag har jag varit på Alkoholdag med Polisstyrelsen. En synnerligen trevlig och intressant dag. Vi har fått lyssna på representanter från Länsstyrelsen, Vägverket, Tullverket och Alkoholkommittén. Så vad har jag fått lära mig idag?
 
I Halland såldes 2004 alkohol för 545 miljoner i detaljhandeln och för 277 miljoner på restauranger.
 
2001 togs en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador.  
 
Sedan 1995 har serveringstillstånden ökat.
 
I Norra Halland har RUSTAD projektet startat. Handlar om att polis, krögare, alkoholhandläggare, länsstyrelsen, politiker och ordningsvakter skall arbeta och kommunicera med varandra för at bekämpa alkoholrelaterat våld. Projektet bygger på något som kallas STAD metoden vilken tydligen visat goda resultat (t.ex. har krogrelaterat våld minskat med 40 % på Avenyn i Göteborg).
 
Vägverket presenterade Skellefteåmodellen, modellen handlar om att samverka för ökad trafiksäkerhet och skall fungera som ett samlat grepp mot rattfylleri. Nästan var tredje förare som dödas i trafiken är alkoholpåverkad och hälften av dem som dör i singelolyckor är påverkade av alkohol. Det handlar om att på plats erbjuda den som åker dit för rattfylla behandling. Genom att minska återfallen minskas antal rattfyllerister och vi får en säkrare trafik.
 
De generösa införselreglerna från andra EU länder har ställt till det för tullverket.
 
Sedan 1995 har den totala konsumtionen ökat med 33 %, idag dricker vi i genomsnitt drygt 10 l ren sprit (dvs. 100 % ig). Ca 35 % av all alkohol dricks utanför samhällets kontroll (illegal alkohol). Positivt är att antalet alkoholkonsumenter i åk 9 har minskat mellan åren 1989-2005 trots att vi ser en ökad alkoholkonsumtion i den vuxna befolkningen. Även om antalet unga alkoholkonsumenter har minskat har andelen ungdomar i åldern 15-19 år som vårdats för alkoholförgiftning mellan åren 1987-2001 ökat kraftigt.
 
Efter all information följde en sammanfattande diskussion om en Alkoholstrategi för Polisen i Halland.

Besök i Rolfstorp för att tala med boende i Himledalen

Är just hemkommen från ett av kommunens dialogmöten med boende på serviceorterna. Idag var mötet placerat i Rolfstorp och berörde boende i Himledalen. Jag hoppas och tror att dessa möten kommer att mynna ut i en politik som tar hänsyn till hela kommunen och att vi genom detta får Varbergs kommun att blomstra i alla dess delar. Personligen anser jag att mötena är mycket givande och att det är självklart att de boende i serviceorterna skall tillfrågas om hur deras boendeort kan göras ännu bättre. Idag talades det mycket om att väg 153 måste göras mer trafiksäker. Det framfördes även önskemål om seniorboende på orten samt ungdomsverksamhet. 

Vid bordet där jag satt väcktes frågan om valfrihet i barnomsorgen. Två kvinnor har velat ansöka om att bli dagmammor men fått svaret från kommunen att det inte finns behov av detta eftersom det inte finns kö till befintlig förskola. Kristdemokraterna anser att vi måste öka valfriheten för alla, inte bara för dem som råkar bo i ett område där man inte får plats i den kommunala förskolan.

Vid ett annat bord togs frågan upp om att det finns behov av kulturmiljövård och historiska kartor samt att turistattraktioner i trakten behöver marknadsföras.

Kan allt mätas i pengar?

I vårt samhälle använder vi pengar för att mäta saker och ting. Till exempel får vi reda på hur mycket vår arbetsinsats är värd genom att studera vårt lönebesked och hur mycket vårt liv är värt genom att studera våra livförsäkringar. I förra veckan kunde vi läsa om att en 14 åring fått veta att den våldtäkt hon varit med om var värd 25 000 kronor mindre än vad man tidigare kommit fram till.

Enligt den bild som framkommit i media beror detta på att det inte innebär samma kränkning för ett barn att bli våldtagen som det innebär för en vuxen. Fallet skall nu tas upp i Högsta domstolen vilket säkert välkomnas på sina håll. Den nya sexbrottslagen gör tydligen det svårt att avgöra vad som är ett lämpligt skadestånd. Varför gör den det? Jo för att man tagit brottet ”sexuellt umgänge med barn” och istället satt rubriceringen ”våldtäkt mot barn”. Samma brott men olika rubricering vilket gjort att Svea hovrätt och Hovrätten för Skåne och Blekinge bestämt att skadeståndet inte skall ändras pga. ny rubricering. Frågan man kan ställa sig är varför man ändrat rubricering, kan det vara så att man ändrat rubriceringen för att man anser att det är en så stor kränkning för ett barn att ofrivilligt ha ”sexuellt umgänge med vuxen” att detta bör jämställas med våldtäkt.

Vi lever i ett samhälle där allt mäts i pengar. Vilken bild förmedlar media och vi vuxna till barnen i vårt samhälle? Jo, att de är mindre värda än vuxna och därför får mindre skadestånd. Att kränkningar som de utsätts för är mindre allvarliga än de som vuxna utsätts för.

Vi som förebilder för våra barn och ungdomar måste förmedla människovärdets okränkbara värde. Jag tror inte att etiska och moraliska värden kan mätas i pengar (därmed inte sagt att skadestånd ej skall utdömas). Jag anser att vi mer måste börja förstå och tänka på vilka värden och vilka värderingar vi förmedlar till våra barn och ungdomar både genom media, politiska utspel och köksbordskonversationer.


Riksdagslistan fastställd inför valet 2006

25275-1

Jag är överväldigad och stolt. Idag har stämman fastställt listorna för Riksdag och Landsting. De översta namnen för Riksdagslistan är:

1.       Lars Gustavsson 53 år från Laholm
2.       Lilith Svensson 28 år från Varberg
3.       Larry Söder 36 år från Kungsbacka
4.     Eva Olofsson 41 år från Falkenberg


Nomineringskommitténs förslag

Imorgon är det dags för de halländska kristdemokraternas höststämma där vi skall fastställa listorna inför valet 2006.

De översta namnen på nomineringskommitténs förslag till riksdagslista för Halland är:
  1. Lars Gustavsson 53 år från Laholm
  2. Eva Olofsson 41 år från Falkenberg
  3. Larry Söder 36 år från Kungsbacka
  4. Lilith Svensson 28 år från Varberg
  5. Magnus Hedman 33 år från Halmstad

    Om nomineringskommitténs förslag till landstingslistorna skriver
    Niklas Mattsson om på sin blogg.  

Familjepolitik och skatter

Det förekommer litet av en debatt mellan ledarna på Expressen och SvD angående kvoterad föräldraförsäkring och barnen hemma eller på dagis. I ovanstående länk till SvD står det:

”När feministen Nina Björk skrev om sina känslor av obehag inför att så många små barn lämnas till långa dagar på dagis blossade den familjepolitiska debatten upp på nytt. Som vanligt har också frågan om föräldraledigheten aktualiserats. Nina Björk vill tona ner betydelsen av arbetet som kvinnligt frigörelseprojekt. Men i Expressen ondgör sig den politiske redaktören P M Nilsson (14/11) över att föräldraförsäkringen med nuvarande konstruktion "håller kvinnor hemma i åratal", när de i stället skulle kunna göra produktiva insatser på arbetsmarknaden.” (Publicerat 16 november 2005)

vidare skriver han:

”Det finns inget som säger att barnens behov alltid måste väga lättare än viljan att maximera skatteintäkterna.”

Jag har funderat på det här med hur samhällsekonomiskt det egentligen är att genom ekonomiska incitament styra alla föräldrar att lämna sina barn på dagis redan vid ett års ålder. Eftersom jag personligen anser att vi borde överväga att avskaffa den progressiva inkomstbeskattningen blev jag när jag läste beskattningsrätt nyfiken på hur de progressiva skatterna kan slå mot enskilda. Jag kom fram till att det för två familjer med en inkomst på vardera 583 600 kronor kan skilja drygt 60 000 kronor i hur mycket de båda familjerna betalar i skatt. Dessa skillnader kan helt hänföras till hur de enskilda familjerna valt att lägga upp sitt interna familjeliv.

EXEMPEL:

Familj 1
Båda förvärvsarbetar, de har en beskattningsbar inkomst på vardera 291 800 kronor (Siffran 291 800 kronor valde jag att använda eftersom detta är den lägre skiktgränsen för statlig inkomstskatt.). Familjen har två barn som behöver barnomsorg.

