ja det är väl få som missat att ny sjukförsäkringslag träder i kraft

Den nya sjukförsäkringslagen handlar om att fler ska kunna återgå i arbete. För att berätta om varför har man gjort detta behöver man veta något om historien.

Under några år fördubblades sjukfrånvaron utan att man kunde se några orsaker till att svenskarnas hälsotillstånd förändrats. 140 personer om dagen bedömdes som för alltid oförmögna att arbeta. Regeringen vill att arbetsförmåga istället för arbetsoförmågan prövas. Nästa år kommer 50 000 personer att få möjlighet till rehabilitering.

Som många före mig har sagt var det aldrig någonsin regeringens avsikt att skapa ett regelverk som gör att människor som inte kan jobba eller är svårt sjuka ska tvingas till arbete. Men visst får Regeringen ta sin del av ansvaret, vilket även Göran Hägglund säger i dagens
Expressen.

Under de tre år som alliansen har haft makten så har 12 000 personer med förtidspension anmält att de ska förvärvsarbeta och många utnyttjar möjligheten att studera eller arbeta ideellt. Många har ett behov av att få göra något.

Det kan inte vara rätt att förtidspensionera unga människor som med hjälp av rehabiltering kan återgå till arbetsmarknaden, det är ett oerhört resursslöseri. Förändringen av sjukförsäkringslagen handlar om att rehabilitera. Specialister inom rehabilitering av långtidsarbetslösa på AF arbetar med frågan, fler specialister kommer att anställas.

Lagförslaget handlar bland annat om att den individuella prövningen av arbetsförmågan görs redan i ett tidigt skede Istället för som tidigare göra en obligatorisk prövning av förtidspension redan efter ett år. 400 000 människor som idag är förtidspensionerade ska få möjlighet och rätt att prova att arbeta, studera eller engagera sig ideellt, utan att förlora sin rätt till sjukersättning. Lagen skall även stödja de långtidssjukskrivna med att få aktiva och individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser för att på sikt kunna återgå till arbete.

Man kritiserar utan att tala om vilken katastrof och på väg till krasch vår sjukförsäkring var. Givetvis ska inte sjuka människor tvingas ut i arbete, men jag tror att det är viktigt att vi börjar tala mer om möjligheter, ansvar och skyldigheter istället för att bara ska ta för givet alla rättigheter. Har vi verkligen råd att inte rehabilitera? Har vi råd att förtidspensionera människor som har så mycket kvar att ge?Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback