Kväll i Veddige

Ikväll skulle jag egentligen befunnit mig i Falkenberg på en intern politikerutbildningskurs, pga. kraftigt snöoväder och min ovilja att riskera att bli stående ensam någonstans längst vägen sent på kvällen gjorde att jag valde att inte åka.

Passade på att följa med på dialogmöte i Veddige istället (slapp köra själv). Mötet var oerhört trevligt och en hel del åsikter kom fram under kvällen. Tanken med dialogmötena är att kommunen ska komma ut och lyssna på vad innevånarna i serviceorterna tycker och även om intentionen är att mest lyssna hörde jag det mumlas lite om att det pratades lite för mycket. När man talar med människor som inte är politiskt engagerade  framkommer ibland att man anser att det är mer "prat än verkstad", man tycker att politiker sitter och lovar och lovar utan att infria det man lovar. Jag hoppas att jag kan uträtta mer än att lova, och jag hoppas att jag inte når dithän att jag börjar lova en massa saker som jag inte kan genomföra. Dessutom är det min fulla övertygelse att man genom ett politisk engagemang har en oerhörd möjlighet att påverka.

Nåväl, vad kom fram på mötet i Veddige? Man ansåg att det behövs fler mindre lägenheter för både yngre och äldre. Man vill inte bli av med yngre nyutbildade förmågor som kan vara till gagn för orten likväl som man anser att äldre ska kunna bo kvar. Man vill ha en cykelväg mellan Derome och Veddige (som parti vet jag att Kristdemokraterna lokalt i Varberg anser att det är viktigt att värna om säkra skolvägar). När den nya Syllingevägen dras kommer man att bli tvungen att korsa denna med cykel, man vill ha en tunnel inunder vägen för att säkra övergången.

Många var rörande överens om att Veddige är en bra plats och att man bör marknadsföra det som är speciellt för Veddige. Man har ett strategiskt läge, fin miljö längst Viskan (vill att "Emanuels promenad" anläggs längst med stranden), behöver marknadsföra och iordningställa tomter, finns både simhall och ishall.

Självklart diskuterades även 41:an en hel del och med på mötet fanns representant från Vägverket, vid ”mitt” bord var man dock skeptiska till att planerna med vägen skulle bli av (har funnits planer på detta länge och planerna skjuts hela tiden upp).  

Lite ren och skär valpropaganda så här i slutet av februari

Jag har alltid irriterat mig på att en del politiker kastar för mycket skit på varandra istället för att tala om vad de själva tycker. Om jag får vara lite självkritisk så har jag nog också råkat göra det en del (se till exempel förgående inlägg). Så här kommer därför ett inlägg som länkar till Kristdemokraternas politik.

Här kan du läsa vårt principprogram. Om man inte orkar läsa hela principprogrammet kan man vid intresse läsa om de tre områden som Kristdemokraterna valt att särskilt rikta in sig på, dessa är valfrihet för familjen, värdig vård och omsorg samt ett blomstrande näringsliv. Vill du bli medlem hos Kristdemokraterna kan du gå in här och anmäla dig.

Själv kommer jag, tillsammans med andra kristdemokrater, att vara på Aranäsgymnasiet på tisdag och onsdag för att informera om vilket ypperligt parti Kristdemokraterna är.      

ett smutsigt valår?

Enligt dn är det svårt att hitta webbsidor som kränker eller innehåller förtal av Göran Persson. Orsaken till att man undersökt detta är att han som svar på mejlkampanjen mot Reinfeldt har sagt att internet är fullt med material som förtalar honom. På  expressen kan man läsa om andra exempel om smutskastning.  
 

Valslogans

Satt och pratade med min man om valslogans. Han tyckte jag skulle använda mig av "Ung, snygg, smart, kristdemokrat". Går nog hem big time ; )


Lokala säkerhetsnämnden

Har varit på möte med Lokala säkerhetsnämnden. Av tidigare erfarenhet vet jag att det inte är alla som vet vad en lokal säkerhetsnämnd är så för att öka kunskapen kan jag berätta att det enligt svensk lag ska vara möjligt för allmänheten att ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet och att varje kommun som har kärnteknisk verksamhet ska ha en lokal säkerhetsnämnd vilken ska bidra till att underlätta insynen. På Varbergs hemsida kan man läsa mer om säkerhetsnämnden (gå in på länken till Lokala säkerhetsnämnden i vänsterspalten).

Idag har vi bland annat gått igenom verksamhetsberättelsen för 2005. Jag väckte frågan om att jag tycker att vi tydligare skall följa vårt uppdrag som finns i förordningen med instruktion för de lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken (SFS 1988:810). Det handlar bland annat om att inhämta information och ställa samman information. Resultatet av diskussionen blev att vi kommer att lägga ut mer information på hemsidan. Dessutom togs diskussion upp om att göra ett studiebesök i Oskarshamn. Jag känner dubbelt inför studieresor. Dels är det väldigt viktigt att vi utbildas och inhämtar information för att göra ett bra arbete i nämnden, dels ser jag det som att vi måste vara aktsamma om skattebetalarnas pengar.

Det här med vår budget var något som jag också tog upp på mötet. Nämnden disponerar årligen 400 000 kronor. Jag anser att vi borde kunna snäva åt och spara pengar. Vi måste vara aktsamma med skattebetalarnas pengar. Men tydligen är det inte praxis att sådana besparingsförslag kommer underifrån, men nästa nämndemöte ska vi få information om budget och om det finns pengar över. En god idé, tycker jag, hade varit att skicka tillbaka överskottet till Miljödepartementet.


Hägglund är bäst!

”Slående bäst var Göran Hägglund. Har inte hört en person som inte var imponerad, oavsett parti” skriver Federley på sin blogg.

Det är som många kristdemokrater har sagt, får Göran Hägglund bara synas lite mer så kommer fler upptäcka hans kvalifikationer. Vi vet redan att han är bra, nu har även andra inom Alliansen fått se honom i action.


Konvent

Idag torsdag och imorgon fredag håller Alliansen ett konvent som ett led för att förankra och utveckla Allians för Sveriges politik. Konventet äger rum i Stockholm med 70 deltagare från varje parti. På Kristdemokraternas hemsida kan man läsa mer. Jag har hört Hägglund live tidigare och är säker på att hans tal idag höll hög kvalité (talet finns i pdf att ladda ner från hemsidan).

Nedan ett par utdrag:

”Nog förstår ni att det känns extra bra för en kristdemokrat att finnas med i en alliansförlovning som syftar till en stabil äktenskaplig samlevnadsform i regeringskansliet”

”Tvärtemot vad den socialdemokratiska propagandaapparaten vill få oss att tro kommer Alliansen inte att attackera välfärden, lovade Göran Hägglund. Däremot kommer man att attackera vårdköer, byråkrati och bristen på värdighet inom vård och omsorg.”


läst i bloggosfären

Uppmärksammade en länk till AftonbladetEhrenbergs blogg. I artikeln står:

I en pågående förtalskampanj mot moderatledaren Fredrik Reinfeldt har e-postmeddelanden till synes skickats från det socialdemokratiska partihögkvarteret!

Artikeln avslutas med:

”Även i förra valrörelsen fanns liknande anklagelser. M-hemsidan bombarderades av e-post som hävdades komma från Sveavägen. Kristdemokraterna ansåg sig fått provocerande telefonsamtal från samma avsändare. Miljöpartiet talade om en smutsig s-kampanj med falska telefonsamtal, e-post och insändare.”

Kan det vara så att enskilda socialdemokrater har börjat frukta ett regeringsskifte? Kanske ser man framför sig en period tillsammans med AMS-åtgärder…


onsdag

Lovade dottern att hon skulle få äta våfflor framför barnprogrammen. Men det är tydligen inte så viktigt att barn får vad de lovas utan någon tyckte det var viktigare att visa sport. Vilken tur att vi hade en pippifilm att sätta på istället. För er som inte hade det, tänk på att det kanske är viktigt att lära barn i en tidig ålder att världen inte är rättvis, att tidningarna (tv-tablån) ljuger och att vuxnas behov (program) är mycket viktigare än barnens. 

Nu ligger hon i alla fall (mätt och lycklig) och snusar i sin säng och jag ska sätta igång och jobba lite.

God kväll! 

Rapport om den ekonomiska politiken

Idag presenterade vår vice ordförande Mats Odell, tillsammans med kollegor i Alliansens arbetsgrupp för Ekonomisk politik och tillväxt, sin slutrapport.
 
I rapporten föreslås bland annat:
  • En inkomstskattereform för alla som arbetar, fokus kommer att ligga på att minska tröskel- och marginaleffekterna för låg- och medelinkomsttagare. Särskilt jobbavdrag införs för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete.
  • Reform av arbetsmarknadspolitiken, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring tydliggörs och den blir obligatorisk. Vill ge arbetsgivare möjlighet att kunna kräva sjukintyg redan från första dagen. Strama upp AMS´ struktur och tydliggöra verksamhetens inriktning. Stimulera mångfald i förmedlingsverksamheten.
  • Åtgärder för att förbättra företagsklimatet och göra det mer lönsamt att anställa och driva företag. Vill reformera beskattningen av fåmansbolag, avskaffa förmögenhetsskatten, sänka arbetsgivaravgifterna, förenkla reglerna och byråkratin, skattereduktion för hushållsnära tjänster.
  • Anser att under kommande mandatperiod stärka statsfinanserna och strama upp budgetprocessen, lägre offentliga utgifter, större budgetmarginaler och sänkta skatter.
På Kristdemokraternas hemsida kan man läsa mer eller om man är riktigt intresserad så kan man  ladda ner hela rapporten.  


Partiledardebatten

Jag missade partiledardebatten i söndags, blev grymt besviken och känner mig aningen oupplyst. Jag hade till och med missat att den skulle äga rum, tillbringade kvällen med att transkribera (och avstod därför medvetet från att läsa tv-tablån för att jag inte skulle upptäcka ngt intressant program). Måste ju tjäna lite pengar för även om en del tycks tro att politiker tjänar gott om pengar så är det ju inte en så speciellt lukrativ bransch särskilt inte för kommunpolitiker som mig själv. I vilket fall som helst, jag hörde att Göran Hägglund gjorde bra ifrån sig och det är ingenting som förvånar mig. Jag tror att ju närmare valet vi kommer desto fler kommer att upptäcka Hägglunds kvaliteter.


Höj din bägare och drick min vän

I svd kan man läsa om en rapport som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen. Rapporten innehåller all aktuell forskning kring alkoholfrågan där europeiska länder jämförs. I artikeln står det att det i Europa sker en dramatisk ökning i nästan alla länder av supande hos ungdomar.
 
"Hans rapport är bitvis baxnande läsning. 15-åringar i Sverige, Norge, Irland och Storbritannien super som aldrig förr. Mönstret har spridits österut till Baltikum, Slovenien, Tjeckien och Slovakien. I Estland tredubblades andelen 15-16-åriga tjejer som råsuper minst tre gånger i månaden mellan 1995 och 2003. I Sydeuropa är ungdomsfylla traditionellt skamligt. Men även där tömmer nu ungdomar spritflaskor i rasande fart. I Spanien och Portugal super unga på ett sätt man aldrig sett maken till."

Trenden har enligt rapporten och Svd flera orsaker. Supandet har normaliserats och färre säger sig möta ogillande från omgivningen om de super sig berusade en gång i veckan. Alkoholindustrin vänder sig till ungdomar i utbudet av drycker och reklam. Man uppger också ett hårdare samhällsklimat, familjeproblem, arbetslöshet, känslor av otillräcklighet och växande krav som en påverkande faktor (i artikeln tas även ytterligare faktorer upp, jag rekommenderar läsning av densamme).
 
"- Vi ser numera ungdomar i 20-årsåldern som dör i skrumplever. Och fallen av misshandel kopplade till alkohol blir bara fler, säger Peter Anderson.
Var fjärde dödsfall i åldersgruppen 15-29 år i Europa beror på alkoholrelaterade trafikolyckor, förgiftningar, självmord och mord, visar uppgifter från Världshälsoorganisationen, som propagerar för höjd alkoholskatt för att hejda utvecklingen.
Ökad alkoholskatt med 10 procent inom EU skulle förhindra 9 000 dödsfall och inbringa flera miljarder euro, säger Peter Anderson. Tidigare stängning på krogar och diskotek, färre ställen att köpa alkohol och tuffare tag mot alkoholreklam är andra åtgärder. Peter Anderson igen:
- Länder i Europa måste på allvar ta tag i ungdomsfyllan. Ett helt batteri av åtgärder krävs och bättre insikt i hur stort problemet är."

Det är inte länge sen debatten gick het i svensk media om att vi skulle sänka alkoholskatten. Även här på bloggen har jag skrivit om attityderna kring alkohol; Alkoholskatten  Alkoholdag  jag är inte nykterist men... 
Argument som att vi efter en generation skulle lära oss att hantera billigare sprit (ett av de mer korkade argumenten jag hört) och att vi skulle lära oss att dricka som i Sydeuropa kanske inte längre håller. Nu hoppas jag, och säkert många med mig, att rapporten blir en väckarklocka för dem som inte redan förstått att vi håller på att supa ihjäl oss. Jag hoppas att majoriteten av de beslutande och berörda politikerna vågar gå emot alkohollobbyingen och införa en ökad alkoholskatt i hela EU. Värt att upprepa: ”Ökad alkoholskatt med 10 procent inom EU skulle förhindra 9 000 dödsfall och inbringa flera miljarder euro”

högre opinionssiffrorNy blogg

Kristdemokraten Steven Crosson har startat en ny blogg som han kallar Crosson´s corner.   

Näringslivet grunden för välfärden

För att öka välfärden ska vi inte öka skatterna utan förbättra näringslivsklimatet. Företagsamhet är grunden för välfärden. Över 700 000 företag har färre än fem anställda. Ca 30 % av arbetskraften i Sverige arbetar i dessa företag. Stora och medelstora företag uppstår inte ur tomma intet, de växer fram ur små. Under de senaste 30 åren har inget nytt storföretag vuxit fram i Sverige förutom Tele2, däremot har många stora och medelstora företag flyttat från Sverige. För att trygga välfärden måste vi arbeta för de små företagens möjligheter att utvecklas och expandera.


Insider

Sitter och tittar på Insider om diskriminering på Stockholms restauranger och krogar. Pinsamt. Stockholm presenterar Sverige. Vi behöver turister i Sverige. Vad hade man själv tänkt om ett land där man blev nekad i dörren. Inte ett land som man skulle återkomma till. Stockholms nattliv=klubben för inbördes beundran? Så vill vi väl inte ha det. Stockholm är Sveriges huvudstad och hur man uppfattar Stockholm påverkar hur man uppfattar Sverige. Sverige behöver god pr inte att enskilda personer utövar sin micro-makt och på så sätt förstör Sveriges anseende. Och varför alla dessa krogköer? Vem vill stå i en sån? Om alla vägrade gå till restauranger med näst intill obefintligt rörliga köer så kanske fenomenet till slut självdör.


Möte för att tala om kristdemokratisk politik

Ikväll var jag inbjuden till en grupp invandrarkvinnor för att prata om den kristdemokratiska politiken. Inför valet har de bjudit in representanter från de olika politiska partierna. Det var ett trevligt möte och det bjöds på goda kakor och gott kaffe.

Vi talade bland annat om Klubb läxläsning. Klubb läxläsning gör det möjligt för skolbarn att få hjälp med läxläsning vilket har inneburit oerhört mycket och resultatet har väl kunnat synas i skolan. Det är ju här vi borde satsa pengar istället för att vara tvungna att göra det senare (i form av exempelvis socialbidrag till ungdomar som inte klarar av att fullfölja sin skolgång). Jag hoppas verkligen att Klubb läxläsning är något som kan spridas och vidareutvecklas.

Vi talade även om svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden. Varför satsa mängder av pengar på arbetsmarknadsåtgärder som inte leder till arbete? Det gör mig ont att vi tillåter sånt resursslöseri med människor. Vi behöver inte åtgärder vi behöver arbeten och det ska vara möjligt att leva på sin lön.

Självklart talade vi också om kristdemokraternas familjepolitik. Dessutom berättade jag om Kristdemokraterna i Varbergs senaste motion om att bygga en Generationernas Hus. Vid Håstens torg finns en tomt som skulle kunna bebyggas för att ge ökade möjligheter till möten och gemenskap mellan generationer och kulturer. Där finns idag en familjecentral inrymd i Hyresgästföreningens lokal, ytan är dock för liten för att man skall kunna vidareutveckla familjecentralen och vi anser ju som
bekant att familjecentralerna bör utvecklas och satsas mer på. I det kristdemokratiska förslaget har vi valt att kalla dessa uppgraderade familjecentraler för familjestationer.


"Tak över huvudet garanti" behövs

Uppmärksammas på hemlösheten i Sverige av Högkvarterets blogg . I Varberg finns det enligt Dagens samhälle 79 hemlösa personer (Halmstad: 239 st., Kungsbacka: 90 st., Falkenberg: 42 st., Laholm: 18 st.) Fruktansvärt! Det talar för att vi behöver en ”tak över huvudet garanti”, det är inte människovärdigt att låta våra medmänniskor leva på gatan. 


Alla hjärtans dag

Idag är det Alla hjärtans dag. På Kristdemokraternas hemsida kan du skicka Alla hjärtans dag kort.  


Tillväxtpolitik

Alliansen presenterar ett slutdokument för Alliansens tillväxtgrupp. Det är ett samlat program för jobb och företagande som uppges kunna bli verklighet under de första 100 dagarna med en Alliansregering. Det handlar om ett 14 miljarders paket till landets småföretagare med sänkta arbetsgivaravgifter och regelförenklingar, samt en individanpassad arbetsmarknadspolitik med en grundlig reform av AMS samt ökade möjligheter till visstidsanställningar. Läs mer om det på Kristdemokraternas hemsida, eller ladda ner hela rapporten i pdf. Måste erkänna att jag inte hunnit läsa rapporten själv och nu ska jag iväg på årsmöte så jag hinner inte läsa den idag men jag ser fram emot att läsa den och ska göra det snarast.  

Kristdemokraterna går framåt

I hallandsposten kan man läsa att Kristdemokraterna enligt SKOP går framåt med 2 procentenheter till 6.6 %. Uppgången är statistiskt säkerställd.


Högst skattetryck i Sverige

Läser i di att Sverige har det högsta skattetrycket i EU. Enligt Eurostats siffror är det endast Danmark och Sverige som har haft ett skattetryck som legat över 50 procent under den tiden undersökningen genomförts (siffrorna sträcker sig tillbaka till 1995).

Kristdemokraterna vill avskaffa värnskatten. Jag ser det som ett steg mot ett mer rättvist skattesystem. Personligen skulle jag önska att vi i Sverige kunde införa proportionell skatt för arbetsinkomster dvs. att skatteuttaget alltid görs med samma procentsats oavsett lön. Jag tycker exempelvis det är mer rättvist att en person som tjänar 10 000 kronor betalar 3 000 kronor i skatt och att en person som tjänar en miljon kronor betalar 300 000 kronor i skatt.

En progressiv skatt (vilket vi har idag) dvs. att ju mer du tjänar desto högre procentsats betalar du, leder till lägre tillväxt, minskat arbetsutbud, ökat svartarbete, skatteplanering mm. Jag vill att vi ska ha ett skattesystem som stimulerar arbete, högre studier samt att man stannar i landet. Jag anser att en progressiv beskattning kan och bör ses som ett straff för dem som arbetar.

Idag är det helt ok att tjäna hur mycket pengar som helst på kapitalinkomster (dvs. har du pengar att investera ska du tjäna ännu mer pengar men har du inga pengar så ska du inte ha en chans att bli rik, om du inte vinner på lotto det vill säga) utan att betala mer än 30 % i skatt samtidigt som den som studerar och arbetar hårt straffas genom att drabbas av en högre skattesats.

Den progressiva skatten gör det också svårare för de familjer som väljer att den ena föräldern jobbar mer/tjänar mer pengar för att den andra ska kunna vara hemma med barnen trots att det innebär en besparing för samhället i minskade barnomsorgskostnader (80 000 – 140 000 kr/år och barn). 

Nu tycker jag att vi höjer våra röster för en mer rättvis beskattning!
 

Torsdag

Fortfarande rejält med snöblask men har som tur är inte frusit på. Själv är jag fortfarande förkyld, det har satt sig på halsen och jag låter som en målbrottsbrölig tonårspojk. Tänkte ta dottern till biblioteket och låna lite böcker. Upptäckte som av en slump (allt som har med sport studsar tillbaka på mina trumhinnor) att OS ska dra igång nu i dagarna så nu blir det nog inte mycket tv-tittande för mig.   

(s)pela mera

Läser i dn att socialdemokraterna vill starta pokerverksamhet på Internet för att få in pengar till det partipolitiska arbetet och Tommy Ohlström, partikassör för socialdemokraterna, tycker att det är moraliskt acceptabelt att socialdemokraterna startar en sådan. Är det någon som är förvånad?


Måndagskväll

Den vackra snön har bytts till snöblask. Längst vägarna är vattenpölarna som sjöar och snöbergen som ligger kvar efter snöskottning gör det svårt att parkera. Själv är jag förkyld. Riktigt trevlig början på veckan med andra ord. Annars då? Jodå jag har gjort de sista redigeringarna i det kommunala handlingsprogrammet vilket skall hanteras på vårt årsmöte här i februari. Då kommer även listerna inför kommunfullmäktige att presenteras.


Avskaffa Las för personer över 45

om det skulle föreslagits skulle det väl väckt ett ramaskri, men Federley lovordar Mauds förslag om att man ska ge arbetsgivare rätt att säga upp personer under 26 år med omedelbar verkan (förslaget kan man läsa om i Dn debatt).  Federley skriver

”Dagens arbetsrätt och turordningsregler har skapat en marknad där vi som är unga har oerhört svårt att ta oss in på arbetsmarknaden. Vid varsel är det dessutom vi unga som först står på tur att få lämna det arbete vi kanske fått.”

Så genom att avskaffa Las för personer under 26 ska det tydligen bli bättre.

Orsaken till att centern lägger förslaget är att Olofsson bryr sig om:

"För mig och centerpartiet finns ingen viktigare uppgift än att ge barn och unga framtidstro. De ska känna att de är viktiga och behövda och få en chans att flytta hemifrån och bli vuxna.”

Så varför skall Las slopas just för unga? Redan idag lever många unga med projektanställningar och dylikt som innebär en minskad trygghet och minskad möjlighet att köpa sitt boende, bestämma sig för att bli föräldrar etc. Jag blir så trött. Missförstå mig inte nu, det är mycket möjligt att vi behöver en flexiblare arbetsmarknad men varför bara för unga vuxna som står i början av sitt liv?

