Borde packa inför Bryssel

Sitter och tittar på Äntligen hemma, borde egentligen packa inför morgondagens resa till Bryssel. Åker dit på Kristdemokraternas utbildning för kandidaterna till EU. Det ska bli så otroligt roligt och intressant. Ett fullspäckat schema som bland annat innehåller information från Anders Wijkman om klimatet och hur det är att vara Europaparlamentariker, träff med EPP´s kampanjledare Luc Vandeputte och med ambassadören Ulrika Barklund Larsson. Besök på kommissionen och Europaparlamentet. Lyssna på Lars Wollin etc. etc.

Om det finns uppkoppling återkommer jag med blogginlägg under resan.

partiledarkandidat

Lyssnar på Östros på Agenda. Siktar han måhända på partiledarposten?

Han låter precis som en partiledare. Riktar skarp kritik mot Wanja Lundby-Wedin, helt på tvärsen mot vad Mona Sahlin gjort... lite  (s)plittring kanske...

Läs även andra bloggares åsikter om
, , ,

Sverige måste vara det enda land där man driver skattehöjningar som en valfråga

Idag rider sossarna på debatten om bonusar och tar tillfället i akt att presentera sin politik

Det är ju ingen som kan säga att de sticker under stolen med vad de vill - rösta på sossarna, mindre pengar till individer och mer pengar för staten att slösa bort.

Tittar på nyheterna, en del är positiva till skattehöjningar (ja vi har ju levt väldigt länge i Sverige med en socialistisk regering så det kanske inte är så konstigt). Man talar om att det behövs pengar i skolan, vården etc. Min uppfattning är att man bör se över vad skattepengar används till. Det är kärnverksamheten som man måste värna om. Jag tror inte på höjda skatter. Jag tycker att vi ska arbeta att i förlängningen fortsätta att sänka skatterna.

Det är inte konstigt att människor är oroliga för att deras taxeringsvärden har ökat trots att det finns ett maxtak och det skulle inte vara konstigt om människor drar sig för att ta hem sin förmögenhet till Sverige. Socialdemokraterna har nog aldrig hört talas om skatteplanering.

Jag skulle vilja arbeta för att vi fick ett bättre skattesystem, en lägre skatt och mindre krångel. Vi behöver reformera skattesystemet på nytt. Det ska vara enkelt att betala skatt och svårt att inte betala skatt. Med krångliga regler möjliggör vi skatteplanering för dem som har råd och bidrar till gråzoner och kryphål.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Det är några år sedan kyrkan och staten gick skilda vägar

Borde det inte vara dags att kapa bandet mellan staten och kyrkan även vad det gäller äktenskapet?

Onsdag den 1 april röstar riksdagen om en könsneutral äktenskapsbalk.Kristdemokraterna har i en partimotion presenterat ett förslag att äktenskapsbalken ersätts med en civilrättslig samlevnadsbalk. Genom en civilrättslig giftermålsbalk skulle lagstiftningen bli likadan för alla vuxna par som önskar gifta sig. Samtidigt respekterar vi religionsfriheten.

Här har jag klippt in sammanfattningen från motionen:

Kristdemokraternas grundläggande inställning i frågan om könsneutrala äktenskap är att nuvarande ordning fungerar väl och att den inte behöver förändras. Det föreligger heller ingen diskriminering eftersom det inte föreligger någon juridisk skillnad mellan äktenskap och partnerskap. Äktenskap mellan en man och en kvinna är en samlevnadsform som existerat under lång tid och som är den över tid stabilaste formen för att säkra barns rätt till omsorg från båda sina biologiska föräldrar.
    I kravet på könsneutrala äktenskap betonas att gällande lagstiftning kan uppfattas som diskriminerande eftersom den är uppdelad i äktenskap för olikkönade parrelationer och partnerskap för samkönade. Mot bakgrund av de starka känslor som finns i frågan om könsneutrala äktenskap finns det anledning för alla parter att överväga vilka lösningar som både kan vara långsiktigt hållbara och så långt som möjligt tillgodose de olika ingångsvärden som finns i frågan. Kristdemokraterna är beredda att medverka till en sådan konstruktiv lösning.
    För att finna en konstruktiv lösning som respekterar de olika ingångsvärden som finns i denna fråga föreslår Kristdemokraterna i denna motion ett förslag till en ny juridisk ordning för samlevnad mellan två vuxna personer. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten.
Regleringen sker, enligt förslaget, genom införande av en civilrättslig samlevnadsbalk, förslagsvis benämnd Giftermålsbalk. Begreppet äktenskap tas bort från lagstiftningen. Både par av olika och av samma kön får enligt denna reglering gifta sig genom en registrering. Rättsverkningarna är knutna till registreringen och är desamma i båda fallen. I myndighetsutövningen görs alltså ingen åtskillnad mellan sam- och olikkönade par. Myndighetsutövningen förbehålls det offentliga och utövas inte av religiösa samfund eller andra institutioner eller personer vid sidan härav.
    Välsignelseakter i skilda former och andra ceremonier i sammanhanget blir en fråga för kyrkor, samfund och andra sammanslutningar och självklart för parterna själva. Staten kan och bör inte ha något inflytande över hur människor väljer att manifestera sin kärlek och få den välsignad. Därmed är också religionsfriheten respekterad.
    Införandet av civilrättsligt reglerad samlevnad är ett sätt att garantera att alla par som vill gifta sig behandlas lika och är också en rimlig konsekvens av delningen mellan kyrka och stat. Genom att återföra äktenskapsbegreppet till det civila samhället respekterar vi dess djupa kulturella och religiösa innebörd.
    I flera andra länder gäller redan civilrättsligt reglerad samlevnad. I exempelvis Spanien, Frankrike, Tyskland och Brasilien sker först en civilrättslig registrering och därefter eventuellt en religiös välsignelseceremoni.

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , ,

usch för dessa skrultiga torsdagar...

... när jag måste ta 6-tåget istället för 7-tåget. Idag får jag dessutom ta ett senare tåg hem : (

Kan passa på att berätta att Kristdemokraterna anser att vi inom EU bör uppmärksamma att penicillinet kan sluta fungera. Ett alltför flitigt användande av antibiotika i vår värld har gjort att många bakterier utvecklat ett motstånd mot antibiotika. Tänk vilken katastrof det skulle vara om penicillinet helt plötsligt slutar fungera och inte kan bota de sjukdomar som vi idag betraktar som lindriga sjukdomar...

hemma tidigt

Ikväll var det ett kort fullmäktige, tyvärr kunde jag inte mikroblogga från mötet eftersom jag har nån fnurra på tråden med bloggy, jag hoppas att den ska räta ut sig snart.

Vår nya ekonomichef Magnus Widén talade lite om ekonomin. Med tanke på krisen ligger vi ändå ganska bra till i Varbergs kommun. 2006 gick vi plus med 77 miljoner, 2007 med 101 miljoner och 2008 med 98 miljoner, så vi har ju inget släpande underskott att slåss emot när vi går in mot sämre tider. Enligt SKL kommer skatteintäkterna att minska med 38 miljoner 2009 och med 79 miljoner 2010 gentemot tidigare uppskattningar. Widéns bedömning är att vi troligen kommer att göra ett 0 resultat i år. Och att det är viktigt att för att vi inte ska gå minus håller "budgetdiciplin.

Kommundirektören AnBritt Ulfgren presenterade en kvalitetsstudie, Varberg har stått sig ganska bra gentemot andra kommuner. Resultatet skulle tydligen läggas ut på Varbergs kommuns hemsida imorgon.

Freddy Jensen hade skrivit en interpellation angående kommunala konsekvenser av arbetslöshet. Han tog i talarstolen bland annat upp att vi måste ha beredskap eftersom så många har lämnat a-kassan pga. höjda avgifter. En retorik som jag inte kan låta bli att störa mig lite på. Jensen talade om kommunens ansvar men tar inte upp individers ansvar. A-kassan är en försäkring som till stor del har finansierats med skattemedel. Jag tycker nog att vi är vuxna människor som själva bör ta ansvar för att vara försäkrade vid arbetslöshet. Dessutom, som Gösta Bergenheim påpekade, finns det utrymme i den kommunala budgeten för ett ökat försörjningsstöd eftersom detta ligger under budgeterat. 

Kristdemokraterna gillar EU

Vi tror på Europasamarbetet. Fredstanken och att gemensamt möta gränsöverskridande utmaningar var vid starten kärnan i EU samarbetet och bör så förbli.

Vi tycker att det är viktigt att det skapas mötesplatser för EU-medborgarna för att vi ska lära känna varandra över nationsgränserna. Detta kan man bland annat göra genom skolklassutbyten, vänortssamarbeten, och högskole- och universitetsutbyten mellan studenter.

måndagskväll

Sitter och känner värmen från kaminen, har varit på måndagsmöte. Imorgon är det fullmäktige, det var nog det tunnaste häftet någonsin. Imorgon ska vi få information från ekonomichefen Magnus Widén om kommunens ekonomi, så jag kan tänka mig att den största delen kommer att ägnas åt detta. Ska försöka mikroblogga från KF.

Min motion om belysning av strandpromenaden är på gång att förverkligas. Jag tror att det kommer bli riktigt bra!

det pågår en intressant debatt

PJ Anders Linder i Svd har rört upp en del och just nu pågår en ganska intressant debatt bland kristdemokrater runt om på nätet. På kdbloggar.se kan man läsa en del av inläggen och på facebook finns en ny grupp som heter Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet. Gruppen är till för alla som vill arbeta för ett förändrat kristdemokratiskt parti, med en genomtänkt borgerlig samhällssyn, som inte strävar efter att trängas i den socialliberala mittenfåran eller att ”egga gamla kds:are”. Själv tillhör jag en av de (just nu) 76 medlemmarna i FFFF.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,, ,

Vår motion om nedladdning gick igenom på vårstämman i Halland

Vår (jag, Larry Söder och Magnus Hedman) motion om nedladdning för icke-kommersiellt bruk fick stöd av Vårstämman i Halland. Motionen kommer att lämnas till årets riksting. Nedan kan du läsa motionen i sin helhet.    

Nätet har revolutionerat vårt sätt att leva och kommunicera, och ger en enorm möjlighet att ta del av en kulturrikedom som vi före 1990 bara kunde drömma om. Genom att människor får tillgång till information och varandra hotar Internet såväl makteliter och affärsmodeller som diktaturer. Istället för att se teknikutvecklingen som en otrolig möjlighet efterfrågar man lagar som ska vidmakthålla de gamla modellerna i en ny tid.

Det förefaller som det har blivit tradition att bemöta det nya med restriktioner. Man kunde bland annat se det när diskjockeyn började konkurrera med levande musik och när kassett- och videobanden gjorde sin entré. I Sverige fanns det under en lång tid ett världsledande företag, Facit, som tillverkade räknesnurror. Istället för att följa teknikens utveckling och börja tillverka miniräknare fortsatte man envist med sina räknesnurror. Facit finns inte längre med oss. Skulle vi, för att rädda ett sådant fint och världsledande företag, förbjudit miniräknare eller ge företaget statligt stöd för att kunna fortsätta sin produktion trots att kunderna svek? När man tittar bakåt i historien kan händelser te sig absurda men när man är mitt i det ser man inte skogen för alla träd.

Om branschen från början hade förstått möjligheterna med den digitala revolutionen och lagt pengar på nya idéer hade vi inte haft den problematik som vi har idag. Grundproblemet för musik- och filmbranschen är att man inte levererar det som konsumenterna efterfrågar. Idag vill vi ha det senaste nu och vi behöver inte ha en skiva att hålla i utan det räcker med möjligheten att lyssna, kanske bara en gång men vi vill lyssna när vi vill lyssna. Om en film har gjort premiär vill vi se den nu, inte om ett par månader när den kommer ut på den lokala biografen. Här har man inte tillgodosett konsumenternas önskemål.

Istället handlar det om datalagringsdirektiv såsom FRA, Ipred, Acta etc. Varje lagförslag kan tyckas legitimt för att stävja brottslighet, men tillsammans hotar de teknikutvecklingen. Politiker, film- och skivbolag, lobbyister och EU försöker stoppa in den nya världen i den gamla världens ramverk. Att tillåta nedladdning för privatbruk anser vi kan jämföras med kassett- och videobandsinspelningar för privatbruk Vi politiker måste sätta ner foten och förklara att vi inte är beredda att medverka till att skapa en teknikfientlig kontrollstat.

Vi föreslår Rikstinget att besluta

Att     Utreda hur man kan göra det möjligt att kopiera upphovsrättskyddat material i icke-kommersiellt syfte

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,, , , ,

skilsmässor

Ella Bohlin skriver en bra artikel på newsmill som svar på bland annat Gudrun Schymans inlägg om hur postivit det är med skilsmässor

Hon skriver bland annat:

Allt i samhället talar för ombyte och förändring. Byt bil i helgen! Uppdatera garderoben! Dumpa din partner! Jag frågar mig - var är kämparandan? Många ger inte sitt förhållande en ärlig chans utan tror att gräset alltid är grönare på andra sidan. Varför är parterapi så skambelagt? De som behöver hjälp ska inte behöva ursäkta sig, alla relationer har upp- och nedgångar. Samhället kan göra mycket för att förebygga skilsmässor, inte minst för barnens skull.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , ,

imorgon

Imorgon bär det av mot Kungsbacka (eller snarare Åsa) och vårstämma med Hallands kristdemokrater. Med på mötet kommer också EU kandidaten Per Landgren.

Jag tycker att du ska läsa...

...Göran Hägglunds inlägg på DN Brännpunkt

Det handlar om den viktiga frågan om dödshjälp samt om läkaren som är misstänkt för dråp på en för tidigt född flicka. Jag tycker att det är bra att Hägglund har avvisat SMER:s förslag om att utreda läkarassisterade självmord.

 


Årsmötesreferat; Den 7 juni är det EU-val


Lilith Svensson 31, Kristdemokraterna i Varbergs kandidat till Europarlamentet, berättade på deras årsmöte om Kristdemokraternas Europapolitik.  På mötet informerades och diskuterades även kommande Internetsatsning.

Lilith Svensson står som namn 34 på Kristdemokraternas lista till EU valet. Hon har varit engagerad i partiet sedan 2002 och sitter idag i kommunfullmäktige. I valet 2006 stod hon som andra namn, efter Lars Gustafsson, på den halländska riksdagslistan.

- EU valet är ett viktigt val och jag hoppas att många väljer att gå och rösta den 7 juni, sa Lilith Svensson, kandidat i EU valet, efter det att hon presenterat Kristdemokraternas europapolitik.

- Kristdemokraterna kommer att fortsätta i Anders Wijkmans spår och driva miljö- och klimatfrågor. Vi kommer även att fokusera på den gränsöverskridande brottsligheten såsom människohandel, ett friskare Europa med fokus på alkohol- och narkotika frågor samt hur vi kan samarbeta i Europa vad det gäller den ekonomiska krisen.

- En stor del av valarbetet kommer att ske via Internet, jag har bland annat lagt upp inlägg på Youtube där jag berättar om vår politik. Kristdemokraterna är långt framme i användningen av informationsteknologi och har sedan starten använt sig mycket av Internet för det interna samarbetet. Mycket av diskussionerna inför olika beslut förs idag över nätet. Inför valet 2010 kommer användningen av Internet mot väljarna att intensifieras. Redan idag bloggar de kristdemokratiska kommunfullmäktigeledamöterna.

Karl-Gunnar Svensson: http://kalleos.blogg.se
Roger Kardemark: http://kardemarks.blogg.se
Lilith Svensson: http://lilith.blogg.se och http://www.youtube.com/politikerlilith

Insändare till tidningen Kristdemokraten

Pensionärer blir inte straffbeskattade

Från att jobbskatteavdraget infördes har det talats om det orättvisa i avdraget vad det gäller pensionärer, nu senast i tidningen Kristdemokraten (13/2). Pensionärer blir inte straffbeskattade. Det är ingen som har höjt skatten för pensionärerna, den har till och med minskat efter valet. Alliansen gick till val arbetslinjen och det är arbetslinjen som man nu genomför.

Att arbeta medför vissa kostnader. I 12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen står det visserligen att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska dras av men många av de kostnader som följer av arbete får de facto inte dras av. Har din arbetsgivare krav på att du ska ha särskilda kläder på dig får du inte dra av dessa, inte heller får du dra av de kostnader som är mindre än 8 000 kronor för resor till och från arbetet (höjs till 9 000 kronor nästa år). Inte heller får du göra avdrag för avgiften till A-kassan. Om du har kostnader som får dras av t.ex. viss skyddsutrustning, om du använder din egen telefon i tjänsten, om du ska stå för verktygen själv etc. får du endast avdrag för den del som överstiger 5 000 kronor. Av avdraget får man som bekant tillbaka själva skatteeffekten dvs. ca 30 %. Så har du övriga utgifter som du får dra av på till exempel 6 000 kronor så får du tillbaka ca 300 kronor. Det kostar att arbeta.
 
