Dialogmöte i Stamnared

Idag har det varit dialogmöte mellan kommunrepresentanter (tjänstemän, kommunstyrelsen och andra politiker) och innevånarna i Stamnared. Dialogmöten har tidigare ägt rum i Karl-Gustav, Tvååker, Himledalen och Bua. Har varit med på samtliga förutom det första (då jag tyvärr hade förhinder) som ägde rum i Karl-Gustav. Tycker det är ett bra initiativ att besöka de olika delarna i kommunen för att lyssna på dem som bor där. Stamnared verkar vara en aktiv del i Varbergs kommun med rikt föreningsliv med mycket aktiviteter. Önskemålen som framfördes var liknande som från de andra mötena; till exempel man vill ha bättre kommunikationer (idag är kollektivtrafiken ringa och bredband saknas) och man hade önskemål om att det byggs lägenheter.


Måndag

Idag drog måndagsmötet ut lite på tiden eftersom vi behandlade det kommunala handlingsprogrammet inför årsmötet.


Kristdemokraterna vill införa Familjestationer

Enligt Bris vill ungdomar ha mer vuxenkontakt än vad de har idag. Även om de egna föräldrarna är viktigast så är även andra vuxna betydelsefulla. När det gäller ungdomar i riskzonen kan det vara en hjälp för dem  att ha en vuxen i sin närhet som de har förtroende för.

Vetenskapliga studier har visat att depression och ångest bland ungdomar kan halveras om föräldrarna får förebyggande rådgivning. Men det kan vara svårt att söka hjälp och rådgivning är kanske många gånger en sista utväg. Vi vill att rådgivning och stöd erbjuds i ett långt tidigare skede.

Kristdemokraterna vill införa något som vi kallar för familjestationer. Dessa ska tillhandahålla föräldrautbildning, personer som kan göra hembesök och ge råd, dygnet-runt-öppen telefon, resurser för utsatta ungdomar, och fungera som en mötesplats för föräldrar som vill starta samtals- eller stödgrupper. Vi vill även mobilisera det civila samhällets roll, frivilligorganisationer, studieförbund, kyrkor, moskéer och synagogor, bör involveras bättre i ansvaret för våra barn och ungdomar.Kommun- och landstingsdagarna

Har tillbringat helgen i Stockholm tillsammans med över 1 200 andra kristdemokrater på kommun- och landstingsdagarna. Har varit en riktigt trevlig helg med många trevliga människor. Göran Hägglund höll som vanligt ett lysande tal, hade du inte förmånen att höra det kan du i alla fall läsa det här.


Nu vet jag

Det är 10 års sen jag tog studenten men det var sig likt, dock lite mer skåp. Och nu vet jag hur Varbergs ungdomar (i alla fall de som deltagit i undersökningen) ser på sin framtid. Kanske inte helt överraskande är tron på Varberg stark i jämförelse med vad ungdomar i övriga Västsverige anser om sin hemort (Varberg är ett toppen ställe att bo på tycker i alla fall jag).

En sak som nämns är att en del saker generellt uppfattas som mer viktiga än roliga. Rapporten Fokus attityd 2005 Varberg inleds med ”Ge ungdomen lust” en uppmaning som vi får ta till oss. Något som jag säkert nämnt i andra sammanhang är att vi behöver en större framtidstro. Vi måste sluta förmedla vår negativa attityd i media och dylikt.

Ungdomar i Varberg liksom i resten av regionen är generellt sett både seriösa och ambitiösa, man är i hög grad inställd på att skaffa sig en högre utbildning och är relativt flexibla till var någonstans man ska bo och arbeta. Jämställdhetsförespråkarna kan lugnas av att det endast finns små skillnader i attityderna mellan könen. Några elever förespråkade fler alternativ till skolbänken såsom lärlingssystem eller liknande vilket stämmer in på i den kristdemokratiska politiken. Kristdemokraterna vill införa ett lärlingssystem nära knutet till det lokala näringslivet, där praktik varvas med teori redan från första terminen.


Jag ska få veta hur Varbergs ungdomar ser på sin framtid

Idag klockan 13 ska jag till min gamla gymnasieskola  för att vara med på ett seminarium under ledning av Västsvenska Industri- och Handelskammaren, tillsammans med elever från PS kommer de att presentera en undersökning om hur Varbergs ungdomar ser på sin framtid.

För fjärde året i rad har Handelskammaren mätt attityder hos elever på de teoretiska gymnasieprogrammens andra årskurs i Västsverige. Det handlar om 3 500 elever som tagit ställning till ett antal påståenden kring ekonomi, arbete, framtid och studier etc. Läs mer på
Handelskammaren
 
Ser mycket fram emot detta, tror att det blir ett par intressanta timmar. Återkommer och rapporterar.


Onsdagsmorgon

Snön fortsätter falla, har varit ute och skottat. Nu är det dags för dagen att börja, har fått mer transkriberingsarbete att ta itu med. Riktigt intressant, intervjuerna behandlar sådant som fanns med i min magisteruppsats så jag kan inte låta bli att sitta och göra lite egna kopplingar och sånt, betydligt lättare också när man känner igen ”interna” termer odyl.


Måndagskväll

Ikväll har vi haft styrelsemöte inför årsmötet. Har precis avslutat min plikt som sekreterare och renskrivit protokollet. Bland annat diskuterades listan till kommunfullmäktige, vilken kommer beslutas på årsmötet. 

På fredag bär det av till Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Stockholm. Det blir en tidig morgon, tåget lämnar Varbergs station redan innan 6 men med så trevligt ressällskap så kommer det att bli en garanterat trevlig morgon (och helg).  

Bevis på mina sympatier?

Nu har jag också gjort testet på Ungt val, inte överraskande låg mina sympatier hos Alliansen med högst utslag hos Kristdemokraterna (83 %).

När jag gör sådana här enkätundersökningar irriterar jag mig något enormt på hur frågorna ställs. Intressant är också vilka frågor som inte ställs. I testet är det första du får göra att kryssa för de 10 frågor som är viktigast. Själv hade jag svårt att hitta 10 stycken som var ”viktigast” (fast det kanske beror på att frågorna är riktade till en yngre målgrupp). Frågorna som togs upp var: Arbetsro i skolan, Förbud mot pornografi, Ekonomiska skillnader (vad menar man med ekonomiska skillnader, är det att man anser att ekonomiska skillnader inte bör förekomma eller är det att man anser att ekonomiska skillnader är ofrånkomligt och att utbildningsgrad, ansvarsgrad etc. bör spegla sig i lönen), Brott och straff (gäller det att man anser att brottslingar bör få högre och hårdare straff eller att vi bör ha ett bättre system med mindre återfall), Jobb istället för bidrag, Jämställdhet (genom kvotering?), TV-övervakning, Språktest för invandrare, Offentlig välfärd (vill väl alla politiska partier ha men hamnar man automatisk på vänsterblockets sida om man kryssar denna ruta efter som dessa ofta brukar påstå att en röst på dom leder till offentlig välfärd trots att de senaste årens styre har visat på motsatsen) Delad föräldraledighet (men om en icke delad föräldraförsäkring är viktig för mig då?), Bensinskatter (höga eller låga?), Bistånd (vara eller icke vara?), Betyg (vara eller icke vara), Civil olydnad (handlar det om straffen, möjlighet att maskera sig eller vad?), Gymnasieskolan, Homoadoption (för eller emot?), Sverige och EU (ut ur EU eller förstärkt samarbeta och trots folkomröstningens resultat arbeta på att införa den europeiska valutan?), Folkomröstningar (vadå, om vi ska avskaffa dessa? Eller bör vi ha fler?), Ungdomsjobb (särskilda jobb riktade till ungdomar och därför lägre lön eller ökade möjligheter för ungdomar att ta sin in på arbetsmarknaden och få ett riktigt arbete), Ungdomsbostäder, Arbetskraftsinvandring (för eller emot?, eventuellt kan frågan bindas till Löner och arbetsrätt), Gröna skatter (varför just gröna skatter och bensinskatt, var finns t.ex. frågan om inkomstskatt och den progressiva skattelagen), Militärt samarbete med EU (för eller emot?), Valfrihet i barnomsorgen, Flyktingamnesti, Sänkt alkoholskatt (om högre alkoholskatt är väldigt viktigt, var kryssar jag då?), Löner och arbetsrätt (är det bra med lägre ingångslöner för att få igång arbetsmarknaden eller ska vi värna än mer om den svenska arbetsrätten och höga lägsta löner), Värnplikten (avskaffa eller utöka?), Nedladdning från nätet (bra eller dåligt?), Bättre disciplin.

Men okej, det är svårt att göra enkätundersökningar och det brukar man upptäcka i väldigt många undersökningar om man bara reflekterar det allra minsta över frågornas karaktär och nu tänker jag inte sitta här och gnälla över det. Jag tycker det är jättebra att Aftonbladet och Lunarstorm bidrar till samhällsdebatten på detta sätt. Det behövs engagerade unga människor i samhället, utan engagemang minskar möjligheten att påverka sin egen framtid.  

 

Jag - årets innepolitiker?
Psykologiska experiment på barn

Läser i Aftonbladet att en skola i Stockholm har gjort någon sorts psykologiskt experiment (eller varför man nu gjorde det) på eleverna genom att lura dem att Stockholm utsatts för en terroristattack. Om (jag säger om för jag vet att det många gånger kan låta värre än vad det är) det nu är så som det står så är det ju fruktansvärt att utsätta barn för detta. Har dom aldrig hört talas om Stanford prison experiment 1971 Försöket visar att man får vara mycket försiktig när psykologiska experiment genomförs även när det handlar om frivilliga vuxna och att då göra detta med barn (årskurs 6-8) är beklämmande. Man kan tycka att man kunde dra lärdom från tidigare fadäser på andra skolor (tänker främst på det uppmärksammade fallet om läsning av pornografisk litteratur för små barn, men det kanske finns fler exempel). Sådana här saker måste vi som föräldrar få information om i förhand (i tidningen fanns inga uppgifter om man informerat om detta). Vi måste kunna känna trygghet när vi lämnar våra barn i skolan!


Snart är vinterlandskapet här igen

Små, små snöflingor har yrt runt i luften idag, kylan har varit genomträngande och jag har befunnit mig inomhus hela dagen förutom några få steg mellan bilen och värmen.


Hägglund i partiledardebatten

Läs Göran Hägglunds lysande anförande på partiledardebatten.  


Trots allt tror jag det finns hopp om framtiden

Läser i svd att antalet självmord och självmordsförsök ökar bland ungdomar och unga vuxna samtidigt som det minskar i alla andra ålderskategorier. I artikeln säger Allan Comstedt att han har sett att trycket på ungdomar har ökat de senaste åren. Han tror att en del av problemet ligger i att ungdomar inte klarar av att leva upp till den utbredda fixeringen vid perfektion, att man i allt skall vara fullkomlig. Comstedt säger:
 
”De vill ha mer av allt i sig själva; är inte nöjda med någonting. Allt kan vara bättre.”
 
Fast det är väl egentligen inte så konstigt, hela samhället ropar att du inte når någonstans om du inte är bäst. Ungdomsarbetslösheten är skyhög och det är svårt att hitta ett eget boende. Att den äldre generationen ibland slänger ut sig kommentarer såsom att man får ta i lite om man vill komma någonstans och att ”på min tid jobbade vi minsann” eller ”ungdomarna är idag lata och lär sig ingenting i skolan” gör nog inte att det känns bättre. I aftonbladet skriver Elin Lindqvist om ”generationen som har allt – utom kärlek”. Hon skriver:
 
”Vi är andra generationens skilsmässobarn och har aldrig trott att vi kan förlita oss till familjen. Vi ser det som en självklarhet att förlora oskulden när vi fyllt femton. Kk och one-night-stands är för oss vad dating var för andra”
 
Vidare skriver hon:
 
”För det är bara i väntan på något bättre, något större. Den riktiga kärleken? Ingen av oss vill säga det. Ingen av oss vågar tro på den. Vi har sett allt för många splittrade familjer, skrik, tårar och bråk. Vi växte upp med sambo, delsbo, särbo, mambo. Inte behöver vi ömhet eller kramar. Vi är stålsatta. Starka. Modiga. Mogna. Visst. Och det stumma skriker efter kärlek.” 
 
Visst låter det sorgligt. Vi måste våga tro på att framtiden är god. Jag tror att vårt samhälle behöver bra, grundläggande och gemensamma värderingar för att fungera bra och för att människor ska må bra. Anledningen till att jag valde att engagera mig i kristdemokraterna är att de så starkt präglas av värdighet och värderingar. Kristdemokraterna vill ha ett samhälle där människovärdet och de etiska värdena är i centrum. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett samhälle där vi alla tar ansvar både för oss själva och för våra medmänniskor. Jag tror på ett bättre samhälle.

Politiker dag

Imorgon kommer jag att befinna mig i Falkenbergs gymnasieskola tillsammans med vår ombudsman Eva Olofsson och andra representanter från de politiska partierna på en politiker dag. Det ska bli riktigt roligt. Tyvärr kommer jag inte kunna stanna hela dagen utan måste ge mig av strax innan ett eftersom jag ska jobba på eftermiddagen.

Jag minns vad jag tyckte om politiker när jag gick på gymnasiet, jag tyckte att de inte svarade på våra frågor utan bara berättade vad de politiska motståndarna gjorde för fel dvs. allmän politisk pajkastning.

Jag hoppas jag kommer att lyckas med att förmedla den kristdemokratiska politiken för den är verkligen bra!


Civilkurage

Jag har tidigare skrivit om civilkurage. På Kristdemokraternas hemsida kan du läsa Göran Hägglunds reaktion på att en busschaufför som ingrep och stoppade en misshandel fått en varning av sin arbetsgivare. Göran Hägglund säger:

”Vi får inte acceptera att en person som offrar sin egen bekvämlighet för att bistå en människa i nöd straffas för detta. Vi får ett olidligt samhälle om vi inte uppmuntrar civilkurage.”

Högskolepolitik

Såg på Kontrollkommissionen med Robert Aschberg på kanal 8. Oerhört intressant, kvällens program handlade om regeringens högskolepolitik. Regeringen har till mål att 50 % av Sveriges befolkning skall vara högskoleutbildade.
 
Antalet arbetslösa akademiker har tydligen ökat med 100 % på 10 år. Även de akademiker som doktorerat visar hög arbetslöshet. Antalet utbildade har ökat mycket mer än antalet arbeten som kräver akademisk utbildning. Trots detta vill regeringen utöka högskoleplatserna. Varför?
 
Det kan väl inte vara så att målet är ett steg för att dölja den öppna arbetslösheten? Inte helt okänt så brottas Sverige med en omfattande arbetslöshet. En grupp som drabbats särskilt hårt är ungdomar. Ska vi dölja ungdomsarbetslöshet genom att förlänga utbildningstiden och skjuta upp åldern för när vi skall ut i arbetslivet. Ska vi använda våra universitet och högskolor för att förvara långtidsarbetslösa? I programmet uppger rektorer och lärare att förkunskaper saknas hos studenterna och att man därför börjat med introduktionskurser (över sådant som man skulle lärt sig på gymnasiet) samt att lärare tvingats sänka nivån på utbildningen. Lärarna har dessutom inte alls ökat i samma takt som eleverna. Dessa faktorer uppges bidra till att kvalitén på utbildningen sjunker.
 
Vi behöver satsa på kvalité istället för kvantitet. Istället för att ta in fler studenter kan pengarna användas för att möjliggöra för universiteten att anställa fler forskare och på så sätt öka kvalitén. 
 
En sak som framkom i programmet och som jag tycker var riktigt skrämmande var en forskare från Göteborgs Universitet som uppgav att det sker en indirekt styrning från staten om vad som skall forskas på. Han sa att forskningen skulle vara politisk korrekt för att forskarna skulle få anslag. Uppgav också att forskare får ”beställning” av att ett visst perspektiv skall ingå i forskningen, samt att doktorander blivit avstängda från vidare anslag pga. att resultaten inte visat det man från statligt håll önskat. Fruktansvärt! Tala om maktmissbruk.

Oroa er inte, jobben är på väg (det är ju faktiskt valår) Del 2

Apropå förgående inlägg läs även Anders Wetterholms (som varit arbetslös i 2 år och har drygt 30 års erfarenhet av b.la.IT, kvalitetsstyrning, processorientering, verksamhetsutredningar, förändringsledning) på Aftonbladet. En mycket tänkvärd debattartikel som fler borde ta del av.
 
Wetterholm skriver:
 
 ”Vad har då jag och andra arbetssökande i min ålder för alternativ?
-   Vidareutbildning. Uteslutet, då vi varken får studielån eller studiebidrag. Skulle vi ändå komma in på en kurs försvinner A-kassan, då studier jämställs med att inte vara tillgänglig för ett arbete. (­Detta gäller dock inte Arbetsförmedlingens egna kurser där vi får lära oss skillnaden mellan öppna och slutna frågor genom att sätta klisterlappar i pannan ­eller att göra ett bildcollage över drömmar och mål.)
-   Söka sig till andra branschområden. Även om kunskap finns krävs oftast så kallade yrkesbevis, som förutsätter några års studier och praktik. Vid två tillfällen öppnades dock en liten dörr på glänt, men stängdes omedelbart av ­facket.
-   Starta eget. Det förutsätter en så briljant idé att företaget kan bli bärkraftigt och lönsamt inom 6 månader. Det tar lite längre tid än så. Dessutom dras A-kassan omedelbart om en egen firma registreras.”

vidare skriver han
 
”Beträffande plusjobben fick jag i går ett erbjudande från arbets­förmedlingen om kvalitetshöjande arbete såsom att läsa högt för pensionärer eller att byta glödlampor. Om jag lyfter en kollega, som får skruva ur lampan då är vi två som inte längre är öppet arbetslösa. Men det viktigaste är väl att frisera statistiken innan valet, istället för att angripa grundproblemen med svensk arbetsmarknadspolitik.”

Ja, citaten talar väl för sig själv. Jag blir bedrövad när jag läser sånt här, tyvärrr inte förvånad.


Oroa er inte, jobben är på väg (det är ju faktiskt valår)

”Jobben är på väg lugnar Pär Nuder” läser jag på N24 och jag tvivlar inte det minsta på att sossarna tillsammans med Ams och andra åtgärder kommer att trycka ned den öppna arbetslösheten rejält 2006. Det har de gjort varje valår de senaste valen. Mer pengar till insatser för att dölja den verkliga arbetslösheten. Bara att sopa under mattan och glömma bort de människor som det faktiskt handlar om. Ursprungligen var arbetslöshetsstatistiken tänkt som en metod för att belysa ett allvarligt socialt problem men när väl måttet började användas har själva siffrorna tenderat att bli politikens mål. Men det är inte bara siffror det är människor, människor som tillhör det glömda Sverige. Jag vill inte ha ett Sverige där människor lämnas efter.

Vårt land är fyllt av idérika och arbetsamma människor som kan få både nya och gamla företag att blomstra. Men i dag hålls denna entreprenörskraft tillbaka genom höga skatter i kombination med krångliga regler. Det måste löna sig att arbeta och de hindrande trösklarna måste bort.

Det är dags att minska krånglet. Det får inte vara så att människor drar sig för att ta ett tillfälligt arbete som inte är på heltid av rädsla för att det skall innebära krångel med a-kassan i ett senare läge. Jag tror att vi måste underlätta och uppmuntra människor att ta kortare arbeten för hur skall man annars kunna få in en fot på arbetsmarknaden. Två timmars arbete i veckan kan ju faktiskt i slutändan leda till en fast heltidstjänst, och skulle det inte göra det har man ändå lärt sig något på vägen.


Påminnelse: för det är du värd

Har tidigare skrivit om svenska spel och dess marknadsföring. Det kan inte vara lätt att vara spelberoende i dagens Sverige. Det händer ibland att vi spelar lite lotto (ja, hur ska man annars kunna bli rik, skulle man tjänat pengarna på vanligt arbete så skulle det ju bara skattas bort), både igår och idag fick vi påminnelse från svenska spel om att det är ”dags att förnya ditt flerveckorsspel”.
Tänk om det nu skulle vara så att man hade spelproblem och man får en sådan här påminnelse hem, hur skulle man då reagera? Troligtvis skulle man väl spela. Men varför ska vi skilja på spelberoende och alkoholister? Båda ger ju sitt bidrag till statskassan. Varför inte införa kundkort på systembolaget? Då hade ju man kunnat få en påminnelse hem i brevlådan när det var dags att fylla på vinstället: ”Enligt våra uträkningar har du nu varit nykter i två veckor, nu är du värd att unna dig ett glas vin?"


Gör alla lika fattiga så löser det sig nog

Även om en hel del inom vänstern tycks tro att det så, så blir de fattiga inte rikare av att de rika blir fattigare utan alla tjänar på att kakan växer. Carl Fredrik Johanssons blogg uppmärksammade för ett par dagar sedan ett antal roande motioner från vänsterkongressen. Till exempel anser avdelningen i Östra Göinge att lösningen på Sveriges nationella kris med ökat klassamhälle och social utslagning skall lösas genom att hårdbeskatta höginkomstagare som tjänar över 350 000 kr/år med 20 % extra (ett stilla undran: visste motionärerna, när de skrev motionen, att vi redan har en progressiv beskattning i Sverige, eller menade de att man skulle tillföra ytterligare 20 % på det skattetryck som höginkomsttagare redan är utsatta för?). Dessutom yrkade motionärerna om att införskaffandet av maskiner i produktion som ersätter arbetskraft hårdbeskattas med 30 procent extra i en så kallad straffskatt. Läs motionen här… men, men för att vara lite rättvis kan jag ju faktiskt nämna att partistyrelsen valde att inte stödja motionen….


Ring Göran Hägglund

Kristdemokraterna har tidigare fört något som vi kallar lyssnarkampanjer. Idag tar vår eminenta partiledare Göran Hägglund det ett steg vidare och öppnar en insändartelefon. Insändartelefonen är ett led i hans försök att vara tillgänglig och att minska avståndet mellan väljare och valda. I sitt nyhetsbrev skriver Göran Hägglund:

”Insändartelefonen är ett led i mitt försök att vara tillgänglig - att bidra till att minska avståndet mellan väljare och valda. Jag hoppas på många intressanta tankar som i åtminstone en del fall bör kunna omvandlas till praktisk politik. Den är öppen för dina idéer och synpunkter dygnet runt. Ring 08-723 25 21 och framför det du vill ha sagt. Jag lovar inte att svara, men att lyssna.”

Måste bara säga att Göran Hägglund är min absoluta politikerfavorit! Han fyller väl ut rocken efter Alf Svensson.


Camping i Stråvalla

Läser i Hallands nyheter att en enkät genomförts i Stråvalla angående den planerade campingen. Enligt tidningen inleds enkäten med att påpeka att Stråvallas befolkning kommer att öka med åtminstone 50-75 % och att man anser att campingen kommer att innebära problem pga. ökad belastning på strand, vägar och parkering. Inte överraskande svarar en klar majoritet nej på frågan om man vill ha en camping i Stråvalla. 
 
I byggnadsnämnden har jag yrkat ja för en camping. I handlingarna framkom att ett stort antal personer hänvisar till att en camping för 1000 till 2000 personer. Stråvalla camping kommer inte att generera 1000 till 2000 personer. På campingen kommer det att finnas plats för ca 150 husvagnar och ca 30 stugor dvs. mindre än 200 platser. Det förefaller inte troligt att det i genomsnitt kommer att finnas 5-10 personer i varje husvagn/stuga. Det har även framkommit att man hellre vill se villor på den aktuella marken (vilket också skulle påverka antal besökare på stranden). Men exploatören, som också äger marken, är inte intresserad av villatomter, han vill ha en camping. I planen tar man hänsyn till grannarnas synpunkter och exploatören är öppen för att mycket långt gå grannarna till mötes. Det blir lägre exploatering, planterat skyddsområde och bulleravskärmning. Arbete pågår för att skapa ytterligare parkering vid stranden samt upprustning av toaletterna.
 
I campingutredningen har både kommunen och länsstyrelsen konstaterat att det behövs fler campingområden både vid kusten och längre in i landet. Jag anser att ett samhälle med ett gott företagsklimat måste tillvarata enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap. En god välfärd förutsätter ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv. Det är det personliga initiativet som utgör grunden för nyföretagande och samhället bör aktivt medverka till att skapa positiva attityder till företagande.


Alliansen presenterar en förnyad psykiatri

Alliansens hemsida kan man läsa om förslagen för bättre psykiatrisk vård. Förslaget handlar om:

Psykiatriska kompetensen i den första linjens sjukvård ska stärkas. Tillgång till kuratorer och psykologer skall finnas i primärvården (som ofta är patientens första kontakt med sjukvården). Rätten till diagnos senast inom tre månader bör vara en del av vårdgarantin. Möjligt att göra kvalitetsjämförelser inom alla specialiteter, inklusive psykiatrin. Oberoende enhet ska inrättas vid Socialstyrelsen med uppgift att jämföra och ranka vårdens prestationer. Enheten ska även granska den psykiatriska vården. Vårdgarantin ska även gälla barn- och ungdomspsykiatrin och väntan på utredning bör ej överstiga en månad för de berörda barnen.
 
Vanligaste orsaken till återintagning på klinik är att patienten själv avbryter sin behandling. Patienter som inleder behandling under tvångsvård i sluten vård bör kunna få fortsatt medicinering och symtomkontroll i öppenvården under försöksutskrivning, så som gällde fram till 1992. Lagstiftningen bör ändras så att vården av patienter som till följd av en kombination av hjärnskador och missbruk och är farliga för sig själv eller andra och som finns inom rehabiliteringsmedicinska kliniker får ett tydligt stöd i lagstiftningen. 
 
Samhället måste se till att även psykiskt sjuka och funktionshindrade kan bidra och känna delaktighet. Klientorganisationer som Fountain House bör få stöd för att bygga ut sin verksamhet. Patienter med både missbruk och psykisk sjukdom kan hamna mellan socialtjänst, missbruksvård och psykiatrisk vård där ingen vill ta ansvaret och kostnaden. Resultatet för den enskilde är inte sällan att hon eller han nekas den akuta hjälp som skulle behövas. När någon söker sig till en psykiatrisk akutmottagning eller en enhet för
missbruksvård ska enheten vara skyldig att ta emot patienten om inläggning behövs, alternativt se till att patienten får plats på annan klinik. Om patienten behöver flyttas till annan klinik på grund av att det i första hand är missbruksproblemet eller det psykiska sjukdomstillståndet som kräver akut behandling ska den först mottagande kliniken kunna hållas ansvarig för en del av behandlingskostnaderna (förutsätter att
patienten har dubbeldiagnos).
 
Rättspsykiatrin tränger ut den ordinarie vården, Alliansen anser att staten tar över finansieringsansvaret för den rättspsykiatriska vården.
 
Vill arbeta för införandet av en tak över huvudet garanti.  

Valfläsket oroar utanför landets gränser

Läser i di att EU-kommissionen oroas över Sveriges expansiva budgetpolitik i år.

Allt detta valfläskande vart fjärde år kan inte vara bra för långsiktigheten.  


full fart igen

Nu är helgledigheten slut. Var uppe innan 6 i morse (det var ett tag sen det, har varit en del sovmorgonar nu under ledigheten), började inte jobba förän 8 så det var ganska lugnt här på morgonen. Nu väntar jag på att pommesen skall bli färdiga i ugnen, ska iväg på måndagsmöte om en halvtimma. Härligt att få diskutera lite politik!

Varför måla Sverige svart? - Kanske för att det är för dyrt att måla vitt.

Läser i GP att toleransen för svartjobb ökar, 37 % kan tänka sig att köpa svartjobb och 33 % svarar att de själva kan tänka sig att jobba svart. Främst är det män mellan 30-49 år som blivit påtagligt mer positiva sedan den senaste mätningen.
 
Tycker att det kan vara intressant att fråga sig varför acceptansen för svartjobb ökar. Jag tror att man kan se ett antal orsaker till detta.

  • Den höga progressiva inkomstbeskattningen ökar benägenheten att arbeta svart
  • Lite pengar kvar efter skatt ökar benägenheten att betala någon svart dvs. känner inte att man har råd med tjänsten om man är tvungen att betala vad det egentligen kostar
  • Trots mycket högt skattetryck ser vi att det saknas pengar t.ex. i vård, skola och omsorg (”Vart tar alla pengar vägen?”)
  • Skattepengarna används många gånger inte med den omsorg och med den respekt som de förtjänar (t.ex. olika politiska projekt som skall visa att man ”gör något” men som egentligen inte leder till något mer än en pappersprodukt)
  • ”Alla andra fifflar ju” (exempelvis höga chefer, politiker, grannen etc.)
  • ”Sköt dig själv och skit i alla andra” (bara jag slipper så kan de andra betala skatt och så kan jag utnyttja systemet när jag behöver det)
  • ”Jag har minsann betalat så mycket skatt att jag kan ta mig den rättigheten”
 Vidare kan man läsa:
”Anmärkningsvärt är att vänsterpartiet har störst andel anhängare som kan tänka sig att arbeta svart - 44 procent.”

 Men det kanske inte är speciellt anmärkningsvärt, världen är full av dubbelmoral. Och när man tänker på de gamla sanningarna (”när en vänsterpartist börjar tjäna pengar byter de partifärg”, ”det är lätt att vara kommunist om man är fattig” etc.) om vänsterpartister så är det väl kanske inte så konstigt.

Barnvänlig fredagskväll

Har precis tittat på Bollibompa (nja tittat är väl att ta i, jag har suttit i soffan och uppdaterat mig på nätet meddans dottern tittat samtidigt som hon slafsat i sig massor av pasta). Nu skall jag gå ut i köket och vispa grädde till en Pavlova som jag och dottern skall sätta i oss… mums.. det kallar jag fredagsmys det…


Ekonomiska prioriteringar; liv v.s. pappersexercis

Exempel på betydelsefullt pappersarbete i Sverige läste jag om på Näringsliv 24. Enligt jämställdhetslagen måste arbetsgivare med fler än 10 anställda upprätta jämställdhetsplaner som bland annat skall innehålla kartläggningar över mäns och kvinnors löner. Enligt SCB hade två av tre berörda arbetsgivare inte uppdaterat sina planer eller inte tagit fram någon alls. Därför skall Jämo nu få ett förstärkt anslag med 6 miljoner kronor per år i tre år för att få fart på arbetsgivarna. Med pengarna skall Jämo ”öka ansträngningarna i att stödja och granska arbetsgivarnas arbete med lönekartläggningar”. Självklart är det jättebra att man skall arbeta för att könet inte skall vara avgörande för vilken lön man skall ha, men snälla 6 miljoner per år för pappersarbete (för det är faktiskt det som det handlar om), 6 miljoner kronor för att få företagare att upprätta pappersprodukter.
 
Samtidigt läser jag i Hallands nyheter att Anorexicenter ska säga upp fyra anställda och dra ned på vårdplatser. Jag tror att vi behöver Anorexicenter, här har vi en kompetens som vi måste ta tillvara. Känner en tjej som lidit av anorexi i många år och hon tycker att vården på Anorexicenter i Varberg var den absolut bästa tyvärr fick hon inte bli färdigvårdad och hennes omgivning ser nu livet rinna ifrån henne. 20 år gammal, livet har knappt börjat och så ser det så hopplöst ut. Vi kan inte stå och titta på hur unga kvinnor väljer att ta livet av sig på detta sättet! Skall vi arbeta med jämställdhet kanske vi skall börja här. Troligtvis hade 6 miljoner per år i tre år kunnat rädda flera liv istället väljer vi att lägga dem på pappersexercis. 
 
Hur många fler exempel finns det i samhället på hur man väljer att prioritera? Tänk bara på de flera hundra myndigheterna (hur många är det nu, 600?). Hela samhället handlar om kontroll och de statliga verken fungerar många gånger som kontrollapparater och tillsynsmyndigheter. Vi måste våga lita på att varje nivå kan hantera problem och frågeställningar på ett bra sätt. När en nivå inte klarar av det på ett effektivt sätt förs frågan upp till nästa nivå (subsidiaritetsprincipen). Ju fler statliga verk, styrelser och pappersprodukter desto mindre trovärdigt och effektivt blir samhället. Vem läser alla dessa papper som produceras? Hur mycket kostar allt detta pappersarbete och vilken nytta gör det? Hur många liv hade vi kunnat rädda för dessa pengar?  

Läs gärna vad Maria Larsson skriver idag på Kvinnobloggen om anorexi. 

Väg över Apelvikens ängar

Idag står det i Hallands nyheter att många protesterar mot den planerade vägen över Apelvikens ängar. Själv reserverade jag mig mot beslutet när det var uppe i Byggnadsnämnden den 26 maj. Under samrådet hade det framkommit en hel del kritik mot placeringen av en ny väg till Kurorten och Apelvikens camping t.ex. var Landsantikvarien negativ till exploateringen och ansåg att frågan skulle lösas när järnvägen har flyttats (vilket det finns planer på). Det har även framkommit en hel del kritik från sakägare vars synpunkter inte blir tillgodosedda genom den nya planen. Självklart är det svårt att tillgodose alla parter när nya planer skall tas men Apelvikens ängar är en värdefull kulturmiljö som inte bör förstöras. Jag instämmer således i landsantikvariens och museifolkets åsikt (se ovanstående länk till hn).
 
I byggnadsnämndens handlingar framkom att vägens sträckning delvis har bestämts med hänsyn till att det skall finnas plats för köbildning till Apelvikens camping: ”det är nödvändigt att skapa distans från avfarten från vägen till campingens entré för att ge utrymme för körfält för väntande fordon.” Vägsträckningen innebär att kommunen missgynnar Agrells camping samtidigt som kommunen gynnar Apelvikens camping genom att serva den campingen med möjlighet för köbildning på Agrells mark. Vilket är en orsak till reservationen dvs. att kommunen gynnar en näringsidkare samtidigt som man missgynnar en annan. Jag instämmer i den kritik som framkommit och anser, liksom många andra, att vägen (om den dras) bör dras parallellt med järnvägsvallen för att på så sätt medföra ett mindre ingrepp på Apelvikens ängar. 

Tisdag

Har börjat läsa Stefan Einhorns bok ”Konsten att vara snäll”, min man fick boken av sin syster i julklapp (en pik?). Intressant bok, har tidigare hört Einhorn föreläsa om samma ämne. Mycket duktig föreläsare måste jag säga.

Idag har jag varit ute och åkt pulka med min dotter och nu skall jag gå och äta lite hemlagad pizza, vinterluften sätter fart på aptiten, inte för att det brukar vara något fel på den annars heller, jag äääälskar mat och som tur är syns det inte på mig : )


Att förtroendet för Göran Hägglund ökar

är inget jag är förvånad över.

Sifo har gjort en undersökning om vilket förtroende svenska folket har för partiledarna. Göran Hägglunds förtroende ökar med 10 % till 20 %.
 
Lena Mellin skriver i Aftonbladet:
”Ursäkta tjatet, jag har sagt det förut och jag säger det igen. Göran Hägglund kommer att få sitt genombrott i valrörelsen när han får chansen att uppträda oftare i tv. Att ta över efter nestorn Alf Svensson var inte lätt. Men ett lättsamt sätt och en medveten fokusering på familjen och de äldre tycks nu ha burit frukt. Uppgången för kd-ledaren, den största i den här mätningen, är statistiskt säkerställd.”

Jag är helt övertygad om att hon har rätt. Kristdemokraterna kommer att bli de stora vinnarna i det här valet. Tror att vi kommer att göra det bästa valet hitintills.