Om vi ska slopa Las, varför inte göra det även för dom i Mauds ålder? Har dom ett större behov av trygghet än unga vuxna som kanske är nygifta med små barn och en nyinköpt villa?


Byggnadsnämndens sammanträde 2 feb –06

Man märker att man lever i en expansiv kommun när man läser Byggnadsnämndens årsredovisning. 2005 beviljades 1041 lov och tillstånd (jmf. m 901 år 2004), 550 bostäder påbörjades (jmf. m 252 år 2004) samt 230 bostäder färdigställdes (jmf. m 110 år 2004). Arbetsvolymen bedöms vara kvar på en mycket hög nivå även under 2006. Om man läser enkätundersökningen kan man även se att de som varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret är positivt inställda.

Så vad har vi beslutat idag? Vi har givit avslag till begäran om förändrade tillämpningsregler för detaljplanen för norra Apelviken. Jag förstår och känner för dem som blir drabbade av att planen ännu inte vunnit laga kraft men jag tror inte man kan göra på något annat sätt än att köra vidare med de övergångsregler som vi tidigare beslutat om. Just nu ligger det överklagande hos regeringen, jag hoppas att man kommer att behandla ärendet snarast så vi får en plan över området.

Vi har enligt yrkande från mig och efter votering kommit överens om att bifalla förhandsbesked på Grimetons-Torstorp 4:41. Orsaken till att s ville avslå markägarens önskemål om att uppföra fritidshus var bland annat närheten till Åkulla bokskogar. Jag anser att man skall försöka komma markägare till mötes. Platsen han ville bygga på ligger i närheten av Rörsjön men utanför strandskyddet (vilket jag tycker är viktigt att värna om) samt ett par hundra meter bort från bokskogen och naturreservatet, där finns inga av Bexells talande stenar och dessutom ligger platsen i utkanten av det Riksintressanta området. Jag kan inte se att fritidshuset kommer att innebära en påtaglig skada för natur- eller kulturmiljön (vilket skall beaktas enligt miljöbalken 3 kap 6 § vad det gäller riksintressen).

Dessutom överlämnar Byggnadsnämnden detaljplanen för Markus Meyers väg till Kommunfullmäktige för antagande. Beslutet togs efter votering då s ville överlämna detaljplanen för antagningsprövande till kommunfullmäktige. Det vill säga skillnaden mellan blocken handlade om att det borgliga ville överlämna med en positiv vinkning för att detaljplanen skall godkännas. Förändringen i planen handlar om att man vill bygga 4 villor. KS:Au har tidigare framfört önskemål om ökad förtätning men vi ansåg det kändes fel att vi som kommun ska tvinga en fastighetsägare att bygga mer än han själv vill dvs. flerfamiljshus istället för villor.

Ja det var 3 av de 65 ärenden vi behandlade idag. Dessutom frågade jag på uppmaning efter mitt lilla ”studiebesök” i Bua om hur det går med planeringen av tomter. Det pågår just nu en utredning på Gatuförvaltningen angående väg samt vatten- och avlopp, man ska se om det går att göra så det blir så lite sprängning i området som möjligt. Än så länge vet man inte hur många tomter det kommer att landa i, men det handlar om si sådär 30-50 stycken. Och så kan jag lugna vissa buabor med att den ”döda hand” som låg över Bua på 1980-talet pga. närheten till Ringhals kärnkraftverk inte längre finns kvar.


Allians för Sverige och nationell handlingsplan för cancervårdenOnsdag

Har läst handlingarna inför morgondagens sammanträde med byggnadsnämnden. Verkar inte vara något kontroversiellt men man vet aldrig. Rapporterar efter sammanträdet.

Nu ska jag sätta mig och transkribera (har varit lite ont om tid för det de senaste dagarna) innan jag ska iväg till jobbet klockan 13.