Kommunalskatt 32% à 93 376
x 2 = 186 752
Familjen betalar 186 752

Familj 2
En i familjen förvärvsarbetar, personen har en beskattningsbar inkomst på 583 600 kr. Familjen har två barn som inte behöver barnomsorg eftersom endast den ena föräldern arbetar.

Kommunalskatt 32% à 186 752
Statlig skatt                            200
20 % av 291 800               58 360
5 % av 142 300                   7115
Familjen betalar 252 427 kronor i skatt

I exemplet är det en skillnad på 65 675 kronor för två familjer som tjänar lika mycket! Dessutom behöver familjen där båda förvärvsarbetar barnomsorg för två barn (ca 100 000 per barn som samhället betalar). De familjer där den ena föräldern väljer att vara hemma med barnen kan alltså bli bestraffade genom ökat skattetryck trots att deras val innebär lättnader i barnomsorgskostnaderna.

Varför skall staten bestämma hur mycket varje enskild individ behöver tjäna? Det är väl inte vår uppgift som politiker att detaljstyra människors vardag och fundera över vem vi anser gör rätt prioriteringar dvs. bör privilegieras med avdrag eller subventioner av olika slag. Att vi har en procentuell skatteskala är för att de som tjänar mer automatiskt skall betala mer i skatt, jag anser att det inte finns någon anledning att bestraffa dem som tjänar mer genom att höja denna procentsats.
 

Måndagskväll

Har varit på kyrkvärdsträff (trevligt som vanligt) för att planera advent och jul samt skickat in en jobbansökan till Skatteverket. Hur kan man motstå en annons med följande beskrivning:

 Du kommer till en arbetsplats med många utvecklingsmöjligheter. Skatteverket erbjuder självständiga och omväxlande arbetsuppgifter i en miljö som präglas av hög kunskapsnivå. Som skattehandläggare får du arbeta inom hela beskattningsområdet eller folkbokföringen. Exakt vad du kommer att arbeta med avgörs dels av vilken utbildning och erfarenhet du har, dels av det lokala behovet på respektive ort. Ambitionen är att vara Sveriges bästa förvaltning.”

Jag tror att det skulle varit ett oerhört stimulerande arbete.


”Hittills är kristdemokraterna ensamma om att ha fattat galoppen."

”Hittills är kristdemokraterna ensamma om att ha fattat galoppen. Kd har tagit fram ett förslag som helt avlägsnar dagens godtycke och orättvisa, och det bör de andra partierna i Alliansen ställa sig bakom.”

skriver den politiska chefredaktören P J Anders Linder i SvD den 13 november.  Vad han talar om är kristdemokraternas förslag om att avskaffa fastighetsskatten.

Kristdemokraterna anser att den statliga fastighetsskatten kan och bör avskaffas för att ersättas med en kommunal avgift som maximalt får vara 2800 kronor per år. De kommunala avgifterna ska bara få användas till kostnader för räddningstjänst, fysisk planering och gatuunderhåll. För att ytterligare finansiera reformen föreslår Kristdemokraterna att reavinstskatten på fastigheter höjs från dagens 20 procent till 30 procent.

Många är de kristdemokrater som har haft åsikter om fastighetsskatten. Förra veckan var en av mina favoritpolitiker, Larry Söder, på debatt hos villaägarens förening i Kungsbacka. Han skriver om det på sin blogg, han skriver: ”Om jag som företrädare för Kristdemokraterna gjorde bra ifrån mig får någon annan avgöra.” lika ödmjuk som alltid, vad jag hört gjorde han mycket bra ifrån sig. Även vår riksdagsledamot, Lars Gustafsson, har skrivit insändare i ämnet. 

Tryggare bidragssystem istället för fler jobb?

Ledaren  i GP skriver att vi inte skall glömma de arbetslösa, att vi skall satsa på fler jobb och inte på tryggare bidragsberoende.
 
När jag läste rapporten som handlar om hur Sveriges regionala indelning kan utformas fick jag syn på lite siffror vad det gäller statliga medel. Statens medel till näringslivsutveckling uppgår till 273 miljoner kronor inför 2006, medan AMS disponerar 46 miljarder kronor för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Inför 2006 finns 5,3 miljarder avsatta för köp av arbetsmarknadsutbildningar. Det gäller att prioritera…


Skilsmässa, för barnens skull?

Den 10:november i ”Ordet ung” (en insändarsida för yngre i Hallands nyheter) svarar en tjej på en tidigare insändare om skilsmässor. Hon skriver:

Sedan är det också så att vuxna tänker väldigt lite på hur barnen kan må av ett sådant uppbrott, speciellt när de är små. De behöver lika mycket stöd som föräldern under skilsmässan.”

Hon har rätt, och av rädsla för att skuldbelägga de vuxna som skiljer sig talar vi inte heller om det. Vi glömmer bort barnen och fokuserar på vårt eget välbefinnande, på vårt eget självförverkligande. En kommentar till skilsmässor kan till och med vara att det är bättre för barnen att man skiljer sig än att barnen skall växa upp med två föräldrar som bråkar (inte att det är bättre för barnen att man slutar bråka och fortsätter leva tillsammans).


Provval

I fredags ringde de från nomineringsgruppen för att tala om för mig att det hade gått riktigt hyfsat i provvalet (trots att det är första gången jag ställer upp i provval) Men listorna fastställs först på höststämman den 19 november. 

I pressmeddelandet står det "På ungdomssidan av kandidaterna i provvalet till Riksdagen gick det bäst för Lilith Svensson 28 år".

Ja ja ni som känner mig eller har läst tidigare inlägg vet vad jag tycker om att kalla vuxna människor för ungdomar men visst är det kul att det gick så bra som det gjorde även om provvalet inte tar mig till riksdagen (denna mandatperioden har vi bara Lars Gustavsson från Halland, som för övrigt fick bäst placering i provvalet denna gången med).

Nästa mandatperiod kommer jag att vara över 30 och räknas väl inte som ungdom längre ;-)  kanske får jag (om jag gör bra ifrån mig de kommande 4 år vill säga) en ännu bättre placering då...   

Lås in dem och kasta bort nyckeln!

Nu fortsätter de ökade kraven på skärpta straff som Jan Guillou inte för så länge sedan talade om. Till exempel går moderaten Henrik von Sydow ut med att han vill att domstolarna skall döma alltfler till längre straff.

Jag är glad att vi i Kristdemokraterna har Peter Althin som en motvikt till allt prat om hårdare straff. Althin anser att den absolut viktigaste brottsförebyggande åtgärden är att ge barn och ungdomar bra uppväxtvillkor. Han säger:

”Egentligen är det enkelt. Antingen prioriterar vi barnen i början av deras liv genom se till att de har det bra i hemmen och i skolan, eller så satsar vi på dem när de blir äldre genom att bygga fängelser och anställa fler poliser.”

För vidare reflektioner kring vårt rättssystem kan jag rekommendera boken Övervakning och straff av Michel Foucault. Boken väcker helt klart en hel del funderingar om dagens rättssystem. Där står bland annat:

”Man är medveten om alla de nackdelar fängelset innebär och om att det är farligt och under alla omständigheter onödigt. Och ändå förmår man inte ”se” på vad sätt man skulle kunna ersätta det.”(s 270)

vidare står där

”för att fastslå det historiskt borde man kunna mäta fängelsestraffets inverkan på den sammanlagda nivån av kriminalitet – man kan förundra sig över att fängelsets misslyckande proklamerats under 150 år och att det ständigt har lett till att det bevarades.” (s 315)


Utviksbrudar

Läs Lena Sundströms krönika i aftonbladet. Även hon funderar över det som jag skrev i min blogg under ämnet söndagskväll. Sundström skriver:

”Jag har en fråga som egentligen är väldigt enkel. Skulle vi ta av oss kläderna eller inte? Är det en bra idé att vika ut sig som tjej, eller är det en dålig idé? På sista tiden har jag nämligen börjat undra. Vår före detta jämställdhetsminister står och bakar bröd naken, iklädd endast förkläde och pärlhalsband. Varför? Någon frågade henne om hon ville bli Fröken mars. Så enkelt var det. Utvik är bara fel fram tills att man blir 45 bast. Sedan går det bra att lägga sig på rygg.”Ska Halland försvinna?

Har (äntligen) fått läst rapporten som handlar om hur Sveriges regionala indelning kan utformas. Rapporten har tagit fram tre alternativa regionindelningar; sex, nio eller fjorton regioner. Enligt rapporten är det mest lämpligt med nio stycken. Man anser att det som ligger närmast till hands är att ompröva Västra Götalands gränsdragning och införliva även Kungsbacka och Varberg i denna och att Hallands södra delar införlivas i Skåneregionen.

I rapporten identifieras tre olika kriterier som skall utgöra grunden för en regionindelning; det är storlek, avstånd och identitet. En region bör vara ”tillräckligt stor” för att matcha den internationella konkurrensen. Dock finns ingen exakt gräns för när en region är ”tillräckligt stor” utan detta är helt beroende av vilka specifika uppgifter regionen är tänkt att hantera och handlar i hög utsträckning om möjligheterna att möta de kompetenskrav som ett ökat regionalt ansvar för med sig. Regionen behöver även vara ”tillräckligt liten” för att det ska vara möjligt att åstadkomma den regionala anpassning som det moderna näringslivet kräver för sin utveckling. Även om det finns positiva sidor med stora regioner har det visat sig att störst inte alltid är bäst. Det finns i Sverige och runt om i världen exempel på små regioner som utvecklat en särart som gjort dessa konkurrenskraftiga, trots den begränsade storleken.

Att Halland inte kan vara en egen region beror enligt rapporten på att storlekskriteriet inte uppfylls. Man skriver ”Enskilt utgör Halland en liten region med ett befolkningsunderlag
som knappast kan anses tillräckligt för de utmaningar och behov ett ansvar för tillväxtpolitiken för med sig.” Tydligen utgör Halland idag den sjunde, rent befolkningsmässigt, största regionen.  

 

Fredag eftermiddag

Hemkommen från mötet med polisstyrelsen, mötet hölls i Falkenberg så det var inte så långt att köra idag. Vad jag kan nämna från mötet är att jag gillar förslaget om Verksamhetsinriktningen för 2006. Ofta är sådana här måldokument ofta otydliga, utbroderade och långa (ingen orkar läsa och dokumentet hamnar i en pärm som ingen öppnar). Verksamhetsinriktningen för Polisen i Halland är kort, koncist och kärnfullt. I stort går det ut på att sätta medborgarna i centrum och fokusera på kärnverksamheten. Låter självklart men är det inte i alla verksamheter (vet alla som suttit och läst politiskt korrekta inriktningsdokument i olika sammanhang). 

Lyssnade på Rix på vägen hem. Som vanligt körde Varbergs bostadsbolag reklamslogans, jag blev lika irriterad som vanligt. De har ingen anledning att köra så mycket reklam, det är inte precis jättesvårt att få lägenheter uthyrda i Varberg. Kan inte låta bli att fundera på om någon ansvarig på bostadsbolaget har kontakter med någon på annonsförsäljningen på Rix (eller så är det bara så att de har väldigt bra annonssäljare). När beslut skulle tas om att bilda koncern i Varbergs kommun höjdes rösterna från hyresgästföreningen om att bostadsbolaget skulle näst intill dräneras på sina vinster och att hyresgästernas pengar skulle gå till att täcka förlustbolag i kommunen men inte en enda gång har jag hört hyresgästföreningen klaga på all reklamkostnad som bostadsbolaget ägnar sig åt (kan ju vara så att jag missat det). Skulle vara intressant att se hur mycket de lägger på reklam, får väl ta mig i kragen och kolla upp det…  


Fullt upp ett par veckor framåtEuropan 8

Varbergs kommun deltar i en europeisk tävling för yngre arkitekter, Europan 8. Tävlingsförslagen rör stations- och södra hamnområdet och ställs ut i Socitetshuset under 28/10-5/11 (har du tid så gå dit och titta!).

Idag har jag varit där (byggnadsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen var inbjudna) och fått en genomgång av tävlingsbidragen med guidning av tjänstemän från statsbyggnadskontoret. Mycket givande! Personligen gillade jag främst (i alla fall så här vid en första anblick) tävlingsbidrag LI 723.

Lite tankar om vilka förhoppningar/önskemål jag har för området i fråga:
Anser att området bör präglas av småskalighet, låg exploatering samt att stadens ”kulturella själ” tillvaratas. Jag skulle önska att området fick en ton av pittoreskhet men samtidigt en dynamisk puls. Ett område för turister och Varbergsbor, ett område för nöjen, restauranger, båtliv och småskalig handel men kanske även en del boende (fast jag tror att det är viktigt att det blir ett offentligt utrymme och inte bara en plats för de som bor i området).