Bevis på mina sympatier?

Nu har jag också gjort testet på Ungt val, inte överraskande låg mina sympatier hos Alliansen med högst utslag hos Kristdemokraterna (83 %).

När jag gör sådana här enkätundersökningar irriterar jag mig något enormt på hur frågorna ställs. Intressant är också vilka frågor som inte ställs. I testet är det första du får göra att kryssa för de 10 frågor som är viktigast. Själv hade jag svårt att hitta 10 stycken som var ”viktigast” (fast det kanske beror på att frågorna är riktade till en yngre målgrupp). Frågorna som togs upp var: Arbetsro i skolan, Förbud mot pornografi, Ekonomiska skillnader (vad menar man med ekonomiska skillnader, är det att man anser att ekonomiska skillnader inte bör förekomma eller är det att man anser att ekonomiska skillnader är ofrånkomligt och att utbildningsgrad, ansvarsgrad etc. bör spegla sig i lönen), Brott och straff (gäller det att man anser att brottslingar bör få högre och hårdare straff eller att vi bör ha ett bättre system med mindre återfall), Jobb istället för bidrag, Jämställdhet (genom kvotering?), TV-övervakning, Språktest för invandrare, Offentlig välfärd (vill väl alla politiska partier ha men hamnar man automatisk på vänsterblockets sida om man kryssar denna ruta efter som dessa ofta brukar påstå att en röst på dom leder till offentlig välfärd trots att de senaste årens styre har visat på motsatsen) Delad föräldraledighet (men om en icke delad föräldraförsäkring är viktig för mig då?), Bensinskatter (höga eller låga?), Bistånd (vara eller icke vara?), Betyg (vara eller icke vara), Civil olydnad (handlar det om straffen, möjlighet att maskera sig eller vad?), Gymnasieskolan, Homoadoption (för eller emot?), Sverige och EU (ut ur EU eller förstärkt samarbeta och trots folkomröstningens resultat arbeta på att införa den europeiska valutan?), Folkomröstningar (vadå, om vi ska avskaffa dessa? Eller bör vi ha fler?), Ungdomsjobb (särskilda jobb riktade till ungdomar och därför lägre lön eller ökade möjligheter för ungdomar att ta sin in på arbetsmarknaden och få ett riktigt arbete), Ungdomsbostäder, Arbetskraftsinvandring (för eller emot?, eventuellt kan frågan bindas till Löner och arbetsrätt), Gröna skatter (varför just gröna skatter och bensinskatt, var finns t.ex. frågan om inkomstskatt och den progressiva skattelagen), Militärt samarbete med EU (för eller emot?), Valfrihet i barnomsorgen, Flyktingamnesti, Sänkt alkoholskatt (om högre alkoholskatt är väldigt viktigt, var kryssar jag då?), Löner och arbetsrätt (är det bra med lägre ingångslöner för att få igång arbetsmarknaden eller ska vi värna än mer om den svenska arbetsrätten och höga lägsta löner), Värnplikten (avskaffa eller utöka?), Nedladdning från nätet (bra eller dåligt?), Bättre disciplin.

Men okej, det är svårt att göra enkätundersökningar och det brukar man upptäcka i väldigt många undersökningar om man bara reflekterar det allra minsta över frågornas karaktär och nu tänker jag inte sitta här och gnälla över det. Jag tycker det är jättebra att Aftonbladet och Lunarstorm bidrar till samhällsdebatten på detta sätt. Det behövs engagerade unga människor i samhället, utan engagemang minskar möjligheten att påverka sin egen framtid.  

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback