Borta bra...

...men hemma bäst!

Igår sträckkörde jag från Norrköping, var helt slut när jag kom hem. Maken hade ordnat jättegod middag så det var bara att sätta sig, ibland har man det nästan bättre än vad man förtjänar ; )

Läs även andra bloggares åsikter om
, norrköping,

God natt

En trevlig rikstingsfest med fartfylld varitéunderhållning, många är fortfarande kvar men jag behöver min skönhetssömn.

God natt!

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,

Dagen som gått

Idag har vi bland annat hanterat rapporten om jämställdhet. Förste talare ut i ämnet var jag (det är gott att hamna först i kön för att lämna in lappen "jag begär ordet"). Jag tycker att Kristdemokraterna har haft en sund inställning till feminism och jämställdhet. Istället för att fokusera på kvinnliga rättigheter har vi fokuserat på mänskliga rättigheter. Vi har talat om människovärde, inte kvinnovärde. Men redan i rapportens inledning tog man helt till sig vänstern tolkningsföreträde där det står ”att det förekommer strukturell diskriminering av det kvinnliga könet”. Att vi har ett strukturellt förtryck är ingen sanning utan en teori, en teori som jag inte trodde hörde hemma hos Kristdemokraterna.

Förhoppningen från oss i Halland var att rapporten skulle ta fram en modern jämställdhet, inte en socialistisk. Det kändes inte som nytänk att kopiera andras uttryckssätt på det sätt som man gjort och med de termer man valt att använda. Vi önskade en jämställdhet på kristdemokratiskt sätt. Jämställdhet handlar om så mycket mer än feminism. Alla människor är lika mycket värda och då gäller det alla, kvinnor, män, människor från andra kulturer, funktionshindrade etc.

För att förtydliga vårt ställningstagande om betydelsen av människovärde yrkade vi på att man istället för "när en kvinna utnyttjas..." skrev "när någon utnyttjas..." eftersom vi tycker att det är minst lika allvarligt när en man, flicka eller pojke utnyttjas.

Punkten var från början:
"Rubricera alla brott där en kvinna utnyttjas för prostitution som människohandel. Skärp straffen för människohandel"


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , ,

Godmorgon!

Igår var jag, som andretalare i debatten (Magnus Hedman, också från Halland, talade först om miljöskatter), uppe och talade om att man skulle ta bort punkten om att man ska få ta med sig anställningsår. Det är inte ofta som Rikstinget går emot partistyrelsen men igår hände det. Fler än vårt distrikt hade uppmärksammat det orimliga i förslaget och många var uppe och talade i frågan. Frågan gick till votering och förslaget om att stryka punkten gick igenom.

Tyvärr fick vi igår inte igenom förslaget om att alla intäkter från nya miljöskatter ska gå dirket till insatser som motverkar dess uppkomst.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,

framme i Norrköping

Nu är vi på plats på hotellet, ska snart gå ut och äta lunch innan rikstinget. Först ut i handlingarna kommer vi idag hantera rapporten "Hållbar marknadsekonomi" och vad tycker jag om den? Ja några synpunkter har jag allt. Men efter som det är lite knappt om tid hinner jag inte kommentera allt men...

I rapporten tar man upp LAS. LAS behöver helt klart tittas över, frågan är om man ska införa en möjlighet att ta med sig anställningsår till ett nytt arbete (förslaget tas även upp i rapporten om Barns och ungdomars uppväxtvillkor). LAS kan ses som ett problem för människor som är nya på arbetsmarknaden, vi har idag ett problem att människor börjar arbeta allt senare i livet och det har varit svårt för unga att få arbete. Varför gynna de som redan är etablerade på arbetsmarknaden på bekostnad av de som är nya? Jag anser att förslaget förstärker problemet.

Man tar även i rapporten upp ett förslag om att genomföra en ny parlamentarisk skatteutredning Jag skulle önska att utredningen kan visa en rad förslag på att göra skattesystemet mer lättbegripligt/förståligt och logiskt. En utredning av skattesystemet är välbehövligt, det kunde vara intressant om man i denna utredning även studerade hur platt skatt skulle påverka Sverige.

Sen har vi även från Halland diskuterat nedanstående som jag tycker är riktigt bra
Alla intäkter från nya miljöskatter ska enbart gå till insatser som motverkar dess uppkomst.
Det är så att vi idag har miljöskatter som uppgår till cirka 80 miljarder årligen. Ingen kan påstå att dessa pengar går till fou och suventioneringar av alternativa energikällor och dylikt. Sedan så är väl syftet att skatterna är övergående och därmed kan och ska dessa inte användas i till löpande utgifter i statsbudgeten utan till satsningar så vi blir snabbare co-neutrala i sverige. All annan hantering ses av medborgarna som hyckleri och skapar bara politikerförakt. För vad händer om 10 år när vi kanske enbart nyttjar vindkraftsel till bilar och inget fossilt bränsle används så finns ju behovet fortfarande i statsbudgeten efter dessa 80 miljarder och därmed kommer den nya miljövänliga drivmedlen att b eskattas istället och det skapar som ovan nämnt politikerförakt.


Riksting 2008 i Norrköping

Ja tidigt imorgonbitti (strax innan 6) bär det av mot Norrköping för att närvara vid Kristdemokraternas riksting, med i bilen finns även Robert Majlöv. I Jönköping möter vi upp kristdemokrater från Kungsbacka för att äta lite frukost (ja det blir väl den andra för mig, skulle aldrig få för mig tanken att lämna hemmet utan en stadig frukost). Håller tummarna för att det finns bredband på hotellet så jag kan blogga lite från Norrköping. Nu ska jag i alla fall gå och packa, god kväll!

utanför stormar det

själv sitter jag i soffan och och arbetar med våra handlingar inför rikstinget i Norrköping, det är ett tag sedan jag läste igenom allting. Nu gäller det bara att vi blir överens om det sista här Halland om vad vi ska tycka men det stormar inte lika mycket i vår hallandsgrupp som det gör ute så det ska inte vara några problem ; )

ja det riktigt viner i fönsterrutorna, jag fick lyfta ner de blomkrukor jag hade på balkongen så att de inte skulle blåsa iväg och vår klätterros ute i trädgården har blåst ner så den får någon (maken?) sätta fast i morgon.

Så ska ni till rikstinget i veckan så ses vi där


Läs även andra bloggares åsikter om
, ,

Ett tryggare Europa

i bloggserien om Kristdemokraternas europapolitik

Den fria rörligheten är centralt inom EU och innebär stora möjligheter för handel och möten över nationernas gränser. Att vi allt mer vävs samman innebär förutom stora möjligheter även en ökad sårbarhet.

Kristdemokraterna anser att varje stat även fortsättningsvis ska ha ansvar för att bekämpa kriminaliteten inom sina nationsgränser, men på grund av brottslighetens allt mera gränsöverskridande karaktär, måste även det polisiära samarbetet effektivt kunna ske över gränser.

Kampen mot människohandeln måste få en betydligt högre prioritet inom ramen för EU-samarbetet. I grunden handlar det om ökad respekt för människovärdet. Lagstiftningen måste stärkas, liksom polisens, tullens och kustbevakningens kompetens. Därutöver måste samarbetet med det civila samhället och frivilligorganisationer förbättras. Handel med människor som exploateras i olika syften är en nutida form av slaveri och absolut någonting som vi måste arbeta hårt för att eliminera.

Kristdemokraterna har aktivt medverkat till att det i Sverige finns ett förbud mot innehav och spridning av barnpornografi. Inom EU kan vi även ta krafttag mot denna gränsöverskridande brottslighet genom att arbeta för att slå sönder de internationella pedofilnätverken. Detta arbete måste fortsätta bedrivas med all kraft inte minst inom Europol.

Kristdemokraterna vill att Sverige återigen slår fast målet ”ett narkotikafritt samhälle” och inom EU aktivt söker stöd för en sådan politik. EU skulle kunna göra stora besparingar, både ekonomiskt och humanitärt, genom att agera preventivt och med större kraft knarkhandeln.

