nu har det hänt igen...

... barn har slagit ner en hemlös man i USA, läs mer på expressen.se

Jag säger som så många andra har sagt före mig - vart är vi på väg?

miljöbilar

Regeringen inför miljöbilspremie

Läs pressmeddelande på kristdemokraterna.se

min motion

Det står i hn om min motion om att belysa strandpromenaden.

Gatuförvaltningen anser att motionen ska avslås eftersom "Strandpromenaden är i dag unik, genom att man naturligt kan uppleva dygnets samtliga faser, gryning, dag, skymning och natt. Byggs en gång- och cykelvägsbelysning utmed promenaden försvinner den naturliga upplevelsen av skymning, natt och gryning". Trots detta skriver man även "Däremot kan en diskret belysning med låga belysningspollare och belysning av vissa klippformationer tillföra en ny upplevelse utmed Strandpromenaden" då jag anser att detta stödjer motionen (jag har ju faktiskt inte motionerat om strålkastare på strandpromenaden utan någon form av belysning som anpassas till rådande kulturmiljö) är jag besviken över att Gatunämndens arbetsutskott föreslår avslag på motionen.

Efter att jag skrev motionen har jag träffat många som tycker att det är ett mycket bra förslag och som, liksom jag själv, inte förstår varför strandpromenaden inte redan i dag är belyst. Jag hoppas att det kan bli en livlig debatt och att de som stödjer förslaget inte är tysta. För jag vet att varbergspolitiker lyssnar på kommunens invånare

anonyma brev

Jag kommer precis från polisen där jag har anmält en anonym brevskrivare för ofredande.

Trots att den j-a idioten tycker att jag är "sne i ansiktet å ful" så avslutar han brevet "ja vill knulla dig nä e du ensam"

Personen kan inte ens stava rätt, kan ju tycka att han kunde skrivit det på datorn så hade han haft möjlighet att köra en stavningskontroll innan han skickade brevet, dessutom hade det inte varit så svårt att läsa hans fula kråkfötter - skriver till och med fulare än mig : )


tidiga kunskapstest

Jag tycker regeringens förslag om att häva riksdagens beslut gällande i vilka årskurser det ska anges kunskapsmål och i vilka årskurser nationella ämnesprov ska vara obligatoriska är ett bra förslag. Avsikten med förslaget är att skolor i framtiden ska genomföra nationella prov i årskurs tre i läsning, skrivning och räkning.

För att kunna sätta in hjälp och stöd tidigt måste man hitta de elever som riskerar att halka efter. Nationella läs- och skrivprov i tredje klass ser jag som en kunskapsgaranti för att alla elever. Det är inte, som man ibland kan höra, att stämpla barn i tidig ålder... däremot kanske det kan vara en väckarklocka för föräldrar, lärare och rektorer

tvångstestning av unga

Justitieminister Beatrice Ask (m) som vill ge polis, socialtjänst och skolhälsovård rätt att kräva urin- eller blodprov (utan föräldrars samtycke) om det finns misstanke om att barnet använt narkotika. Kanske kan det vid första anblicken låta  som ett bra förslag men jag tror inte att det är det. Jag tycker att det är ett stort intramp på integriteten. Självklart förstår jag varför man lanserar ett sådant förslag, självklart förstår jag att det är viktigt att fånga upp unga missbrukare tidigt och självklart förstår jag om många för den goda sakens skull kommer att ha överseende med integriteten. Men jag förstår samtidigt den förnedring som många unga kommer att känna om de t.ex. blir tvingade att kissa framför någon annan (ja, för annars kan man ju fuska med urinprovet), jag skulle aldrig vilja kissa inför någon annan och när jag var under 15 ville jag än mindre kissa inför någon annan.


äktenskapet

Igår presenterades utredningen

Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor. Här kan du läsa Göran Hägglunds kommentar angående utredningen om äktenskapet.

Han säger bland annat:

"Jag delar inte äktenskaps- och partnerskapsutredningens slutsatser. Jag
ser inte tillräckliga skäl till att ändra den ordning som gäller idag. Även
homosexuella par har självklart behov av juridisk och ekonomisk trygghet,
detta är tillgodosett genom partnerskapslagen."


måndag

Ikväll tänker jag titta på dokumentären om Göran Persson... undrar om han ångrar något av det han sagt...

