En regning måndag den sista julidagen 2006

Lyssna/titta på dagens videoinslag här
(Kan du inte se inlägget? Prova att uppdatera Quicktime)  

Läser i
Dagens industri att företagens kostnader för att fylla i blanketter uppgår till miljardbelopp. Mest omfattande är kostnaderna för arbetsrättslagstiftningen vilket kostar företagen 6 miljarder om året.

Jag blir matt. Aningen felsatsat att lägga miljarder på arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som man inte gör det lättare för företag. Hade inte den bästa arbetsmarknadsåtgärden varit att satsa på ett gott näringslivsklimat som efterfrågar mer arbetskraft? Vi måste få ett bättre företagsklimat.

Kristdemokraterna anser att de trösklar som hindrar jobbtillväxt måste bort och att vi måste minska krånglet för företag och företagande!

Valfrihet ger trygga familjer

 Igår presenterades vårt valmanifest. Jag tänkte att jag under några dagar skall portionera ut delar av denna på bloggen.

Första delen handlar om valfrihet och trygga familjer. Kristdemokraterna anser att föräldrar är viktiga för sina barn och att trygga familjer är en styrka för samhället. Barn och familjer är olika. En stressad vardag för att klara familj och arbete måste därför mötas med valfrihet och mångfald.

Vi vill att familjepolitiken ska präglas av valfrihet, rättvisa mellan olika barnomsorgsformer och att förutsättningar ges för mer tid för barnen.  
     
Vi vill införa vårdnadsbidrag      
Inte kvotera föräldraförsäkringen.        
Bevara äktenskapet i sin nuvarande form.       
Vi vill införa tak för barngruppers storlek och vi vill att det ska finnas förskolor med olika huvudmän.       
Vi vill att familjecentraler, med flexibelt och lättillgängligt stöd till föräldrar, ska finnas i varje kommun 


söndagens videoinslag

kan du se här 

(Kan du inte se inlägget? Prova att uppdatera Quicktime)

Hägglunds sommartal

Läs eftermiddagens videoblogg här.

(Kan du inte se inlägget? Prova att uppdatera Quicktime)

Idag har Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund sommartalat i Halmstad. Även Kristdemokraternas valmanifest presenterades i form av ett Garantibevis med 57 konkreta punkter. Valmanifestet inleds:

"Kristdemokraternas vision är ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett samhälle är ingen hålls kvar i sjukvårdens köer och där de äldre inte lämnas efter inom äldreomsorgen. Ett samhälle där varken unga eller seniorer hålls tillbaka från arbetsmarknaden, och där inga entreprenörer hålls tillbaka av krångliga regler och för höga skatter. Vi tror på ett samhälle där barnen inte lämnas efter eller hålls tillbaka inom skola och barnsomsorg, eller i för stora barngrupper. Där funktionshindrade och andra med speciella förutsättningar inte tvingas stå utanför samhällsgemenskapen. Vår vision är ett Sverige där frågor om miljö och fattigdom tas på allvar, där var och en får utvecklas utifrån sin förmåga, och där vi tar vara på varandra."

Läs hela valmanifestet här, eller läs Göran Hägglunds pressmeddelande här.

Morgonens videoblogg den 29 juli

kan du se här

Göran Hägglund i Halmstad

Göran Hägglund sommartalar idag i Halmstad i Norre Katts park.

Kl 12.00 Hoppborg, ansiktsmålning och clown för alla barn

Kl 12.30 Bjuder på halländsk laxklämma och dryck. Glass till barnen. Underhållning av The Face of Jazz.

kl 13.00 Göran Hägglund talar i parken.

Välkomna!

kvällens videoblogg den 28 juli

kan du se här

Morgonens videoblogg den 28 juli

kan du se här

Dagens videoblogg

kan du se här  

På Norvalla marknad

Larry Söder & Lilith Svensson

Här är en bild på distriktsordförande Larry Söder och mig när vi befinner oss på Norvalla marknad. Där har vi, och ett antal andra kristdemokrater, idag delat ut sommartidningar, flygblad, mängder av ballonger samt en del hinkar, spadar och badbollar.

morgondagen

Titta på kvällens inlägg.

Idag har jag och vår gruppledare Roger Kardemark presenterat vårt lokala handlingsprogram. Imorgon kommer vi befinna oss på Norvalla marknad, titta gärna förbi.

inlägg på HN:s debattsida

Vill du titta på dagens videoinlägg så klicka på länken nedan:Dagens Videoblogg

Snart skall jag iväg, jag och vår gruppledare i Varberg Roger Kardemark ska träffa Hallands Nyheter för att presentera vårt lokala handlingsprogram.

Idag hade jag ett inlägg på Hallands Nyheters debattsida. Läs inlägget nedan…lite likt gårdagens inlägg ; ) men vissa saker kan man inte upprepa nog så ofta. 

Det räcker nu!
Vi lever i ett land som under 65 av de senaste 74 åren har styrts av socialdemokrater. Under hela mitt vuxna liv har vi haft en socialdemokratisk regering. Inför varje val har de lovat att vi ska få det bättre.  Det är tyvärr ingen nyhet att drygt en miljon svenskar i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden.  

Enligt Eurostat hade vi 2005 en ungdomsarbetslöshet på 22 %. Endast 5 av samtliga 25 EU-länder hade en högre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Den s-märkta arbetsmarknadspolitiken pumpar in miljarder för att flytta människor från öppen arbetslöshet till åtgärder av olika slag för att få en bättre statistik.  

Ursprungligen var arbetslöshetsstatistiken tänkt som en metod för att belysa ett allvarligt socialt problem men efter att vi började använda måttet så har siffrorna, istället för människorna bakom siffrorna, tenderat att bli politikens mål. Det finns nationalekonomiska studier som pekar på att minskad öppen arbetslöshet genomförs till priset av en minskad ordinarie sysselsättning och att ungdomsprogram tenderar att tränga undan reguljär sysselsättning bland ungdomar. Jag tycker att det är skrämmande!  

Det räcker inte med en politik för ökad sysselsättning och höga bidrag, vi måste ha en politik för nya jobb. Kristdemokraterna, tillsammans med övriga partier i Alliansen, står för en politik som sätter jobben i centrum för att vi på så sätt skall kunna trygga välfärden i framtiden. Ett gott samhälle förutsätter en god välfärd vilket i sig förutsätter ett konkurrenskraftigt och livskraftigt näringsliv. Om ett land har ett välutvecklat näringsliv finns goda förutsättningar till en god offentlig service. Vi kan inte kräva mer resurser till välfärden om inte näringslivet utvecklas och genererar mer skatteinkomster.  

Sverige har det högsta skattetrycket inom EU. Enligt Eurostats siffror är det endast Danmark och Sverige som har haft ett skattetryck som legat över 50 procent under den tiden undersökningen genomförts. Många gånger används skatter för att styra ett beteende. En hög skatt på alkohol ska till exempel få oss att dricka mindre, skulle man vara konspiratoriskt lagd skulle man kunna misstänka att den socialdemokratiska regeringen vill att svenska folket skall vara beroende av bidrag och på så sätt beroende av en socialdemokratisk regering som i valåren lovar att öka bidragen.  

Det är nog inte många som vet att den svenska skattekvoten på arbetsinkomster är hela 10 procentenheter högre än EU-snittet, medan motsvarande kvoter för konsumtion och kapital bara skiljer några procentenheter. Inget annat land i Europa tar så stor andel av löneutrymmet i anspråk för skatter och avgifter.  

Varför? Varför väljer en ”arbetarregering” att straffbeskatta förkovran, strävsamhet och högre utbildning? Idag, trots att vi har haft en arbetarregering i åratal, är det tydligen fult att tjäna pengar på arbete men fint att förvärva dem genom kapitalinkomster och lottovinster. Har du inga pengar (eller tur i spel) så ska du inte ha en chans att arbeta dig uppåt på samhällsstegen. I ett samhälle där de styrande säger sig vilja sudda ut klassgränserna har man gjort det allt svårare för människor att arbeta sig uppåt, allt svårare för människor att förflytta sig från en klass till en annan genom hårt arbete.  

Det tragiska är att genom att återupprepa budskapet om och om igen om att vi måste bekämpa klassystemet så har samtidigt ett outtalat budskap om hopplöshet levererats till dem som är född i ”fel familj/samhällsklass”. Sverige behöver framtidstro. Vi behöver veta att det finns hopp.  

Det finns hopp för Sverige och det finns hopp för enskilda personer. Genom att bemyndiga människor och ge dem reell möjlighet till att själva ta ansvar skapar vi hopp och framtidstro.  
Lilith Svensson

Riksdagskandidat för Kristdemokraterna


Min videoblogg - ett snabbare sätt att ta del av mina åsikter

Tiden är många gånger allt för kort för att man ska hinna läsa allt man vill läsa. Nu presenterar jag min videoblogg - ett snabbare sätt att ta del av mina åsikter (om än ganska förkortade). Här kan du se ett kort videoinlägg istället för att läsa den längre texten nedan.

