Alliansen presenterar en förnyad psykiatri

Alliansens hemsida kan man läsa om förslagen för bättre psykiatrisk vård. Förslaget handlar om:

Psykiatriska kompetensen i den första linjens sjukvård ska stärkas. Tillgång till kuratorer och psykologer skall finnas i primärvården (som ofta är patientens första kontakt med sjukvården). Rätten till diagnos senast inom tre månader bör vara en del av vårdgarantin. Möjligt att göra kvalitetsjämförelser inom alla specialiteter, inklusive psykiatrin. Oberoende enhet ska inrättas vid Socialstyrelsen med uppgift att jämföra och ranka vårdens prestationer. Enheten ska även granska den psykiatriska vården. Vårdgarantin ska även gälla barn- och ungdomspsykiatrin och väntan på utredning bör ej överstiga en månad för de berörda barnen.
 
Vanligaste orsaken till återintagning på klinik är att patienten själv avbryter sin behandling. Patienter som inleder behandling under tvångsvård i sluten vård bör kunna få fortsatt medicinering och symtomkontroll i öppenvården under försöksutskrivning, så som gällde fram till 1992. Lagstiftningen bör ändras så att vården av patienter som till följd av en kombination av hjärnskador och missbruk och är farliga för sig själv eller andra och som finns inom rehabiliteringsmedicinska kliniker får ett tydligt stöd i lagstiftningen. 
 
Samhället måste se till att även psykiskt sjuka och funktionshindrade kan bidra och känna delaktighet. Klientorganisationer som Fountain House bör få stöd för att bygga ut sin verksamhet. Patienter med både missbruk och psykisk sjukdom kan hamna mellan socialtjänst, missbruksvård och psykiatrisk vård där ingen vill ta ansvaret och kostnaden. Resultatet för den enskilde är inte sällan att hon eller han nekas den akuta hjälp som skulle behövas. När någon söker sig till en psykiatrisk akutmottagning eller en enhet för
missbruksvård ska enheten vara skyldig att ta emot patienten om inläggning behövs, alternativt se till att patienten får plats på annan klinik. Om patienten behöver flyttas till annan klinik på grund av att det i första hand är missbruksproblemet eller det psykiska sjukdomstillståndet som kräver akut behandling ska den först mottagande kliniken kunna hållas ansvarig för en del av behandlingskostnaderna (förutsätter att
patienten har dubbeldiagnos).
 
Rättspsykiatrin tränger ut den ordinarie vården, Alliansen anser att staten tar över finansieringsansvaret för den rättspsykiatriska vården.
 
Vill arbeta för införandet av en tak över huvudet garanti.  

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback