svar på debattinlägg:

Jag har ju lite svårt att låta bli att svara på debattinlägg/insändare om skatt. Nedan kan du läsa mitt svar på "Skatteorättvisan fortsätter"

Alliansen har sänkt skatten för pensionärer

Vi har alltför länge levt i ett högskatteland så jag förstår att pensionärerna är ivriga att skatten ska sänkas ytterligare. Men vi ska inte glömma att skatten för dem med lägst pension har sänkts för första gången sedan garantipensionerna infördes. På grund av finanskrisen och bromsen i pensionssystemet hade de flesta pensionärers nettoinkomster sänkts med ca 3 % om inte skatten samtidigt hade sänkts. Den finansiella krisen har påverkat pensionerna men i och med att systemet är konstruerat på så sätt som det är återgår pensionerna till sin normala ökningstakt och nivå när ekonomin vänder uppåt. Bromsen är tillfällig medan skattesänkningarna för pensionärer är ämnade att vara permanenta. Dagens pensionssystem är knutet till hur genomsnittsinkomsten utvecklas och pensionärer gynnas av att fler kommer i arbete. Jobbskatteavdraget är mer förmånligt för dem som fortsätter att arbeta efter 65 än för de yngre. Dessutom är det mer förmånligt för en arbetsgivare att anställa en äldre (över 65) eller en yngre (under 26) eftersom arbetsgivaravgifterna för dessa två grupper är lägre än för andra.

 

Pensionärerna har fått lägre skatt jämfört med vad de hade under s. Däremot får de pensionärer som inte arbetar inte heller del av jobbskatteavdraget. Detsamma gäller för föräldralediga och arbetslösa. Jobbskatteavdraget är inte orättvist. Att arbeta medför vissa kostnader. I 12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen står det att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska dras av men många av de kostnader som följer av arbete får inte dras av. Det kostar att arbeta. Jobbskatteavdraget är en bra lösning för att göra det mer lönsamt att arbeta.

 

Om man tittar på de långsiktiga effekterna på arbetsutbudet beräknas antalet arbetade timmar öka med 3.3 %. Drygt 80 % av den totala ökningen i arbetade timmar beror på att fler arbetar efter de förändringar som Alliansen har genomfört, resterande 20 % beror på ett ökat arbetsutbud för de som redan arbetade före förändringarna.

 

Att arbetslösheten ökar beror inte på jobbskatteavdraget utan på att vi har drabbats av en internationell kris. Sverige är ett litet exportberoende land (ca hälften av BNP utgörs av export) så det är inte underligt att arbetslöshet följer i krisens spår.

Socialdemokraterna gör sken av att de ska sänka skatten för pensionärerna, de 12 år de hade makten gjorde de mycket lite för att förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer. Den skattesänkning som Alliansen genomfört för pensionärer saknar historiskt motstycke. Enligt Försäkringskassans studie har utvecklingen av pensionerna de senaste åren förbättrats, om man jämför mellan 1998 och 2009 har pensionärerna högre pension både före och efter skatt räknat i 2009 års penningvärde. Det beror främst på skattesänkningar men även för att prisbasbeloppet har ökat och att konsumentprisindex förväntas minska under 2009.


Jag anser att vi måste hålla fast vid arbetslinjen. Arbete stärker Sverige och ger högre pensioner åt Sveriges pensionärer för det är ju så att arbete och välfärd är väldigt tätt sammanflätade med varandra.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback