Vad var det vi sa om respekt och värdighet för äldre och vårdbehövande?

Jag fortsätter att berätta om vad vi gjort av det vi lovade, nu har jag kommit till punkten "Respekt och värdighet för äldre och vårdbehövande". Där är alla punkter genomförda eller på gång att genomföras.

Kristdemokraterna vill slå vakt om en trygg, medmänsklig och gemensamt finansierad omsorg med ett bra bemötande.

Vi vill att äldre människor som vill ska kunna stanna längre i arbetslivet, för personer över 65 har den särskilda löneskatten avskaffats och jobbskatteavdraget är högre än för andra. Pensionärer har idag lägre skatt än 2006 (glöms ofta bort i debatten), skiktgränserna för statlig inkomstskatt har höjts och en riktad skattesänkning för dem över 65 år med årsinkomster upp till 363 300 har införts sedan ingången av detta år.

Vad det gäller boende har bostadstilläggen höjts och löftet om att alla över 85 år ska ha rätt till anpassat boende har påbörjats. Idag satsar staten 500 miljoner/år på investeringsstöd för särskilt boende.

Värdighetsgarantin ligger varmt om Kristdemokraternas hjärta, utredning har lämnat sitt betänkande och arbetet pågår inom Socialdepartementet.

Ett löfte var att det ska finnas eget val inom hemtjänsten. I Varberg har vi ju redan kundval men Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari i år. Valfrihetssystem enligt LOV kan tillämpas på bl.a omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Reglerna om att anhöriga ska ha lagstadgad rätt till stöd och avlösning är klara.

Kristdemokratera ville att en patienträttighetslag skulle införas där man bland annat skulle få rätt till fast läkarkontakt för alla och vårdgivare ska upplysa om var i landet det finns kortast kö så att patienten kan söka sig dit, det pågår just nu en patienträttighetsutredning som tittar på detta. Den 1 januari 2010 ska det införas ett vårdvalssystem i hela landet.

Har ni hört talas om den där kömiljarden som lanserades 2008? Den innebär att de landsting som lyckas korta ner vårdköerna får dela på en miljard kronor per år. Visst kan det låta lite tävlingsinriktat och det finns säkert de som ifrågasätter varför man gör så, är det inte de med de längsta köerna som behöver mest pengar? Men sanningen är faktiskt den att sedan kömiljarden kom har antalet personer som väntar längre än vad som utlovas i den nationella vårdgarantin halverats.

Och nu är jag snart klar med detta ansnitt, bara ett par saker till.

Kristdemokraterna ansåg att man ska släppa fram alternativa utförare inom sjukvården bland annat genom att avskaffa stopplagen. Den 1 juli avskaffades stopplagen och man anslog samma år 40 miljoner för att stimulera alternativa utförare inom sjukvård och omsorg.

Och så den sista punkten, en rejäl satsning på psykatrin genomförs. Ett av regeringens mest prioriterade områden för att stärka välfärden är psykiatrin. Under 2007 och 2008 har regeringen satsat ca 1 miljard i särskilda satsningar vad det gäller psykiatrin, under -09 avsätter regeringen ca 900 miljoner och har aviserat 1 800 miljoner för 2010 och 2011. Man vill med dessa satsningar åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback