Vem tar täten mot detaljstyrning av familjerna?

frågar ledarredaktionen i SvD

Svaret är Kristdemokraterna

Som jag skrev om igår vill s gå mot en föräldraförsäkring där hälften av dagarna ligger på mamman och hälften på pappan. Idag läser jag, inte överraskande, att Kristdemokraternas ledare ­Göran Hägglund avvisar inte s-förslaget. Han framhåller att skillnaden är djupt ideologisk:

"Frågan handlar om vem som ska bestämma över barnen. Är det staten eller föräldrarna? Och ska det avgöras vid sammanträdesbord i Stockholm eller vid köksbord runt om i landet?"

Det är inte enbart Kristdemokraterna som är djupt kritisk mot förslaget utan även Svenska Dagbladets läsare.

en strålande morgon

Tänk så underbart om vi kunde få en förlängd sommar, det hade varit underbart.

Själv har jag varit och tränat och ska nu ta dottern till ridningen.

Läser i
SvD att s vill tvångskvotera föräldraförsäkringen, s hyser en oerhörd tilltro till att veta bäst och en oerhörd misstro mot myndiga människor att fatta sina egna beslut.

"Vi har ju varit världskända för en familjepolitik med tydlig jämställdhetsprofil. Men det är dags för en uppgradering, så att vi får en politik för 2010-talet, förklarar Ylva Johansson, vice ordförande i riksdagens socialutskott."

Jag hörde att det finns en möjlighet att män skulle kunna lära sig att amma, jag undrar när s kommer med lagförslaget att hälften av amningen ska genomföras av männen. Eller varför inte i jämlikhetens namn förbjuda amning, om alla matas med flaska blir det ju faktiskt mer rättivist!

(kan tillägga, för att undvika onödiga missförstånd, att jag inte är militant förespråkare av amning eller hemmamammor, jag tycker bara att varje familj ska bemyndigas att fatta sådana beslut själva, själv var jag varken hemma eller ammade särskilt länge)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ett välmående Europa

i bloggserien om Kristdemokraternas europapolitik

Kristdemokraterna menar att alkohol och narkotika har en särställning då det inte bara har allvarliga konsekvenser för den enskilde, utan även för omgivningen. Våld och annan kriminalitet, splittrade familjeförhållanden, trafikolyckor och sjukskrivningar är några exempel. Narkotika utgör ett stort samhällsproblem och EU bör vidta kraftfulla åtgärder för att få bukt med problemet. Europa är idag det område i världen som uppvisar den högsta alkoholkonsumtionen per innevånare. Medvetenheten om alkoholens skadeverkningar har ökat och det är värdefullt om man kan arbeta tillsammans med frågan.

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att sätta människan i centrum. Därför anser vi att vad det gäller vård ska man fokusera på patienten, var eller av vem som vården tillhandahålls är av underordnad betydelse. Vi vill ha ett fritt europeiskt vårdval som skapar tydliga spelregler och ökad trygghet för patienten.

Inför Sveriges medlemskap fördes en debatt om hur medlemsskapet skulle påverka jämställhetsarbetet. Nu kan man se att EU tycks ha haft en positiv inverkan på jämställdhetsarbetet i medlemsländerna, t.ex. har kvinnor i ledande positioner ökat.

Många ungdomar inom EU lämnar skolan i förtid och ungdomsarbetslösheten är alltför hög vilket helt klart är ett stort slöseri med mänskliga resurser. Många väljer idag att röra sig över de nationella gränserna och arbeta eller studera i ett annat land, en övergripande strategi som bygger på samarbete och erfarenhetsarbete skulle kunna vara en god idé.

En ökad livslängd innebär stora utmaningar för vården och omsorgen. Äldres hälsa handlar i hög grad om självbestämmande och värdighet. Ökad valfrihet och forskningssatsningar är viktiga nyckelfaktorer för att uppnå detta.

De stora smittsamma sjukdomarna kolera, tbc, malaria, och HIV/AIDS, motiverar såväl ett aktivt svenskt deltagande i EU, som Sverige tillsammans med andra EU-länder samarbetar med WHO för att bekämpa dem runt om i världen. Även frågan om antibiotika bör diskuteras på EU nivå.


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , , , ,

world wide web here I come

ÄNTLIGEN HAR FIBERKABEL INSTALLERATS OCH FUNGERAR!!

Nu kan jag vara lycklig, snacka om att det går fort, hinner knappt att blinka.


Höststämma

ja nu vet jag att jag åtminstone fick en röst i provvalet ; ) idag har vi provvalsröstat inför EU valet. Höststämman hölls på värdshuset i Torup, trevligt att träffa alla kristdemokrater från Halland.  Förutom halläningar fanns även Sofia Damm med och berättade lite om  sitt arbete och vårt nya europapolitiskprogram Varför rösta på mig?

Jag minns inte om jag tidigare på bloggen har skrivit min "motivering" (eller vad man nu ska kalla det) i vår provvalsbroschyr, ja jag lägger väl ut den här i alla fall så kan i alla fall de som inte har rösträtt (och därmed inte sett provvalsbroschyren) få veta varför/varför inte jag fick några röster i provvalet.

”EU ska undvika detaljregleringar samtidigt som man med handlingskraft ska fatta beslut i frågor såsom miljö, klimat och gränsöverskridande brottslighet. Genom EU har vårt land större möjlighet att påverka de stora frågorna. Respekten för de mänskliga rättigheterna bör ha absolut prioritet i EU:s utrikespolitik. Vi behöver ett EU där hederlighet och god etik lönar sig. Bedrägerier, korruption, maktmissbruk och liknande måste stoppas och det personliga ansvaret främjas. Jag vill att arbetet inom EU ska ha sin grund i de kristdemokratiska ledorden förvaltarskap, subsidiaritet och människovärde”


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

Lite om provvalet

Ibland har jag sådana där högar liggande, högar som bara väntar på att bli lästa. I en av dessa högar fanns informationen om provvalet till EU valet 2009. Tänkte att jag, om någon nu är intresserad, kunde berätta lite kortfattat om hur provvalet ska gå till.

Kristdemokraternas partifullmäktige har valt en nomineringskommitté för framtagande av valsedel för EU valet 2009. När man tar fram valsedeln ska denna enligt våra stadgar föregås av ett rådgivande provval. Men bara för att man är med i provvalet behöver inte det betyda att man hamnar på valsedeln, dessutom kan det bli en del överraskning för det kan även bli tvärtom dvs. personer som inte har varit med i provvalet kan hamna på valsedeln. Röstningen sker vid en distriktsstämma och det är distriktsstämmoombuden som har rösträtt. Provvalet ska vara avslutat senast den 31 augusti och resultatet kommer att redovisas senast i samband med att valsedeln fastställs.


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , ,

Hållbar ekonomi och god tillväxt

i bloggserien om kristdemokraternas europapolitik

Kristdemokraterna vill arbeta för ett EU som bygger på en social och hållbar marknadsekonomi där även andra värden än ekonomisk tillväxt lyfts fram. Makten över den ekonomiska politiken ska ligga kvar på den nationella nivån även om hela EU bör arbeta mot gemensamma mål. Vår globala konkurrenskraft behöver stärkas genom ökade satsningar på forskning och utveckling samt bereda väg för ny teknik. Importtullar och handelshinder är inte rätt väg att gå. Vi behöver en helhetssyn på tillväxten och det är viktigt att den ekonomiska tillväxten inte går ut över miljön och klimatet. Ekonomi och etik hänger samman och är beroende av varandra, Kristdemokraterna menar att ett ansvarsfullt ägande kan vara förutsättning för goda etiska handlingar. Det personliga och ansvarsfulla ägandet bör uppmuntras. Villkoren för företagsledare och institutioner ska vara generösa när det är motiverat men de måste tåla kritisk granskning och diskussion. Arbete och företagande är grunden för materiellt välstånd, för detta krävs ett näringsvänligt klimat. Företag har, liksom varje enskild människa, ett ansvar för sin omgivning. Kristdemokraterna anser att hederlighet och god etik måste löna sig och att bedrägerier, korruption, maktmissbruk och fiffel måste stoppas.

Och som tidigare nämnt kommer vi i Halland att genomföra vårt provval inför EU nu på lördag, runt om i Sverige försegår det just nu provval inom Kristdemokraterna.

Det är så spännande, glöm inte att kryssa för mig om du är en av dem som röstar ; ) jag lovar att jag ska göra ett riktigt toppenjobb inom EU ; )


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , ,

Dosan och fiberkabel på plats...

... nu väntar vi bara på abonnemanget, och ligger just nu i skarven mellan mobilt bredband och bredband genom fiber och har därför inget internet alls just nu.

På lördag är det i alla fall höststämma i Halland och vi kommer genomföra provval inför EU valet ang. vilka kristdemokrater som ska stå på listan, självklart hoppas jag på att få komma med på listan, det hade varit en stor ära : )

Ha en trevlig vecka!

Göran Hägglund och kristdemokratisk politik

Ibland när man står och marknadsför Kristdemokraterna på marknader (t.ex. Sjönevadsmarknad som vi var på i helgen) får man frågan "och vad vill Kristdemokraterna då?", en fråga som jag finner oerhört svårt att svara på. Vi vill ju så oerhört mycket, vi har en politik som täcker in varje liten del. Vad vill du veta (också en svår fråga om man inte vet)? Men om det är någon särskild fråga just du är intresserad av att veta mer av kan du gå in på www.kristdemokraterna.se annars kan du alltid läsa vår partiledares nyhetsbrev som speglar det mesta. Skulle du nu vara intresserad av att engagera dig i Kristdemokraterna kan du göra det här.

En principfast aktör i världspolitiken

i bloggserien om Kristdemokraternas europapolitik

Med sina 27 medlemsländer är EU en av världens starkaste ekonomier och har en betydelsefull inverkan på världen. De gemensamma värderingar som hela europasamarbetet grundar sig på bör styra den gemensamma utrikespolitiken, ett tydligt, konsekvent och effektivt agerande bidrar till en mer rättvis och trygg värld. Kristdemokraterna anser att genomgripande reformer krävs för att uppnå större samstämmighet i EU:s utrikespolitik, t.ex. mellan handel, utvecklingssamarbete, säkerhets- och migrationspolitik, men även i förhållande till inrikesfrågor såsom miljö, jordbruk och fiske (vilket får utrikespolitiska konsekvenser).

Respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är en förutsättning för fred och stabilitet i alla samhällen. EU har nått vissa framgångar i det strategiska arbetet för att avskaffa dödsstraffet runt om i världen och måste fortsätta hålla en hög profil i dessa frågor (dödsstraff är någonting jag absolut inte förstår hur någon kan förespråka, och jag har oerhört svårt för att USA som säger sig vara en så stor demokrati kan tillämpa dödsstraff, dödsstraff är oerhört barbariskt och hör inte hemma i ett modernt samhälle). Genom att erbjuda medlemskap kan EU ställa omfattande krav på ansökarlandet, bland annat i fråga om respekt för mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter, miljöåtgärder, gränstvister och ekonomiska reformer. En fortsatt utvidgning är angeläget för att skapa större områden av fred och frihet.

Grannskapspolitiken (ENP) är ett viktigt verktyg i EU:s utrikespolitik. Kristdemokraterna anser att EU-länderna bör känna ett speciellt ansvar gentemot sina grannländer både moraliskt och av säkerhetspolitiska skäl. Grannskapspolitiken kan både vara ett alternativ till medlemskap och ett steg på vägen till medlemskap.

EU:s utrikespolitik får inte begränsas till den närmaste omvärlden. EU kan och ska vara en principfast global aktör. Våra gemensamma värderingar ska inte känna några gränser utan ger oss ett ansvar att konsekvent sträva efter fred och frihet, rättvisa, trygghet, hållbar utveckling, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i hela världen. För en handlingskraftig utrikespolitik måste EU använda sig av och kombinera alla sina politiska redskap: handel, utvecklingssamarbete, diplomati, säkerhets- och försvarspolitik, inklusive konfliktförebyggande insatser, underrättelsesamarbetet samt civila och militära insatser i konfliktsituationer.

fiberkabel och marknad

Varbergs energi kommer i veckan för att dra in fiberkabel... äntligen, då kan jag börja bli lite mer aktiv här på bloggen (jag drar mig verkligen för att starta internet med det mobila nätverket). Till helgen (fre-sön) kommer Kristdemokraterna stå på Sjönevadsmarknad, själv kommer jag att vara där på lördag mellan 12-17, kanske ses vi då

och här var det tyst...

men jag kan berätta att jag faktiskt tycker att det är riktigt trevligt att vara tillbaka på jobbet och att vi köpt nya möbler och att både vardagsrum och matsal börjar bli färdiga... och att regnet öser ner