EU:s asyl- och migrationspolitik ska präglas av öppenhet och generositet och grunda sig på den för kristdemokraterna viktiga och centrala principen om alla människors lika värde. Sverige har under senare år tagit emot ett
förhållandevis stort antal asylsökande jämfört med flera länder både inom och utanför EU. Det är viktigt att även andra länder tar det ansvar som de förbundit sig till i internationella konventioner. Under det senaste året har arbetet med en harmonisering av EU:s migrationspolitik intensifierats. Kristdemokraterna välkomnar en gemensam asyl- och migrationspolitik, vilket innebär att asylsökande ska behandlas på ett mer likvärdigt sätt oavsett i vilken medlemsstat deras ansökan behandlas. Asylprocessen ska präglas av korta prövotider och rättsäkerhet. Det är viktigt att det framtida gemensamma europeiska asylsystemet inte förhindrar att medlemsstater behåller mer generösa nationella regler på de områden där de anser att så är berättigat. Kristdemokraterna ställer sig även positiva till arbetskraftinvandring.


Läs även andra bloggares åsikter om
, ,

Kommunfullmäktige

Som jag tidigare nämnt blev det ett långt fullmäktige igår, mycket frågor hade kommit in på allmänhetens frågestund. Jag tycker att det är bra att den används, många av frågorna kom från Positiva Tvååker angående det planerade stödboendet som planeras. Man är orolig för att det ska bli stökigt men jag tror att deras oro är obefogad och att stödboendet kommer att fungera mycket bra. Själv är jag mycket positiv till att man bygger ett boende, vi måste hjälpa våra medmänniskor och den tomt som fanns som lämpade sig för boendet fanns i Tvååker.

Sen fick vi höra en hel del på Kaj Berntsson (s), jag börjar blir rejält trött på hans röst om jag ska vara ärlig (så trött på den så jag snart blir oförskämd och ber honom knipa igen men det får man väl inte göra i en demokrati). "Jag har suttit här sen -76 och allt var bättre förr bla, bla bla bla" Sen har han mage att låta påskina att fullmäktigeledamötena inte har läst igenom handlingarna "för jag är fostrad till att läsa handlingarna".

En spekulation: kan undra om det försegår någon slags maktkamp mellan Jana Nilsson (gruppledare och kommunalråd för s) och Kaj Berntsson. De låter hela fullmäktige följa varandras motargument, verkar som om Kaj inte fick igenom sina förslag på deras gruppmöte och kan inte låta bli att ändå lägga fram dem i fullmäktige. Visst försegår det diskussioner inom vårt parti, vi har inte alltid samma åsikter men vi diskuterar (ibland högljudt) före mötet och kommer fram till något gemensamt förslag.

Själv var jag uppe en del igår. Frågorna som jag talade för var motionen om att öka rättvisemärkta varor i kommunen och skrivningen som ska skickas till Näringdepartementet för att förhoppningsvis skynda på dubbelspår och tunnel genom Varberg. Vår gruppledare Roger Kardemark var bland annat uppe i frågan om handel på Jonstaka, vi tycker att man ska vara lite friare i planen vad det gäller planen men de andra vill specificera och begränsa mer (trots att detta i verkligheten har visat sig vara svårt). Karl-Gunnar Svensson, ordf. för KD Varberg talade för sin motion om ny in och utfart för ambulansen.

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,

gääääsp

Det blev ett sent fullmäktige, jag prioriterade sängen framför datorn när jag kom hem igår. Och nu hinner jag inte heller skriva, ska äta lite frukost, fixa lunchen och sen cykla ner till stationen (som tack och lov ligger centralt och ska så fortsätta oavsett Östra spårets fråga igår och SPI´s tilläggsyrkande). Återkommer med referat från KF ikväll

politikersemester

Imorgon hålls sista fullmäktige innan sommaren och ikväll hade vi det sista måndagsmötet. Självklart ska jag även under sommaren hålla bloggen uppdaterad, det är i alla fall tanken. Mycket av sommaren kommer att gå åt till att renovera vårt nyinköpta hus (vi har beställt bredband men det kunde tydligen ta lite tid innan det installerades, så blir det ett glapp i blogginläggen så kan det vara där det brister). Återkommer om det finns något intressant att rapportera om morgondagens KF. Annars vill jag passa på och önska alla en trevlig sommar!

regnet står som spön i backen

Som det har regnat i helgen, ömsom sol och ömsom störtregn. Det har till och med haglat. Och nu regnar det, tror att det har regnat hela natten. Hade varit skönt om det kan göra uppehåll när jag ska cykla till stationen. Ja det behövdes ju verkligen lite regn men med förra sommaren i minnet blir man ju lite orolig. Då var det fint fram till midsommar, resten av sommaren regnade bort. Nu är det bara att hoppas att marken blir rejält genomfuktad och attt den goda sommarvärmen kommer tillbaka  lagom till midsommar.

En hållbar utveckling ska säkras

i bloggserien om Kristdemokraternas europapolitik

Någonting som jag tycker är väldigt fint med den kristdemokratiska politiken är förvaltarskapstanken. Den innebär att världen inte enbart finns till för oss som lever idag utan vi är alla skyldiga att förvalta vår värld till de som kommer efter. Kristdemokraterna anser att vi behöver förena miljöpolitiken med den ekonomiska politiken, att vi ska förvalta istället för att förbruka naturens allt knappare resurser. EU samarbetet är Sveriges chans att påverka den globala miljöpolitiken.

Inom EU vill kristdemokraterna bland annat verka för:

• att pengar satsas på att begränsa klimatförändringarna
• att förstärka energi- och miljöforskning
• att höja ambitionsnivån och minska utsläppen av växthusgaser med 30 % till 2020.
• att EU inför bindande regler för maxutsläpp för nya bilar.
• att EU ökar satsningen på forskning och utveckling av hållbara transporter.
• att EU avsätter mer resurser för forskningsinsatserna kring Östersjöns miljösituation
• att den gemensamma fiskeripolitiken reformeras i grunden.
• att en bättre märkning av fisk införs.
• att EU i WTO-förhandlingarna betonar vikten av att utvecklingsländerna ges möjlighet att utveckla livsmedelsproduktion.
• att EU:s marknad i större utsträckning öppnas för utvecklingsländernas exportvaror.
• Det krävs en mer offensiv hållning i riktning mot ett mer ekologiskt uthålligt jordbruk, miljöaspekter och förutsättningarna i animalieproduktionen.
• att jordbruksbudgetens andel av EU-budgeten ska minska.
• att EU ska främja närbelägna eller mobila, småskaliga slakterier med bibehållen livsmedelssäkerhet.
• att EU främjar investeringar för förbättrat djurskydd, samt skärper arbetet med att motverka plågsamma djurtransporter.
• att konsumentskyddet inom EU stärks. Ett tydligt system för ursprungsmärkning och för ekologisk märkning ska eftersträvas. Även tydlig märkning av genmodifierade produkter.
• att substitutionsprincipen följs så att inte kemikalier godkänns om det finns lika bra, mindre farliga alternativ.
• att användningen av försöksdjur minimeras.
• att arbetet med att öka kemikaliesäkerheten fortsätter genom att gemensamma åtgärder mot spridning av gifter och läkemedelsrester till våra hav och vattendrag utvecklas ytterligare.
• att färskvattenförsörjningen inom EU kartläggs och miljösäkras.


Läs även andra bloggares åsikter om
, ,

Distriktstyrelsemöte

Idag har jag varit på distriktstyrelsemöte i Falkenberg, därefter var det dags för möte för rikstingsledamötena. I år går rikstinget i Norrköping och från Varberg är det jag och Robert Majlöv som kommer att åka. Årets möte är inget motionsriksting utan vi ska hantera ett antal rapporter om kristdemokraternas politik framåt.

Bilder från Nationaldagen

Här kommer lite bilder från nationaldagen, personen ni ser på bilden är Kerstin Hurtig och vår fanbärare (ja, ni får vrida lite på huvudet för att de ska hamna på rätt håll, jag vet inte vad som gick fel, de var rättvända från början).
Nu blir det picknick med familjen vid havet, ha en trevlig kväll!

Nationaldagen

Klockan 8 ska jag hissa flaggan på torget. Om du är intresserad av vad som händer i Varberg under nationaldagen kan du ladda ner programmet här

söndag kväll

Vilken underbar helg det har varit, riktig sommar. Och jag har till och med doppat mig (till min dotters förtjusning) men det gick snabbt och var kallt. Annars har jag grävt en del ogräs, vattnat en del växter och grillat.