Jobbskatteavdraget är en bra lösning för att göra det mer lönsamt att arbeta. Det får inte vara så att du förlorar pengar på att gå från A-kassa till arbete.

De som är pensionärer får ett större jobbskatteavdrag än ”övriga arbetare”. På en arbetsinkomst på 10 000 kronor i månaden får en som är född tidigare än 1937 betala 438 kronor , en som är född mellan 1938-1943 betala 793 kronor och den som är född efter 1944 får betala 1 641 kronor  i skatt på samma inkomst. Pensionärer får alltså betala mindre skatt än andra på inkomst av förvärvsarbete. Detta beror på det förhöjda grundavdraget samt det högre jobbskatteavdraget.

Pensionärerna får också, liksom andra, del av de förbättringar som gjorts vad det gäller fastighetsskatten och den höjda skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt.

Vi måste hålla fast vid arbetslinjen. Arbete stärker Sverige och ger högre pensioner åt Sveriges pensionärer för det är ju så att arbete och välfärd är väldigt tätt sammanflätade med varandra.

årsmöte

Ikväll är det årsmöte med Varbergs kristdemokrater, jag kommer att presentera vår EU politik.

Videoblogg om en hållbar ekonomi & en god tillväxtförberedelser

Sitter och förbereder mig inför morgondagen när jag ska hålla en presentation om Kristdemokraternas EU politik på vårt årsmöte.

Här kan du läsa om
vår EU:politik

Ny blogg

Även om man skulle kunna tro det har jag ett liv som inte handlar om politik, en del av det livet kommer jag nu dela med mig av under min nya blogg lilithstradgard.blogg.se

Här tänkte jag dokumentera mitt arbete med min trädgård, som just nu inte är särskilt vacker efter dräneringen som vi gjorde i höstas. Tänkte att det kunde vara trevligt att på något sätt dokumentera framstegen och varför inte göra det på en blogg. Kanske kommer du kunna se ett blomstrande överdåd eller så får du ta del av mitt fiasko ; )

KD tillhör en av de största partigrupperna i EU

  
Kristdemokraterna tillhör EPP, titta gärna på nedanstående film från DialogueTV, med på filmen (mot slutet) finns vårt första namn, Ella Bohlin.

Why Vote for an EPP Party in your Country?
Listen to representatives from the EPP's Campaign Managers meeting in several European Languages, including Dutch, French, Greek, Latvian, Romanian, Slovakian and Swedish, as to why you should vote for their EPP Member Party  in your country.

watch the video


Läs även andra bloggares åsikter om , ,, ,

Hemma

Åkte hemifrån vid 6 i morse, en lång dag. Lång men trevlig. Dagen avslutades med ett möte med allianspartierna i Varberg och vi har haft mycket givande diskussioner om kommande ärenden.

Läs även andra bloggares åsikter om
, , ,

 


veckan går mot sitt slut

Som vanligt på torsdagarna är jag extra tidigt på jobbet (innan jag börjar så jag sitter inte och skriver detta på arbetstid om det var någon som trodde det), hann till och med skicka iväg ett par mail. Nu säger jag godmorgon så ska jag stänga ner och gå på vårt torsdagsmöte (anledningen till att jag får ta ett tidigare tåg på torsdagar).

Ha en trevlig dag!

Drömmar

Läser på Charlie Weimers blogg om undersökningen Kairos Futures studie "Min bild av drömsamhället" (2008). En studie där 19.000 15-19-åringar deltog i.

Läs om den på DN

Kan det vara en reaktion på att så många 15-19 åringar har växt upp med skilda föräldrar?

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Inför valet:

http://europabloggen.se/

En blogg som jag tänker följa inför valet, syftet med bloggen är att läsarna på ett enkelt sätt ska få tillgång till ett brett spektrum av åsikter i aktuella Europafrågor.

Hägglund hos Bergström

Göran Hägglund gjorde det mycket bra i Rakt på med K-G Bergström. Eftersom svt vet (i alla fall i detta fall) vad deras kunder vill ha kan man se programmet på nätet om man missat det. Jag är riktigt förtjust i playtv.

Kvällens måndagsmöte

Ikväll får vi besök till vårt lokalavdelningsmöte, tjänstemän från Gatuförvaltningen kommer och vi kommer med dem kunna diskutera lite om trafiksituationen i Varberg.

Nu ska jag ta något snabbt att äta innan jag skyndar iväg.

Ha en trevlig start på veckan!