Regeringen bryr sig om barnen

Regeringen vill arbeta för att bättre tillvarata barns rättigheter och att få ett bättre genomslag för barnkonventionen. Man kommer nu att börja med att göra en översyn av myndighetsstrukturen för barnpolitiken. Utgångspunkten för översynen är att få ett bättre genomslag för barnkonventionen i samhället och bättre tillvarata barns rättigheter. Barnombudsmannens egna undersökningar har visat på brister i genomförandet av barnkonventionen bland myndigheter, kommuner och landsting. FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro för ombudsmannens självständighet i förhållande till regeringen och Statskontoret ska alltså redovisa olika alternativ för att få en ändamålsenligare myndighetsstruktur. Många myndigheter ansvarar för frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen. Statskontoret ska därför också titta på om det finns frågor som ligger utanför BO:s verksamhet men där det finns behov av bättre samordning.

Turism

Läser i DN om den jätteviktiga turismen i Sverige. Har tidigare skrivit på bloggen om att vi behöver satsa mer på turism, skrev även ett par insändare om detta i samband m valrörelsen, en kan du läsa i hallandsposten

Under 2006 ökade antalet gästnätter med 6.3 %, sedan -91 har den utländska turismen ökat med 95 %. Turismen omsätter stora pengar (men skulle kunna omsätta betydlig mer), det handlar om mellan 2.5 % -2.8 % av BNP. Under -06 gav turismen hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser intäkter på sammanlagt 16,6 miljarder kronor.

Turism = framtidsbransch!
 


tisdag

Våren har kommit

Distriktsstämma

Idag har jag varit på distriktsstämma i Mellbystrand.

Goda nyheter

Jag fick ett mail från en god vän med nedanstående text bifogad, tycker det är så fint så jag lägger ut den här på bloggen också. Det är alltför lätt att fokusera på allt det som är ont och dåligt i världen, vi riktigt frossar i dåligheter... så här kommer lite för att väga upp det hela ; )


Goda nyheter under det senaste dygnet


Planeten fortsatte att vrida sig runt
sin axel som vanligt, med resultat
att solen gick upp överallt på jorden.
Miljarder fåglar sjöng och ett oändligt
antal blommor blommade.
Jorden välsignades med 340 000 helt nya
ljuvliga människobarn.
Intelligenta, kärleksfulla och mycket
modiga handlingar utfördes varje sekund
någonstans på planeten.
Miljoner människor avstod från att säga
eller göra något elakt.
Hundratusentals nya, verkligt bra idéer
kläcktes
Miljarder människor skrattade, lärde sig
något nytt, rörde med ömhet vid varandra,
älskade livet någon stund och vägrade
att ge upp.
 
( Texten är av Hedda Waldenström, 1984.)

döda för nöjes skull?!?

Läser i Aftonbladet om att det inträffat ett flertal fall i USA där ungdomar har tagit livet av hemlösa.

"De har ingenting att göra ? så för att roa sig plågar de amerikanska tonåringarna hemlösa män till döds."

"Förövarna är, enligt kriminologer, alltid tidigare ostraffade pojkar från välmående medelklasshem. Ingen kan förklara vad som utlöser deras chockerande beteende. "Medan det pågår har man bara kul", säger Nathan Moore från sin fängelsecell."

Vad har hänt om man går ut som slår ner och dödar hemlösa för sitt höga
nöjes skull? Vilka värderingar förmedlar vi vuxna om man som tonåring tycker att det är ok att ge sig på människor i en sådan utsatt situation? Hur påverkar det våra barn när vi vuxna  vänder bort blicken från en tiggare och mumlar något nedsättande? Är det då vi talar om att de inte har något människovärde, att de är mindre värda än djur?

Vart tog det okränkbara människovärdet vägen?

 

50-års kalas

Idag har Kalle Svensson, ordf. för Kristdemokraterna i Varberg, firat sin 50-års dag.

Grattis än en gång!