Vi lever i ett land som under 65 av de senaste 74 åren har styrts av socialdemokrater. Under hela mitt vuxna liv har vi haft en socialdemokratisk regering. Inför varje val har de lovat att vi ska få det bättre, och man har målat upp mörka scenarier om hur hemskt det blir vid ett regeringsskifte. På insändarsidan i dagens HN finns en insändare av socialdemokraten  Zander
som är ett ypperligt exempel på detta. Hon skriver om Alliansen ”Det räcker inte att envist hävda att allt kommer att ordna sig bara man kommer till makten.” Snacka om att kasta sten i glashus, det räcker inte med att envist hävda att allt kommer att bli bra bara man får behålla makten.  Det är tyvärr ingen nyhet att drygt en miljon svenskar i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Enligt Eurostat hade vi 2005 en ungdomsarbetslöshet på 22 %. Endast 5 av samtliga 25 EU-länder hade en högre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Den s-märkta arbetsmarknadspolitiken pumpar in miljarder för att flytta människor från öppen arbetslöshet till åtgärder av olika slag för att få en bättre statistik.

Socialdemokraterna pekar på att det går bra för Sverige. Självklart går det bra för Sverige. Det är valår, att det går bra för Sverige handlar om att socialdemokraterna pumpar upp ekonomin i valår, tyvärr fungerar detta bara kortsiktigt. Det finns nationalekonomiska studier som pekar på att minskad öppen arbetslöshet genomförs till priset av en minskad ordinarie sysselsättning och att ungdomsprogram tenderar att tränga undan reguljär sysselsättning bland ungdomar. Jag tycker att det är skrämmande! Det räcker inte med en politik för ökad sysselsättning och höga bidrag, vi måste ha en politik för nya jobb. Hon avslutar med frågan ”Vem skall betala för alliansens politik det vill jag gärna ha svar på”. Några svar på vem som har fått betala de senaste åren av socialdemokratisk politik behöver vi inga svar på, vi vet. Alla de som drabbats vet. Hela Sverige har fått betala, och det har inte varit prisvärt!

Videoblogg

Jag har tänkt starta en videoblogg. Detta är en test för att prova om tekniken fungerar som jag vill. Klicka på länken om du vill se mig live. Har du problem att se filmen posta gärna en kommentar så jag kan åtgärda problemet.


hej så länge

Nu tar jag en veckas semester från bloggandet och åker till Frankrike för att frossa i god mat (hoppas jag i alla fall, för vad ska man göra på semestern om inte äta). Återkommer snart med nya krafter inför valet, valet då Kristdemokraterna kommer att slå nya väljarrekord ; )

Hemkommen

Nu har jag träffat de kristdemokratiska sommarkampanjarna, ett mycket trevligt gäng som gör ett otroligt arbete. Jag har varit med dem idag på Skrea strand i Falkenberg samt på torget i Varberg och jag är alldeles slut i mina ben men det har varit mycket trevligt.

Imorgon träffas jag på torget i Varberg.

sommarkampanjare

Just nu befinner sig de kristdemokratiska sommarkampanjarna i Halland. Idag kommer de först att vara i Falkenberg för att sedan förflytta sig vidare till Varberg. Dagen kommer att avslutas med familjeaktiviteter i centrala Varberg där det kommer att ställas upp en hoppborg.

Onsdag

Idag bär det av till Fun City så dottern får hoppa lite på studsmattorna

Måndag

Har varit på Munkagårdsskolan i Tvååker idag också, vädret har varit strålande och jag har träffat många trevliga människor.

Har fått hem en rejäl (allt är väl relativt, de som varit med länge i politiken tycker väl att det är en minipacke) bunta valfoldrar för packning och nu tänker jag sätta min make och svägerska i jobb, hoppas de inte har allt för mycket emot att dela TV tittandet med packning av hushållsutskick : ) 

söndag

Idag kommer jag att vara på Munkagårdsskolan i Tvååker och syssla med ungefär samma saker som jag gjorde igår på Torget, håller tummarna för att vädret är lika bra.


Om vädret tillåter

så träffas jag på torget i Varberg idag mellan kl 10-12 där jag delar ut flygblad, svarar på frågor och pratar om vår Kristdemokratiska politik.

 

Han kom tillbaks!!

Min älskade Cornelius katt dök upp ikväll, aningen smalare, hungrig och törstig men inte alltför illa medtagen.

alldeles underbaaaaart

Måste vara årets varmaste dag, 31 grader och knappt en vindpust. Vi har haft en toppendag på stranden och jag har premiärbadat (vattnet måste passera 20 graders strecket innan jag hoppar i), jag räknar inte gårdagens snabbdopp på Barnens badstrand som badning. Idag var vi på Kåsa, helt klart den bästa badstranden (enligt mig) i Varberg, badade flera gånger.

Ja, äntligen!

Alliansen har kommit överens om att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en låg kommunal avgift. Allianspartierna är överens om att omedelbart efter ett eventuellt regeringsskifte tillsätta en statlig utredning som skall arbeta med största skyndsamhet för att ge underlag till beslut om en avveckling av den statligafastighetsskatten. På Kristdemokraternas hemsida säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund:  

 ”I dag är en stor dag för Kristdemokraterna och för Allians för Sverige. Kristdemokraternas förslag har fått gehör hos de andra partierna och vi är inom Alliansen överens om att avskaffa fastighetsskatten. Detta är ett väldigt viktigt besked till väljarna inför höstens val”

Om Göran Hägglunds tal

DN Ledare skriver om Göran Hägglund och hans tal i Almedalen där Hägglund talade om behovet av hederlighet och ansvar. DN Ledaren anser att Göran Hägglund gjorde rätt i detta och att han startat en etikdebatt som hela borgerligheten borde driva. Nedan följer ett utdrag:  

"Ofantliga bonusersättningar inte bara sticker i ögonen, de gör det också svårare att förbättra företagsklimatet. Hägglund varnar för att företagare och politiker som vill näringslivets bästa dras "i en oförskylld smuts." Han är inte beredd att satsa politiskt kapital på företagen om inte företagarna själva tar ett ansvar.


Göran Hägglunds uppmaning till hederlighet och besinning kan tyckas naivt och präktigt. Han har också fått kritik för att inte förstå näringslivets villkor. Att bonusprogrammen bara angår ett fåtal vd:ar.

Men att kd-ledaren kritiserar just de grupper som traditionellt kan räkna med borgerlig uppbackning, inte minst ett valår, visar att problemet är reellt. Det är definitivt förankrat i allmänheten där föraktet mot fallskärmar och miljonersättningar är utbrett. Naturligtvis bidrar excesserna till en negativ inställning gentemot företagare i allmänhet och gör det också svårare att få politiskt stöd för skattelättnader och andra reformer för ett livskraftigt näringsliv.

Hägglund drämde inte bara till mammons tillbedjare. Han vidgade hederlighetskravet till att omfatta hela samhället. Vill vi ha ett mer ordhålligt land måste vi börja med oss själva, i det civila samhällets små gemenskaper."  

Rekommenderar läsning av DN Ledare. Missade du Göran Hägglunds tal? Läs gärna hans lysande tal här.

Om goda värderingar och vuxnas ansvar

Idag presenterade Kristdemokraternas förste vice ordförande Maria Larsson och Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Ella Bohlin (båda två otroligt trevliga och kompetenta personer), rapporten "Laglöst land?". Rapporten handlar om värdeöverföring inom familjen, i skolan, i media, i arbetslivet och i samhället. Rapporten fokuserar på att allt fler mår allt sämre och man ger förslag till hur man kan vända denna onda spiral (säger samtidigt att man är medveten om att majoriteten av barn och ungdomar har det bra). De skriver bl.a.   

”Så gott som alla föräldrar vill sina barns bästa, vill väl. Men de har under mycket lång tid fått höra vikten av att deras barn tas om hand av pedagogiskt utbildad personal och de har saknat support om att de är viktigast i sina barns liv. Vuxenvärlden har på många nivåer, och i en allt snabbare takt, avskärmar sig och blir avlägsen barnens vardag. En av de ofrånkomliga förlusterna denna frånvaro bidrar till, handlar om normöverföring och värderingar. När barn inte längre kan förlita sig på de vuxna i omgivningen blir andra barn och ungdomar allt mer betydande och inflytelserika i deras liv. Kompisgruppen blir centrum i barnets tillvaro. Där förmedlas värderingar, normer och gränser; utan vuxnas kontroll eller överinseende.” 
Läs hela rapporten
här. Vill du ha en kortfattad version kan du läsa deras pressmeddelande.   

Måndag

Varit på stranden idag också, rena rama semesterlunken...

Söndag

Dagen har tillbringats på stranden, vi har haft ett underbart väder.

Min katt har sprungit bort, har varit borta sedan i fredags. Är det någon som ser en Oriental som lyssnar till Cornelius så hör av er!

Rikstinget har avslutats

och jag har kommit hem. Solen skiner och har gjort så hela tiden meddans vi har suttit inne och tagit beslut om vår politik. Politik som, om vi får chansen att genomföra den, får solen att lysa över hela Sverige.

Nu blir det inte mer politik för idag för ikväll ska jag och min kära make fira vår 6:e bröllopsdag.

Lördag

Idag är det Rikstingets sista dag. För att följa Rikstinget kan du läsa bloggen "Bakom kulisserna" som Hoffstedts blogg gjorde mig uppmärksam på.