Nakenhet

Häromdagen när vi körde hem i snöovädret talade de om nakenhet på radion samt om debatten om att vissa kvinnor har valt att bada barbröstade på simhallar som en manifestation över att det är orättvist att män kan bada endast iförda badbyxor och att deras bröst inte är sexualiserat. I diskussionen som uppstod med min dotter om varför de ville visa brösten slog det mig plötsligt, varför kräver de inte istället att män också börjar använda baddräkt?

Glad Påsk!

Vill önska en riktigt trevlig påsk!

Hälsningar Lilith

Kvällens rapportering om KF...

... får bli kortfattad för jag är så otroligt trött så att så fort jag slår ihop datorn tänker jag rasa i säng (och jag kan redan nu passa på att be om ursäkt för ev. meningsbyggnadsfel och dylikt)

Under sammanträdet var det ett väldigt massa hostande så man kan konstatera att förkylningen även nått Varbergs politiker.

Annars var det mycket diskussion om miljöplanen (mest om procentsatser om hur mkt ekologisk mat som ska köpas in) som idag var framme till beslut, miljöplanen gick igenom enligt ks förslag.

En annan diskussion som var uppe var kulturskolans höjda avgifter (tydligen hör Varberg till den kommun om man jmf med de kringliggande som har de högsta avgifterna, om vi har den högsta kvalitén framgick inte, skulle vi ha den högsta kvalitén kanske det är ok med att ha de högsta avgifterna). Vi i Kristdemokraterna vände oss emot att man tog ut en högre avgift för barn med särskilda behov. Under den diskussion vi har haft om ämnet på våra gruppmöten har vi frågat oss om vilka särskilda behov det gäller och om dessa särskilda behov alltid medför en extra kostnad som skall tas ut på avgiften. Och om dessa barn endast skall få syssla med en aktivitet på kulturskolan och vad denna aktivitet är. Till exempel kostar det för "vanliga" barn mer om man vill vara med i en rockgrupp än om man vill sjunga i kör, vad händer om ett barn med särskilda behov vill vara med och sjunga i en kör? Ska föräldrarna till det barnet betala 100 kronor extra? Jag vet inte om du som läsare av min blogg förstår vad jag menar, övriga fullmäktigeledamöter förstod i alla fall inte vad vi menade och det blev avslag på vårt yrkande om att man inte skulle skilja ut barn med särskilda behov.

Ja, en liten rapportering i alla fall. God natt.

Charlie Weimers skriver om sin nominering och sin syn på KDU

läs hela hans inlägg här


valberedningens förslag till förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår förbundet att välja följande förbundsstyrelse vid Riksmötet 2008 i Göteborg:
Förbundsordförande Charlie Weimers, Wermland
Vice Förbundsordförande Ebba Busch, Uppsala
Andre Vice Förbundsordförande Aron Modig, Göteborg
Förbundsstyrelseledamöter Rebecca Dison, Stockholms stad Mattias Svensson, Skåne Cristopher Dywik, Kalmar Sara Skyttedal, Stockholms län Kalle Bäck, Göteborg David Högberg, Östergötland Daniel Sturesson, Skåne Emma Hellbom, Uppsala

Grattis till nomineringarna!

(Mer hinner jag inte att skriva, min lunchrast är precis slut och det är dags att börja jobba igen)

På måndag får vi veta...

... vem som är valberedningens förslag till ny KDU-ordförande.  KDU:s valberedning samt dess förslag till förbundsordförande kommer att hålla presskonferens nu på måndag kl 10:00... spännande


nomineringar & sånt

Jag har av förbundsstyrelsen fått veta att Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har nominerat mig till partistyrelsen.

Vad det gäller distriktsstämmans beslut om nomineringar och tillsättningar har jag blivit omvald till rikstingsombud samt ersättare till partifullmäktige och jag har blivit invald i distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen har även valt att nominera mig till EU valet.

Måste påpeka att jag är mkt glad och stolt över ovanstående uppdrag/nomineringar, svårt att sätta ord på vad jag känner ; )

Annars kan jag väl säga om distriktsstämman att det var, som vanligt, en trevlig tillställning med många trevliga människor.

Ikväll blir det thai-mat framför melodifestivalen, ha en trevlig helg!

Distriktsstämma

Idag ska jag iväg på distriktsstämma med hallands kristdemokrater. Efter gemensam lunch är det dags för f.d. riksdagsmannen Dan Eriksson att hålla föredrag därefter följer de vanliga stämmoförhandlingarna.

och sen ska jag åka hem och fira maken som idag fyller år och äta jättegod (hoppas jag i alla fall) gräddtårta fylld med vit chokladmousse, jordgubbar, hallon, blåbär och banan.

Ovärderligt

är namnet på KDU:s vårkampanj, den handlar om livets viktiga värden, och behovet av ett samhällsklimat som uppvärderar gemenskap, familj, tillhörighet, trygghet och stabilitet.

KDU vill ha ett varmare samhälle. För att göra det möjligt krävs en politik som bygger på insikten om att allt inte kan köpas för pengar och att politiker faktiskt inte kan lösa alla problem. Att ha någon som lyssnar. Någon som ser dig, inte hur du ser ut eller vad du presterar i skolan. Känslan av trygghet och gemenskap är ovärderlig. Ofta är det de nära gemenskaperna som betyder allra mest för oss, och bland dem så har familjen en särställning.

Läs mer om kampanjen på
kdu.se


Redovisa alla skatter på lönebeskedet

Jag vet att en del som blir egen företagare blir överraskade över sina egenavgifter som de får betala och de tycker helt plötsligt att de får betala så mycket mer i skatt än vad de gjorde som anställda eftersom man inte reflekterar så mycket över att de arbetsgivaravgifter som företagen betalar in är en del av lönen (liksom den skatt som senare dras).

Stefan Attefall riksdagsledamot (kd) och ordförande i arbetsgruppen för ekonomi och etik, går idag ut med ett pressmeddelande med anledning av ett förslag ur en kommande rapport från gruppen.

Det råder en utbredd myt om att skatten är runt 30 procent - trots att den totala summan är mer än det dubbla. Det är ett resultat av att skatter och avgifter är dolda för löntagaren Många är idag omedvetna om storleken på deras totala skatt.

För att tydliggöra hur mycket skatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som varje löntagare betalar bör de därför tydligt framgå på lönebeskedet, fortsätter Attefall.

Idag sköter arbetsgivaren det praktiska arbetet med att betala in skatterna. Det innebär att många löntagare inte är medvetna om hur stor den totala skatten är. Det borde vara en självklarhet eftersom det är löntagaren som betalar. Den totala skatten är idag cirka 65 procent, vilket är hushållens i särklass största utgift.

Arbetsgruppen för etik och ekonomi inom Kristdemokraterna vill därför lagstifta om att även arbetsgivaravgifter ska anges på det månatliga lönebeskedet. Staten själva borde gå före genom att tydliggöra skattetrycket för sina egna anställda.

Vi måste självklart ta ut skatter för att kunna finansiera den gemensamma välfärden, men vi måste också kunna motivera storleken på dem. Då är en större transparens och öppenhet en nödvändighet för att skapa en diskussion om vad som egentligen är ett rimligt skattetryck, avslutar Stefan Attefall.

Folkhälsan prioriteras av Alliansen

Maria Larsson har presenterat en förnyad folkhälsopolitik som tar en helhetssyn på människan och där det förebyggande arbetet betonas. Regeringen vill främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan.

Folkhälsopropositionen innehåller elva målområden: 1. Delaktighet och inflytande i samhället; 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar; 3. Barns och ungas uppväxtvillkor; 4. Hälsa i arbetslivet; 5. Miljöer och produkter; 6. Hälso-främjande hälso- och sjukvård; 7. Skydd mot smittspridning; 8. Sexua-litet och reproduktiv hälsa; 9. Fysisk aktivitet; 10. Matvanor och livs-medel; 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

För att intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga folkhälsopolitiska områden har regeringen avsatt 115 miljoner kronor 2008 och avser att avsätt samma belopp årligen 2009 och 2010. Dessa medel kommer framför allt att användas till att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap, att intensifiera det självmordsförebyggande arbetet, att främja bra kostvanor och fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket.


LO vill höja skatten för den som arbetar

I Dagens Industri kan man läsa att LO vill höja skatten,jag tror säkert att alla LO´s medlemmar som genom Alliansens politik har fått stora skattesänkningar jublar... not

Klippt från Kristdemokraterna.se

Tandvårdsreform 2008

Socialminister Göran Hägglund har den 23 januari överlämnat propositionen om statligt tandvårdsstöd till riksdagen. Propositionen innehåller förslag om en ny lag om statligt tandvårdsstöd. Stödet lämnas till vårdgivare för utförd tandvård och består av ett allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. 

Läs mer om förslaget här.

Friska tänder åt alla!
Friska tänder ska vara en självklarhet. Ingen ska avstå från tandläkarbesök på grund av rädsla för storleken på räkningen. Därför genomför vi nu en tandvårdsreform, som gör det enklare och billigare för dig att regelbundet besöka tandvården. Du kommer att få en tandvårdscheck som gäller som delbetalning när du går till tandläkaren eller tandhygienisten. För dem som behöver omfattande och dyra behandlingar, gör vi stora förbättringar och inför ett kraftigt skydd mot höga kostnader. Reformen ger trygghet och möjlighet för alla att ha friska tänder. Det tycker vi är viktigt.


Fakta om tandvårdsreformen:
Tandvårdsreformen träder i kraft den 1 juli 2008. Dagens krångliga system från 1974 pensioneras och ersätts av en ny modern reform i två delar. Det är dels en så kallad tandvårdscheck, dels ett skydd mot höga kostnader för dem med de allra största behoven.

Tandvårdschecken är tänkt för den viktiga förebyggande vården och kommer att passa de flesta. De som är mellan 20?29 år och de över 75 år, får 600 kronor vartannat år. Övriga vuxna får 300 kronor vartannat år. Målet är att fler regelbundet ska gå till tandläkaren. För den som idag har väldigt höga tandvårdsräkningar eller helt avstår från tandvård på grund av kostnaden ska det bli billigare.

Skyddet mot höga kostnader ger 50 procents ersättning för kostnader mellan 3.001 och 15.000 kronor och 85 procents ersättning för kostnader över 15.000 kronor. Reformen innebär att patienten ersätts efter sitt tandvårdsbehov och inte efter ålder.

En prisportal på internet ska göra det lättare för patienter att kunna jämföra och kontrollera olika tandläkares priser. Den kommer att hjälpa dig som patient att hitta billig och bra tandvård, och ge dig en idé om vad som är rimligt att betala för olika behandlingar.